چارت تکسفیر

اکتبر 15

چارت سازمانی تکسفیر

چارت سازمانی تکسفیر متشکل از واحدهای ذیل میباشد:

  • حوزه مدیریت ،معاونت،مدریت داخلی
  • حوزه امور قراردادها (مشاوران)
  • حوزه امور اجرا (کارشناسان)
  • حوزه انفورماتیک و تبلیغات (طراحان و برنامه نویسان)
  • حوزه روابط عمومی
  • حوزه طرح و برنامه (اتاق فکر)

taksafir organizational chart is composed of the following sectors:

Management, assistance, internal management

Of contracts (consultants(

Enforcement Affairs (experts(

The field of informatics and advertising (developers(

Public relations

Areas Planning (think tank(

بازدید 1576 بار آخرین ویرایش در دوشنبه, 23 مهر 1397 ساعت 12:39