درباره ما

حوزه طرح و برنامه : اهم وظایف حوزه طرح و برنامه هولدینگ ثبت شرکت تکسفیر به شرح ذیل می باشد: -تهيه و تنظيم برنامه ها و كنترل اجراي برنامه ها در ثبت شرکت تکسفیر در تمامی حوزه های ثبتی. - تهيه آمار و اطلاعات معتبر و متناسب با برنامه هاي…
حوزه روابط عمومی: روابط عمومي هولدینگ ثبت شرکت تکسفیرمجموعه اي از اقدامات و تلاش هاي آگاهانه ، ‏سنجيده و برنامه ريزي شده به منظور جلب مشاركت عمومي و ‏استقراء و كسب تفاهم متقابل بين يك سازمان و گروه هاي مورد ‏نظر و کلیه مشتریان محترم تکسفیر می باشد . روابط…
حوزه تبلیغات: حوزه تبلیغات در ثبت شرکت تکسفیر رنگ و بویی دگر دارد. اس و اساس کلیه شرکتها در فعالیت های تجاری بر پایه تبلیغات بنا نهاده شده است که هولدینگ تکسفیر به این امر بسیار تاکید نهاده است.تبلیغ ریشه درزندگی اجتماعی انسانها دارد که هولدینگ تکسفیر بر این امر…
حوزه فناوری اطلاعات و انفورماتیک تکسفیر : در حوزه فناوری اطلاعات و انفورماتیک هولدینگ ثبت شرکت تکسفیر موارد ذیل پیاده سازی می گردد: -برنامه ریزي در امور فناوري و نظارت بر عملکرد پایگاه اطلاع رسانی و شبکه اینترنت موسسه حقوقی تکسفیر -ایجاد سیستم اطلاع رسانی در زمینه طرح¬هاي تحقیقاتی، خدمات…
چارت سازمانی تکسفیر متشکل از واحدهای ذیل میباشد: حوزه مدیریت ،معاونت،مدریت داخلی حوزه امور قراردادها (مشاوران) حوزه امور اجرا (کارشناسان) حوزه انفورماتیک و تبلیغات (طراحان و برنامه نویسان) حوزه روابط عمومی حوزه طرح و برنامه (اتاق فکر) taksafir organizational chart is composed of the following sectors: Management, assistance, internal management…
تک سفیر در یک نگاه: هولدینگ تکسفیر مجموعه ای حقوقی ثبتی اداری می باشد که در راستای خدمت رسانی آسان در کلیه امور ثبتی شرکتها و اشخاص حقیقی-کلیه امور اداری-کلیه امور تبلیغاتی-کلیه امور بازرگانی-کلیه امور کیفری و حقوقی-کلیه امور مهندسی و مشاوره ای آماده همکاری گرم و سبز به شما…
1-(به یقین کسی که پاکی جست (و خود را تزکیه کرد)، رستگار شد.» ( قرآن کریم، سوره اعلی، آیه 87) به استناد این آیه مبارکه ،تمامی اهداف و کوشش هولدینگ تکسفیر تحقق این امر می باشد .به امید آن که بتوانیم در این امر قدمی هر اندازه کوچک برداریم. 2-صاحبان…
تاریخچه تکسفیر: اشخاص حقیقی موسسه حقوقی تکسفیر خود قبل از به ثبت رسیدن شخصیت حقوقی موسسه تکسفیر به صورت حقیقی در رابطه با کلیه امور ثبتی و کیفری و حقوقی و اداری به قدمت بیش از 40 سال و در پاره ای موارد بیش از 10 سال مشغول به فعالیت…