در اصلاح پروانه بهره برداری متقاضی ممکن است جهت افزودن ماشین آلات ، زمین ، زیر بنا و یا تغییرآدرس اقدام به تغییر و یا اصلاح پروانه بهره برداری کند

بنابراین ابتدا باید فرم اصلاح پروانه بهره برداری را هم کتبی هم اینترنتی تکمیل و به کارشناس مربوطه ارائه می دهد، کارشناس مربوطه بعد از بازدید و تکمیل فرم ظرفیت سنجی و استعلام از ادارات مربوطه ، نظریه کارشناسی خود از ارائه داده و در صورت موافقت آن ادارات پروانه بهره برداری صادر می گردد .

مراحل جهت اصلاح پروانه بهره برداری

1-ارائه درخواست کتبی متقاضی به سازمان و تکمیل پرسشنامه مربوطه

2- بازدید کارشناس و تهیه گزارش کارشناسی و ظرفیت سنجی مختصات جغرافیایی محل استقرار بر اساس wgs1984استاندارد

3- ارائه اصل پروانه بهره برداری و موافقت با توسعه واحد صنعتی توسط متقاضی

4- بررسی مدارک مستندات توسط کارشناس و صدور استعلام از ادارات مرتبط به طور مثال اداره محیط زیست برای تولید محصول جدید

5- دریافت و ارائه نتیجه استعلام از ادارات مربوطه

6- ثبت نام متقاضی از طریق سایت بهین یاب و بررسی توسط کارشناس

7- واریز وجه و ارائه فیش های واریزی توسط متقاضی و تایید واحد درآمد سازمان

8- بررسی و تایید توسط رئیس اداره

9 -بررسی و تائید نهایی توسط معاون امور صنایع

10 - صدور پروانه بهره برداری و ثبت پروانه بهره برداری جدید

 

مدارک مورد نیاز جهت اصلاح پروانه بهره برداری

1-ارائه درخواست کتبی متقاضی به سازمان و تکمیل پرسشنامه اصلاح پروانه بهره برداری

2- ارائه موافقت نامه محیط زیست مبنی بربلامانع بودن تولید محصولات جدید

3-ارائه تصویرفیش واریزی

4-     ارائه اصل پروانه بهره برداری و موافقت با توسعه واحد صنعتی

5-     ارائه کارت ملی و شناسنامه برای اشخاص حقیقی

6-     ارائه آگهی تاسیس و آخرین آگهی تغییرات شرکت برای افراد حقوقی

 

تکمیل فرم اصلاح پروانه بهره برداری در سایت بهین یاب

 • وارد شدن متقاضی به سایت بهین یاب
 • انتخاب گزینه سرمایه گذاری
 • انتخاب گزینه صدور یا اصلاح پروانه بهره برداری
 • تکمیل گامهای مرتبط
 • تائید نهایی جهت پیگیری
 • ارائه مدارک به کارشناسان معاونت امور صنایع سازمان مراجعه نماید.

 

 تغییرات در پروانه بهره برداری

بصورت کلی تغییرات در پروانه بهره برداری به سه بخش تقسیم می شوند:

1- تغيير نام شركتها

با دريافت آگهي تغيير نام روزنامه رسمي كشور نام جديد به صورت ظهر نويسي در پروانه بهره برداري درج مي گردد.

2- تغيير مالكيت واحد صنعتي 

با دريافت مدارك رسمي محضري مبني بر انتقال واحد صنعتي (بويژه زمين و ساختمان) نام خريدار جديد در پروانه بهره برداري به صورت ظهر نويسي درج مي گردد و در صورت استيجاري بودن محل فعاليت واحد ارائه سند اجاره الزامي است.

3- تغييرمكان واحدهاي دارنده پروانه بهره برداري صنعتی

 • در صورت تغيير مكان جغرافيائي واحدها،تغييرات در پروانه بهره برداري بصورت زير انجام مي شود:
 • چنانچه تغيير مكان پروانه بهره برداری در محدوده همان استان باشد ، پروانه بهره برداري قبلي باطل شده و پروانه بهره برداري جديد از طريق در پروانه جديد تغيير مكان به صورت ظهر نويسي از سازمان صنايع و معادن استان مربوطه صادر مي گردد
 • چنانچه تغيير مكان به جزء در محدوده 12 كيلومتري تهران و 50 كيلومتري اصفهان از استاني به استان ديگر باشد با درخواست کتبی متقاضي پروانه بهره برداري قبلي توسط سازمان صنايع و معادن مبداء دريافت و ابطال شده، با رعايت مفاد ماده 1 اين دستور پروانه بهره برداري جديد به صورت ظهر نويسي توسط سازمان صنايع و معادن مقصد صادر مي گردد.
 • حداكثر زمان صدور پروانه بهره برداري از تاريخ تكميل فرمها و دريافت مدارك 15 روز است.
 • معاونت امور توليد مسئول نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل مي باشد.
 • در صورتی که واحدهاي تولید فاقد امكانات توليد از قبيل مكان،ماشين آلات ويا ساير عوامل اصلي توليد باشند و نتوان آنها را بعنوان يك واحد يا كارگاه فعال توليدي شناسايي و تلقي نمود و همچنین با درخواست كتبي دارندگان پروانه بهره برداري جهت ابطال پروانه بهره برداری صنعتی ، پروانه بهره برداری باطل می گیرد .
 • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.
 • نظر شما بعد از تایید منتشر می شود
  avatar
  فتاحی · 11 ماه قبل
  سلام
  در صورت تغییر آدرس واحد تولیدی، شماره پروانه صنعت و معدن تغییر کرده و جدید میشود یا همان شماره قبلی درج میشود ؟ در صورت تغییر نام واحد تولیدی چطور ؟