اصلاح پروانه بهره برداری

اصلاح پروانه بهره برداری به معنای اعمال تغییرات و اصلاحات در مجوز یا پروانه بهره برداری صنایع و واحدهای مختلف است. این تغییرات ممکن است به دلیل نیازهای جدید، تغییرات در فرآیندها یا تجهیزات، یا تغییرات قانونی و مقرراتی اعمال شود. اصلاحات می‌تواند شامل تغییر در محدوده فعالیت، تغییرات در مکان یا ظرفیت تولید، اصلاحات در فرآیندهای بهره برداری یا هر تغییر دیگری که نیاز باشد، باشد. این اصلاحات معمولاً نیازمند ارائه مدارک و اطلاعات مربوطه به مراجع مربوطه برای بررسی و تایید مجدد پروانه می‌باشند.

در اصلاح پروانه بهره برداری متقاضی ممکن است جهت افزودن ماشین آلات ، زمین ، زیر بنا و یا تغییرآدرس اقدام به تغییر و یا اصلاح پروانه بهره برداری کند

بنابراین ابتدا باید فرم اصلاح پروانه بهره برداری را هم کتبی هم اینترنتی تکمیل و به کارشناس مربوطه ارائه می دهد، کارشناس مربوطه بعد از بازدید و تکمیل فرم ظرفیت سنجی و استعلام از ادارات مربوطه ، نظریه کارشناسی خود از ارائه داده و در صورت موافقت آن ادارات پروانه بهره برداری صادر می گردد .

مراحل جهت اصلاح پروانه بهره برداری

1-ارائه درخواست کتبی متقاضی به سازمان و تکمیل پرسشنامه مربوطه

2- بازدید کارشناس و تهیه گزارش کارشناسی و ظرفیت سنجی مختصات جغرافیایی محل استقرار بر اساس wgs1984استاندارد

3- ارائه اصل پروانه بهره برداری و موافقت با توسعه واحد صنعتی توسط متقاضی

4- بررسی مدارک مستندات توسط کارشناس و صدور استعلام از ادارات مرتبط به طور مثال اداره محیط زیست برای تولید محصول جدید

5- دریافت و ارائه نتیجه استعلام از ادارات مربوطه

6- ثبت نام متقاضی از طریق سایت بهین یاب و بررسی توسط کارشناس

7- واریز وجه و ارائه فیش های واریزی توسط متقاضی و تایید واحد درآمد سازمان

8- بررسی و تایید توسط رئیس اداره

9 -بررسی و تائید نهایی توسط معاون امور صنایع

10 - صدور پروانه بهره برداری و ثبت پروانه بهره برداری جدید

 

مدارک مورد نیاز جهت اصلاح پروانه بهره برداری

مدارک مورد نیاز جهت اصلاح پروانه بهره برداری

1-ارائه درخواست کتبی متقاضی به سازمان و تکمیل پرسشنامه اصلاح پروانه بهره برداری

2- ارائه موافقت نامه محیط زیست مبنی بربلامانع بودن تولید محصولات جدید

3-ارائه تصویرفیش واریزی

4-     ارائه اصل پروانه بهره برداری و موافقت با توسعه واحد صنعتی

5-     ارائه کارت ملی و شناسنامه برای اشخاص حقیقی

6-     ارائه آگهی تاسیس و آخرین آگهی تغییرات شرکت برای افراد حقوقی

 

تکمیل فرم اصلاح پروانه بهره برداری در سامانه بهین یاب

 • وارد شدن متقاضی به سایت بهین یاب
 • انتخاب گزینه سرمایه گذاری
 • انتخاب گزینه صدور یا اصلاح پروانه بهره برداری
 • تکمیل گامهای مرتبط
 • تائید نهایی جهت پیگیری
 • ارائه مدارک به کارشناسان معاونت امور صنایع سازمان مراجعه نماید.

 بنر پاسخ به سوال

 تغییرات در پروانه بهره برداری

بصورت کلی تغییرات در پروانه بهره برداری به سه بخش تقسیم می شوند:

1- تغيير نام شركتها

با دريافت آگهي تغيير نام روزنامه رسمي كشور نام جديد به صورت ظهر نويسي در پروانه بهره برداري درج مي گردد.

2- تغيير مالكيت واحد صنعتي 

با دريافت مدارك رسمي محضري مبني بر انتقال واحد صنعتي (بويژه زمين و ساختمان) نام خريدار جديد در پروانه بهره برداري به صورت ظهر نويسي درج مي گردد و در صورت استيجاري بودن محل فعاليت واحد ارائه سند اجاره الزامي است.

