نقض حق مالکیت فکری در اثر خطای مدنی
در این مقاله می خواهیم در خصوص نقض حق مالکیت فکری در اثر خطای مدنی با شما عزیزان صحبت کنیم و نکاتی را در این خصوص مطرح نماییم . چنانچه قصد دارید در رابطه با نقض حق مالکیت فکری در اثر خطای مدنی ، اطلاعاتی را به دست آورید به شم...
منافع تفویت شده دارنده مالکیت فکری در اثر نقض
بر اساس این ضابطه شخصی که دارنده حق باشد در صورتی که توان آن را نداشته باشد که به تولید و فروش محصول نقض شده بپردازد و میزان سود و کمبود کالای جانشین و همچنین وجود تقاضا در بازار را اثبات کند ، در این صورت میتواند منافع از د...
در رابطه با قیمتهای پائین برای اقشار کم درآمد در مالکیت صنعتی ، آن ادعایی را که مبنی بر تبعیض در قیمت و در نهایت انتفاع اقشار کم درامد می شود را به سختی می توان قبول نمود . زیرا در عمل چنین چیزی ثابت نشده است . تحقیقاتی که د...
قانونگذاری ایران در سال 86 با اقتباسی از قانون مدل سازمانی جهانی مالکیت فکری ، به این امر پرداخته و با تعریف طرح صنعتی و بیان شرایط شکلی توانست تا گام موثری را در این رابطه بردارد . اما این قانون مانند هر قانون دیگری که احک...
قانونگذاری داخلی در تمام مراحل فرایند قانونگذاری در داخل یک کشور و با الهامی که از نیازمندی ها و متقضات آن گرفته می شود ، تاکید دارد که این کار امروزه دشوار به نظر می رسد . امروزه در داخلی ترین امور یک کشور نیز سعی می شود ک...
دولت مجاز است که الحاق خود را به اتحادیه عمومی بین المللی که معروف به پاریس است برای مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی بر اساس پیمان های چند جانبه تشکیل شده و برای تمام تغییرات و اصلاحاتی که تا این تاریخ به عمل آمده است ، اع...
چگونگی دستور موقت در سیستم حقوقی صاحبان ایده های نو موضوعی است که در این مقاله می خواهیم در خصوص آن صحبت کنیم . ...
در این مقاله قصد داریم که در رابطه با ثبت محصول تولیدی و صنعتی مطالبی را برای شما عزیزان مطرح کنیم . آیا می خواهید مراحل ثبت محصول تولیدی را بدانید ؟ آیا می خواهید بدانید که ثبت محصول تولیدی و صنعتی در کل به چه معناست ؟ اگر...
موضوع مورد بحث در این مقاله حقوق مکتسبه می باشد. آیا تا به حال این واژه به گوش شما خورده است ؟ آیا معنای این واژه را می دانید ؟ اگر می خواهید در رابطه با حقوق مکتسبه اطلاعاتی را به دست آورید و با معنا و مفهوم آن آشنا شوید ، به...
تعریف تجارت و تجاری
در این مقاله قصد داریم تا در رابطه با مفاهیم تجارت ،تجاری ، اسرار تجاری و شرکت های تجاری صحبت کنیم . چنانچه به دنبال معنای این واژگان هستید ، این مقاله را مطالعه نمایید . ...
بر اساس ماده 2 قانون حمایت از معلفان و هنرمندان و منصفان ایران که در سال 1348 تصویب شده است ، آثار مورد حمایتی که مورد پیش بینی قرار گرفته اند ، ارتباط بسیار زیادی با طرح ها و مدل های صنعتی دارند . حال برخی از این آثار مورد حم...
دعاوی و شکایت های مربوط به تجاوز به حقوق طرح های صنعتی در چه دادگاهی باید مورد رسیدگی قرار بگیرد ؟ یا به عبارت دیگر آیا برای رسیدگی کردن به این امور ، به دادگاه های خاصی نیاز می باشد ؟ بر اساس ماده 159 قانون اساسی ایران ، مر...