ثبت نام پروانه بهره برداری

ژانویه 04

ثبت نام پروانه بهره برداری

ثبت نام پروانه بهره برداری

فرآیند اخذ پروانه بهره برداری

 • اخذ نامه زمین از سازمان شرکت های صنعتی
 • اخذ زمین بصورت اقساطی ۳۰% نقد ۷۰% اقساط ۳۰ ماهه
 • ساخت واحد تولیدی
 • راه اندازی خط و تولید آزمایش
 • اخذ پروانه بهره برداری
 • پرسشنامه پروانه بهره برداري توسط متقاضي تكميل و پس از ارائه به سازمان صنايع و معادن استان ذيربط ،مورد بررسي و از نظر تكميل بودن اطلاعات مورد تائيد قرار مي گيرد.

  ظرفيت سنجي براي تعيين حداكثر ظرفيت توليد بر اساس ماشين آلان منصوبه براي سه شيفت (۲۸۰ روز كاري ،راندمان ۸۰%) و براي ۵۰۰۰ ساعت براي كليه صنايع در سال محاسبه مي گردد.(تعويض و اصلاح ظرفيت پروانه هاي بهره برداري واحدهاي موجود بر اين اساس و با رعايت ضوابط و معيارهاي استقرار صنايع بلامانع است).

  در مورد واحدهايي كه بخشي از ظرفيت كل،آماده بهره برداري است. صدور پروانه بهره برداري براي آن بخش بلامانع است.

  همه محصولاتي كه جزء فرآيند اصلي خط توليد نبوده و به عنوان ماده اوليه يا خدمات جانبي خط توليد محسوب مي شوند.محصول جانبي تلقي و در پروانه بهره برداري با ذكر ظرفيت و شيفت كاري ميتوانند قيد شوند.

  براي واحدهاي توليد كننده خودرو ، آماده بودن حداقل خط توليد مونتاژ بدنه ،خط رنگ و خط مونتاژ نهايي براي صدور پروانه بهره برداري الزامي است.

  هزينه صدور پروانه بهره برداري بر اساس تصويب نامه ۱۸۱۵۴ مورخ ۳/۴/۱۳۶۴ هيات وزيران به حساب شماره ۳۱۰ خزانه يا سازمان امور اقتصادي استان واريز می شود.

  پروانه بهره برداری بر اساس اطلاعات جمع شده مورد نياز در برگه رنگي مخصوص به همراه نامه ارسال پروانه بهره برداري تهيه و به متقاضي تحويل مي گردد. رونوشت هاي آن به همراه تصوير پروانه بهره برداري به واحدهاي زير ارسال ميشود :

  • دفتر آمار و اطلاع رساني وزارت صنايع ومعادن
  • دفاتر صنايع تخصصي مربوطه
  • اداره كل حفاظت محيط زيست استان – اداره كل كار و امور اجتماعي استان

   

  مراحل صدور پروانه بهره برداری :

  • ثبت درخواست پروانه بهره برداری
  • ثبت نام در سامانه بهین یاب به آدرس الکترونیک
  • ثبت درخواست الکترونیک و تکمیل پرسشنامه پروانه بهره برداری در سامانه بهین یاب

  بررسی کارشناسی:

  سازمان پس از دریافت درخواست متقاضی اقدام به بررسی درخواست می نماید. در صورتی که درخواست مورد تایید باشد کارشناس مربوطه از واحد تولیدی بازدید و نسبت به ظرفیت سنجی اقدام می نماید.

   

  استعلام از سازمان های ذیربط:

  سازمان پس از ظرفیت سنجی نسبت به استعلام از سازمان های ذیربط اقدام می نماید.

   

  صدور پروانه بهره برداری:

  سازمان پس از دریافت مدارک و مستندات و همچنین استعلام های مربوطه بررسی های لازم را انجام داده و نسبت به صدور پروانه بهره برداری اقدام می نماید.

   

  مدارک اخذ پروانه بهره برداری :

  • درخواست در سامانه بهین یاب
  • ارائه کپی کارت ملی مدیرعامل
  • اعتبار جواز تاسیس
  • تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی
  • تصویر پایان کار ساختمانی
  • تصویر قرارداد خرید امتیازهای آب و برق
  • اصل و تصویر فاکتور خرید ماشین آلات
  • قرارداد خرید و اجرای سوله
  • فاکتور خرید مواد اولیه
  • آگهی تغییرات شرکت در مورد شخصیتهای حقوقی
  • پاسخ استعلامهای مربوطه
  • ارائه اطلاعات پرسنل کارخانه از طریق فایل EXCEL
  بازدید 1168 بار آخرین ویرایش در یکشنبه, 29 مهر 1397 ساعت 13:57