اختراع حاصل فکر فرد یا افراد می باشد که یک فرآیند یا محصولی را برای اولین بار ارائه می نماید و باعث حل مشکلی در یک حرفه ، فن ، صنعت و غیره می شود.

ثبت اختراع یک فرآیند علمی – حقوقی می باشد.به دلیل اینکه اختراع نتیجه تلاش فکری و خلاقیت فرد یا افراد می باشد دارای ابعاد علمی می باشد و از سوی دیگر به این دلیل فرآیند حقوقی می باشد که در سیستم ثبت اختراعات کشور ثبت می شود.

موسسه حقوقی و ثبتی تکسفیر با ایجاد دپارتمان های تخصصی در حوزه ثبت اختراع مالکیت فکری و صنعتی و استفاده از متخصصین علوم مهندسی و کارشناسان حقوقی مجرب ، در زمینه ثبت تخصصی و علمی اختراع فعالیت می نماید.

مراحل ثبت اختراع در ایران کرج

 

یکی از اصلی ترین تخصص های دپارتمان های ثبت اختراع ، تنظیم و تشکیل پرونده های ثبت اختراع  می باشد به گونه ای که کلیه ویژگی های نوآورانه و فنی اختراع مورد حمایت بوده و از هر گونه کپی برداری احتمالی از طرح جلوگیری می نماید.

قابلیت های دپارتمان اختراع شامل موارد زیر می باشد :

 • تنظیم وتدوین فنی – حقوقی کامل و دقیق پرونده اختراع (شرح و توصیف – ادعانامه – خلاصه اختراع)
 • طراحی نقشه های فنی و مهندسی و شبیه سازی سه بعدی رایانه ای
 • دفاع و حمایت فنی از عملکرد دستگاه و رفع اخطار تشابه
 • برطرف نمودن نقص پرونده های ثبت اختراع
 • مشاوره برای اخذ تاییدیه علمی از مراجع صلاحیتدار

ساخت نمونه اولیه ایده و اختراع

زمانی که اختراع ثبت می شود گواهی ثبت اختراع به صاحب اختراع داده می شود تا از ایده و خلاقیت او منحصرا محافظت شود.منظور از انحصار برخورداری از حق وحقوقی می باشد که مطابق قانون در زمان معین به دارنده اختراع داده می شود.گواهی ثبت اختراع درصورتی صادر می شود و ثبت اختراع در کرج انجام می شود که اختراع مورد نظر کاربرد صنعتی داشته باشد.

ثبت اختراع در تهران و کرج

یک اختراع نتیجه تفکر فرد یا افرادی می باشد که برای حل مشکلی که وجود دارد راه حلی جدید ارائه می نماید.

اختراعی که مبتکرانه و نوین باشد و کاربرد صنعتی داشته باشد قابلیت ثبت دارد.منظور از ابتکار آن است که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته باشد و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور مشخص و آشکار نباشد و از لحاظ صنعتی ، اختراعی کاربردی به حساب می آید که در رشته ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد.

پس از ثبت اختراع  ، گواهی نامه ثبت اختراع از سوی اداره مالکیت صنعتی صادر می شود و از مخترع و محصول وی حمایت می شود.

مدارک مورد نیاز ثبت اختراع در کرج و استان البرز

 1. 3 نسخه ازنقشه های اختراع در برگه های A4
 2. تنظیم 3 نسخه شرح اختراع توسط مخترع در برگه A4
 3. ارائه 3 نسخه اظهارنامه ثبت اختراع که از اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران تهیه شده باشد
 4. 4.3 نسخه ادعانامه اختراع در برگه های A4
 5. فیش رسید بانکی حق الثبت
 6. کپی مدارک شناسایی مخترع یا مخترعین

مدت اعتبار ورقه ثبت اختراع در کرج و استان البرز

مدت زمان اعتبار گواهی ثبت اختراع در ایران در بازه زمانی 20 ساله می باشد.البته در صورتی در این 20 سال ازاختراع محافظت می شود که اقساط سالیانه آن توسط متقاضی ثبت اختراع پرداخت شود.در صورت عدم پرداخت هزینه سالانه اظهارنامه مربوط به گواهینامه ثبت اختراع بدون اعتبار می شود.

متنی بنویسید...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.