اشخاص حقیقی موسسه حقوقی تکسفیر خود قبل از به ثبت رسیدن شخصیت حقوقی موسسه تکسفیر به صورت حقیقی در رابطه با کلیه امور ثبتی و کیفری و حقوقی و اداری به قدمت بیش از 40 سال و در پاره ای موارد بیش از 10 سال مشغول به فعالیت و خدمت رسانی بوده اند اما قدمت خود موسسه حدود 5 سال می باشد که به صورت حقوقی شکل یافته است.

وقتی از تاریخ و تاریخچه سخن به میان می آید حد اقل 2 مفهوم انتزاعی مستفاد می گردد. مفهومی گاه ناظر به وقایع گذشته و نیز گاه معطوف به مطالعه و بررسی.

هولدینگ تکسفیر در طی این سالها سعی در ارتقاء کیفیت و کمیت خدمات ثبتی اداری و مالی و تبلیغاتی داشته که در طی سالهای گذشته روندی رو به رشد و پویایی را سپری نموده و امروز با نگاهی به دیروز آماده خدمت رسانی به شما هم وطنان گرامی می باشد.

وکلاء خبره و پا به سن گذاشته در موسسه تکسفیر قدمت خدمات هولدینگ تکسفیر را با قدمت و تاریخچه ثبت شرکت ،ثبت نام تجاری ،<جواز تاسیس ، پروانه بهره برداری در ایران زمین هم راستا و هم تاریخ می دارند.نوستالژی ثبت شرکت های تک سیلابی و یا 2 سیلابی در سپیدی موهای این متخصصان به چشم میخورد.

          

ثبت شرکت یک بهار زندگیست                   میوه اش سود زیاد وبهره کیست

           عمر شرکت بهره دارد محتسب                   ثبت شرکت نسل ها را بستگیست   

 

 

 

 

 برای کلیه ی امور ثبتی خود به موسسه ی ما مراجعه کنید

 History Company Registration taksafir:

taksafir law firm of registered persons before reaching the legal personality of taksafir. taksafir for real in relation to all criminal and civil matters and administrative records dating back more than 40 years. And in some cases more than 10 years but have been working and serving is about 5 years old as the institution When the legal form that speaks of history and history comes to be understood at least two abstract concept. If a concept refers to past events and sometimes self-study. Holding taksafir over the years Looking at yesterday's and today ready to serve you dear compatriots Bashd .vkla’ and aging expert at the Institute taksafir old history dating services holding company registration, business registration, permits the establishment, operation license in Iran land line and their history to try to improve the quality and quantity of services administrative, financial and commercial records that in recent years a growing and dynamic spent Registration nostalgia monosyllabic or 2 flood in white hair professionals there.

Company recorded high profits earned its fruit is a spring of life

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.