سازمان صنایع و معادن استانها می توانند در هریک از حالات زیر نسبت به ابطال پروانه بهره برداری اقدام نمایند:

۱- واحدهایی که فاقد امکانات تولید از قبیل مکان،ماشین آلات و یا سایر عوامل اصلی تولید باشند و نتوان آنها را بعنوان یک واحد یا کارگاه فعال تولیدی شناسایی و تلقی نمود.

۲- با درخواست کتبی دارندگان پروانه بهره برداری

پس از احراز عدم فعالیت تولیدی یک واحد صنعتی ( بر اساس گزارشات رسیده و یا اعلام متقاضی ) کارشناس مربوطه نسبت به بازدید از محل کارخانه اقدام خواهد نمود و در صورت عدم وجود ماشین آلات در محل ( جابجایی و یا فروش ماشین آلات ) نسبت به تهیه گزارش کارشناسی اقدام و آنگاه با اخطار کتبی قلبی نسبت به ابطال پروانه بهره برداری اقدام خواهد نمود .

واحدهای صنعتی که خود راسا درخواست ابطال پروانه بهره برداری را به سازمان ارائه دهند مستقیما پروانه آنها ابطال خواهد گردید .

تذکر :در هر یک از حالات فوق بازدید از محل واحد و تهیه گزارش توجیهی کامل مبنی بر دلایل لغو پروانه ،دریافت اصل پروانه (در صورت امکان) وابطال آن و ضبط در پرونده واحد و نیز ارسال نامه به متقاضی مبنی بر ابطال پروانه الزامی است .

یک نسخه از رونوشت نامه ابطال پروانه به واحدهای زیر ارسال گردد:

- دفاتر صنایع تخصصی مربوطه

- دفترآمار و اطلاع رسانی وزارت صنایع ومعادن

- اداره کل حفاظت محیط زیست استان

- اداره کل کار و امور اجتماعی استان

هولدینگ تک سفیر اماده ارائه خدمات پروانه بهره برداری و جواز تاسیس به شما عزیزان است

09125934724

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.