3- تغييرمكان واحدهاي دارنده پروانه بهره برداري صنعتی

 • در صورت تغيير مكان جغرافيائي واحدها،تغييرات در پروانه بهره برداري بصورت زير انجام مي شود:
 • چنانچه تغيير مكان پروانه بهره برداری در محدوده همان استان باشد ، پروانه بهره برداري قبلي باطل شده و پروانه بهره برداري جديد از طريق در پروانه جديد تغيير مكان به صورت ظهر نويسي از سازمان صنايع و معادن استان مربوطه صادر مي گردد
 • چنانچه تغيير مكان به جزء در محدوده 12 كيلومتري تهران و 50 كيلومتري اصفهان از استاني به استان ديگر باشد با درخواست کتبی متقاضي پروانه بهره برداري قبلي توسط سازمان صنايع و معادن مبداء دريافت و ابطال شده، با رعايت مفاد ماده 1 اين دستور پروانه بهره برداري جديد به صورت ظهر نويسي توسط سازمان صنايع و معادن مقصد صادر مي گردد.
 • حداكثر زمان صدور پروانه بهره برداري از تاريخ تكميل فرمها و دريافت مدارك 15 روز است.
 • معاونت امور توليد مسئول نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل مي باشد.
 • در صورتی که واحدهاي تولید فاقد امكانات توليد از قبيل مكان،ماشين آلات ويا ساير عوامل اصلي توليد باشند و نتوان آنها را بعنوان يك واحد يا كارگاه فعال توليدي شناسايي و تلقي نمود و همچنین با درخواست كتبي دارندگان پروانه بهره برداري جهت ابطال پروانه بهره برداری صنعتی ، پروانه بهره برداری باطل می گیرد .

 

جمع بندی

اصلاح پروانه بهره برداری به معنای اعمال تغییرات و اصلاحات در مجوز یا پروانه بهره برداری صنایع و واحدهای مختلف است. این تغییرات ممکن است به دلیل نیازهای جدید، تغییرات در فرآیندها یا تجهیزات، یا تغییرات قانونی و مقرراتی اعمال شود. اصلاحات می‌تواند شامل تغییر در محدوده فعالیت، تغییرات در مکان یا ظرفیت تولید، اصلاحات در فرآیندهای بهره برداری یا هر تغییر دیگری که نیاز باشد، باشد. این اصلاحات معمولاً نیازمند ارائه مدارک و اطلاعات مربوطه به مراجع مربوطه برای بررسی و تایید مجدد پروانه می‌باشند.

سوالات متداول

 ۱. چه معنایی دارد اصلاح پروانه بهره برداری؟

 • : اصلاح پروانه بهره برداری به معنای اعمال تغییرات و اصلاحات در مجوز یا پروانه بهره برداری صنایع و واحدهای مختلف است، که ممکن است به دلیل نیازهای جدید، تغییرات در فرآیندها یا تجهیزات، یا تغییرات قانونی و مقرراتی اعمال شود.

۲. چه مراحلی برای اصلاح پروانه بهره برداری وجود دارد؟

 • : مراحل شامل ارائه درخواست کتبی، بازدید کارشناس و تهیه گزارش کارشناسی، ارائه اصل پروانه بهره برداری و موافقت با توسعه واحد صنعتی، بررسی مدارک مستندات توسط کارشناس، دریافت و ارائه نتیجه استعلام از ادارات مربوطه، ثبت نام متقاضی، و تایید نهایی توسط معاون امور صنایع می‌باشند.

۳. چه مدارکی برای اصلاح پروانه بهره برداری مورد نیاز است؟

 • : مدارک شامل درخواست کتبی، موافقت نامه محیط زیست، تصویر فیش واریزی، اصل پروانه بهره برداری و موافقت با توسعه واحد صنعتی، کارت ملی و شناسنامه برای اشخاص حقیقی، و آگهی تاسیس و آخرین آگهی تغییرات شرکت می‌باشند.
 • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.
 • نظر شما بعد از تایید منتشر می شود
  avatar
  فتاحی · 1 سال قبل
  سلام
  در صورت تغییر آدرس واحد تولیدی، شماره پروانه صنعت و معدن تغییر کرده و جدید میشود یا همان شماره قبلی درج میشود ؟ در صورت تغییر نام واحد تولیدی چطور ؟