ثبت تغییرات شرکت

برای ثبت تغییرات شرکت باید کلیه اقدامات و فعالیت های شامل تغییر طبق ضوابط و قوانین و چارچوب خاصی پیش برود.

در واقع همانگونه که برای ثبت شرکت مراحلی را می گذرانید تا کسب و کار شما وجهه ای رسمی و حقوقی بیابد، برای ایجاد تغییرات در شرکت نیز باید همانند ثبت شرکت مراحلی را سپری کنید و این مراحل را در سامانه ثبت شرکتها به ثبت برسانید.

انواع تغییرات شرکت

انواع تغییرات شرکت:

 • تغییر نشانی شرکت:

مورد اول: اگر در ابتدای ثبت شرکت، هنوز مکانی تجاری برای فعالیت خود در نظر نگرفته اید می توانید آدرس منزل خود یا یکی از شریکهایتان را به عنوان نشانی شرکت در سامانه ثبت شرکتها درج نمایید.

اما ظرف مدت دو ماه حتما باید مکانی تجاری و اداری را برای فعالیت شرکت خریداری نمایید یا اجاره کنید زیرا برای تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی نیاز است تا اجاره نامه یا سند مالکیت شرکت را ارائه دهید.

مورد دوم: به هر دلیلی برای توسعه کسب و کار یا اهداف دیگر، امکان دارد اعضای هیئت مدیره یا مجمع عمومی فوق العاده تصمیم بگیرند آدرس شرکت را به مکان دیگری انتقال دهند.

 

 • تغییر نام شرکت:

با وجود اینکه بارها و بارها در مورد دقت در انتخاب نام شرکت صحبت شده ولی برخی از شرکتها در انتخاب نام شرکت دقت نمی کنند. به عنوان مثال:

نام هایی محدود کننده برای شرکت انتخاب می کنند که براساس یک موضوع فعالیت خاص است، اگر کمی حوزه ی فعالیت شرکت تغییر کند، نام انتخاب شده دیگر برای شرکت مناسب نیست.

برخی دیگر نام یکی از شرکا را در اسم شرکت قرار می دهند، زمانی که به هر دلیلی شریک مورد نظر فعالیتش را با شرکت قطع کند، تصمیم خواهند گرفت نام شرکت را تغییر دهند.

 

 • تغییر موضوع فعالیت شرکت:

یکی از مواردی که در ثبت شرکت لازم است که کاملا مورد بررسی قرار بگیرد و با شرکایتان در مورد آن صحبت کنید، موضوع فعالیت شرکت است.

امکان دارد به دلیل توسعه فعالیت اقتصادی، افزایش سود و درآمد یا هر دلیل دیگری ترجیح بدهید که موضوع فعالیت شرکت را تغییر دهید .

 • تغییر مدت زمان فعالیت شرکت:

شرکتهایی که به صورت پروژه ای و برای انجام فعالیت های عمرانی به ثبت می رسند اکثریت دارای اهداف کوتاه مدتی هستند.

این گونه شرکتها در زمان ثبت، مدت فعالیت شرکت را محدود انتخاب می کنند به عنوان مثال یکسال

اما شاید پروژه نیاز به مدت زمان بیشتری داشته باشد و در بازه ی زمانی مشخص شده به سرانجام نرسد.

 • تغییر میزان سرمایه:

سرمایه ی اولیه شرکت در زمان ثبت شرکت اعلام می شود، اگر میزان سرمایه افزایش یا کاهش یابد نیاز است تا به عنوان تغییرات شرکت میزان سرمایه به ثبت برسد.

 • تغییر اعضای هیئت مدیره یا شرکا:

یکی از بخش های مهم هر شرکتی اعضای هیئت مدیره ی آن هستند که از میان سهامداران شرکت انتخاب می شوند.

لازم نیست اعضای هیئت مدیره شرکت تا پایان فعالیت شرکت همیشه ثابت باشند و امکان دارد در نفرات آن تغییراتی ایجاد شود.

برای شرکتهای سهامی، اعضای هیئت مدیره به مدت 2 سال انتخاب می شوند.

پس از گذشت مدت زمان مورد نظر باید اعضای هیئت مدیره تعویض یا تمدید شوند.

پس از مدتی که از فعالیت شرکت می گذرد برخی شرکا تصمیم می گیرند فعالیتشان را با شرکت قطع کنند.

