مرجع دریافت اظهارنامه ثبت طرح صنعتی

موضوع مورد بحث در این مقاله مرجع دریافت اظهارنامه ثبت طرح صنعتی می باشد . پس در ابتدا می خواهیم بدانیم که اظهارنامه ثبت طرح صنعتی در کل چه می باشد ؟

اظهارنامه ثبت طرح صنعتی :

برای ثبت کردن هر طرح صنعتی باید اظهارنامه ی مربوط به آن به مرجع ثبت ارائه گردد . همچنین این اظهارنامه باید در دو نسخه و در فرمی مخصوص و به زبان فارسی تنظیم شود . سپس باید تاریخ آن درج شود و در انتها نیز توسط وکیل قانونی شخص امضا گردد .

مرجع دریافت اظهارنامه ثبت طرح صنعتی :

مرجع دریافت اظهارنامه ثبت طرح صنعتی در حقوق کشور ایران ، سازمان ثبت اسناد و املاک می باشد .

تمامی موارد مرتبط با مالکیت صنعتی از جمله : اختراعات ، علامت ها ، علامت های جمعی و طرح های صنعتی در اداره مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، انجام می گردند .

نکته مهمی که در این بخش از مقاله لازم است تا به آن اشاره گردد ، این می باشد که اداره مالکیت صنعتی فقط در تهران باید تشکیل گردد ، زیرا پایتخت ایران می باشد و در شهرستان های دیگر و مراکز استان های دیگر تشکیل این مرجع مورد پیش بینی قرار نگرفته است .

در نتیجه تمامی اظهارنامه های مربوط به ثبت طرح های صنعتی باید به اداره مالکیت صنعتی موجود در تهران ارائه گردند . همچنین اظهارنامه های قدیمی نیز باید توسط این اداره مورد بررسی قرار گیرند و در انتها نیز مراحل مورد نظر برای ثبت طرح ها انجام شوند .

مرجع دریافت اظهارنامه ثبت طرح صنعتی در فرانسه :

در کشور فرانسه نیز مطابق با ماده 1- 512 ، اظهارنامه مربوطه باید به انستیتوی ملی مالکیت صنعتی inpi ارائه گردند . در صورتی که شخص متقاضی در شهر پاریس ساکن باشد و یا در خارج از کشور فرانسه اقامت داشته باشد و یا حتی اگر در خارج از پاریس ساکن باشد ، می تواند اظهارنامه مورد نظر را به انستیتوی ملی مالکیت صنعتی واقع در پاریس ارائه دهد . همچنین در صورت وجود شرایط ذکر شده ، شخص متقاضی می تواند اظهارنامه مربوطه را به دفتر دادگاه تجارت محل اقامت خود ارائه کند .

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.