 

 • تغییر شعبات شرکت:

اگر شرکتی شعبه ی جدید تاسیس نماید و یا یکی از شعبات شرکت منحل شود باید به عنوان ثبت تغییرات شرکت لحاظ شود.

 • انحلال شرکت:

اگر مدت زمان فعالیت شرکت محدود باشد و به پایان برسد یا طبق نظر مجمع عمومی فوق العاده تصمیم به انحلال شرکت گرفته شود.

 • تغییر در اساسنامه شرکت:

اساسنامه سندی است قانونی که به فعالیت های شرکت اعتبار می بخشد و کلیه ی چارچوب ها و اصول شرکت در آن قید شده است و به دلایل مختلف امکان دارد بخشی از اساسنامه نیاز به تغییر یا اصلاحات داشته باشد.

تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت

تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت:

بطور کلی این صورتجلسه  به سه طریق مجمع عمومی عادی، مجمع عمومی فوق العاده و هیئت مدیره تنظیم می شود.

مجمع عمومی عادی:

مجمع عمومی عادی معمولا یکبار در سال و با حضور بیش از نیمی از سهامداران تشکیل می شود.

زمان تشکیل مجمع عمومی عادی در اساسنامه شرکت باید قید شده باشد.

از وظایف مجمع عمومی عادی می توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

تعیین اعضای هیئت مدیره شرکت، انتخاب نمودن بازرسان شرکت، برآورد میزان سود و زیان سالیانه در قالب تصویب ترازنامه، تقسیم نمودن منفعت های شرکت، پذیرش یا رد پیشنهاداتی که از سمت هیئت مدیره و سهامدارن یا بازرسان عنوان می شود و ...

مجمع عمومی فوق العاده:

هر تصمیمی که در شرایط فوق العاده و خاص گرفته شود بر عهده ی مجمع عمومی فوق العاده می باشد، در واقع تصمیماتی که در خارج از موضوعات عادی شرکت است توسط مجمع عمومی فوق العاده به تصویب می رسد.

از وظایف مجمع عمومی فوق العاده می توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

تغییر نام شرکت، تغییر مکان فعالیت شرکت، انحلال شرکت قبل از مدت زمان مشخص شده، افزایش یا کاهش میزان سرمایه شرکت، عرضه اوراق قرضه برای شرکتهای سهامی، تغییرات در اساسنامه شرکت، تغییر در موضوع فعالیت شرکت و ...

هیئت مدیره:

هیئت مدیره مسئولیت بررسی فعالیت های اجرایی و عملکرد شرکت را برعهده دارد.

از وظایف هیئت مدیره شرکت می توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

تعیین مدیرعامل، بررسی عملکرد مدیرعامل، رسیدگی به گزارشات بازرسان، بررسی شکایت ها، مشخص کردن حسابرس و بررسی فعالیتهای حسابرسی در بازه های زمانی مختلف، مشارکت داشتن در شرایط های حساس مالی و مدیریت بحران و ...

مدارک ثبت تغییرات شرکت

مدارک لازم:

 • اعضای هئیت مدیره و سهامداران شرکت کپی مدارک هویتی شامل کارت ملی و شناسنامه را ارائه نمایند.
 • کپی آگهی تاسیس و آخرین موارد تغییرات شرکت ارائه شود.
 • کپی کارت پایان خدمت یا کارت معافیت از خدمت اعضای جدید ارائه گردد.
 • در صورتیکه تغییرات در مورد نقل و انتقال سهام باشد، ارائه ی برگه ی دارایی لازم است.
 • ارائه ی فتوکپی شرکت نامه برای شرکتهای از نوع مسئولیت محدود لازم است.
 • ارائه ی فتوکپی اظهارنامه برای شرکتهای از نوع سهامی خاص لازم است.
 • ارائه ی فتوکپی اقرارنامه برای موسسات غیرتجاری لازم می باشد.
 • صورتجلسه ی تغییرات ارائه شود.
 • میزان سرمایه ثبتی شرکت مشخص شود.
 • نام کامل، شماره ثبت و شناسه ملی شرکت ارائه گردد.
 • لیست سهامداران و دارندگان سهم الشراکه شرکت و میزان سهام آنها ارائه شود.

مراحل ثبت تغییرات شرکت

مراحل :

همانطوری که در بالا اشاره کردیم همچون مراحل ثبت شرکت، تغییرات شرکت نیز باید در سامانه ثبت شرکتها –سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت برسد.

به سامانه ثبت شرکتها مراجعه کنید، سربرگ دوم که مربوط به صورتجلسه تغییرات است را انتخاب نمایید.

 1. اطلاعات شخصیت حقوقی:
  اداره کل استان و واحد ثبتی را از لیست انتخاب کنید.
  شناسه ملی و شماره ثبت شرکت را وارد کنید.
  نوع شخصیت حقوقی (نوع شرکت تجاری یا موسسه) را مشخص کنید.

 2. اطلاعات جلسه:
  نوع صورتجلسه (مجمع عمومی عادی، مجمع عمومی موسسین، مجمع عمومی فوق العاده، هیئت مدیره و ...) را تعیین کنید.
  نام و نام خانوادگی، شماره تماس، شماره ملی، تابعیت و سایر مواردی که مربوط به شخص متقاضی است را وارد نمایید.
  بخش های مربوط به ساعت شروع و پایان جلسه، تاریخ جلسه و غیره را تکمیل کنید.
 3. تصمیمات جلسه:
  نوع تصمیمات جلسه در این مرحله تعیین می گردد، سپس برای اضافه کردن تصمیم جدید می توانید گزینه تصمیم جلسه را انتخاب نمایید.
 4. تغییر اطلاعات شرکت یا موسسه (شخصیت حقوقی):
  اگر نیازی به تغییر اطلاعات شرکت و موسسه غیرتجاری است، آن را در این مرحله تعیین نمایید.
 5. نام های درخواستی برای شرکت یا موسسه:
  وقتی می خواهید نام شرکت را تغییر دهید باید همان قوانینی را که برای تعیین نام در مرحله ثبت شرکت رعایت می کردید را در اینجا نیز مدنظر قرار دهید.
  پنج نام که از سه کلمه مجزا (3 سیلاب) تشکیل شده باشند و دارای مفهوم فارسی باشند و یکی از کلمات آنها حتما اسم خاص باشد را بر حسب اولویت در سامانه وارد نمایید.

 6. تغییرات سرمایه یا سهام شخصیت حقوقی:
  تغییرات صورت گرفته مبنی بر میزان سرمایه یا سهام شرکت را تعیین کنید.

 7. موضوع فعالیت شرکت پس از اصلاح:
  اگر تغییرات شرکت مربوط به موضوع فعالیت شرکت می شود، موضوع جدید را به سامانه وارد کنید.

 8. بارگذاری کردن مدارک در سامانه:
  از مدارکی که تهیه کرده اید اسکن بگیرید و تصویر آنها را در سامانه بارگذاری کنید.

 9. فرستادن مدارک به صورت فیزیکی به سازمان:
  پس از تهیه نمودن مدارک بصورت کامل، نسخه ای از صورتجلسه را به همراه مدارک در پاکت پستی قرار داده و توسط پست به سازمان ارسال نمایید.

 10. چاپ آگهی تغییرات در روزنامه رسمی:
  پس از اینکه از سمت کارشناسان اداره ثبت، تغییرات مورد تایید واقع شد، آگهی تغییرات شرکت را در روزنامه رسمی چاپ نمایید.

مدت زمان تغییرات شرکت

مدت زمان تغییرات :

مدت زمان ثبت تغییرات شرکت بستگی به حوزه ی ثبتی مربوطه دارد و نمی توانیم مدت زمان ثابتی را برای ثبت در تمام شهرستان ها اعلام کنیم.

کارشناسان اداره ثبت معمولا در شهرهای بزرگ همچون تهران و کرج در مدت یک تا دو هفته بر روی پرونده نظر می دهند ولی در سایر شهرستان ها این پروسه حدود یک ماه بطول می انجامد.

هزینه ثبت تغییرات شرکت

هزینه ها و تعرفه خدمت :

هزینه ثبت تغییرات شرکت به چندین عامل بستگی دارد که در زیر به آنها اشاره می کنیم:

 • نوع تغییرات صورت گرفته در شرکت که تعداد تنظیم صورتجلسات و ثبت آنها در سامانه را مشخص می کند.
 • هزینه چاپ آگهی در روزنامه رسمی
 • هزینه حق الوکاله که به وکیل پرداخت می شود.

اگر تمایل دارید با صرف وقت و هزینه ی کمتری به نتیجه ی دلخواه خود دست یابید با موسسه حقوقی تکسفیر تماس حاصل نمایید و از مشاوره کارشناسان با تجربه این مجموعه بهره مند شوید.

 • نظرات بازدید کنندگان
avatar
متنی بنویسید...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.