به صورت کلی هزینه مربوط به تغییرات شرکت بستگی به نوع تغییرات شرکت دارد . همچنین انجام تغییرات شرکت در شهر های کوچک در مقایسه با مراکز استان ها و یا شهر های بزرگ و پر جمعیت متفاوت می باشد .

هزینه تغییرات شرکت به دو عامل ذکر شده در زیر بستگی دارد

هزینه تغییرات شرکت به دو عامل ذکر شده در زیر بستگی دارد:

 • نوع تغییرات شرکت : که این بخش نشان دهنده تعداد صورت جلسات و هزینه ثبت تغییرات شرکت می باشد. ( تنظیم هر صورت جلسه نیز به صورت میانگین حدود 250 هزار تومان می باشد . )
 • روزنامه رسمی مربوط به شرکت : که هزینه روزنامه رسمی مربوط به تغییرات شرکت چیزی در حدود 50 هزار تومان می شود .

مقررات مربوط به ثبت و انتشار باید در رابطه با تغییرات در موارد زیر رعایت گردد :

 • در مواردی که تصمیماتی در خصوص تمدید مدت شرکت به صورت اضافه بر مدت مقرر باشد .
 • در صورتی که انحلال شرکت مورد نظر قبل از مدت زمان مشخص شده باشد .
 • در صورتی که تغییر در تعیین کیفیت تفریغ حساب و یا تغییر اسم شرکت به وجود بیاید .
 • در صورتی که مدیر شرکت تغییر پیدا کند و یا در رابطه با موضوع معین شده در ماده 58 قانون اخذ شود .
 • در صورت تبدیل اساسنامه و یا تبدیل و خروج بعضی از شرکای ضامن شرکت

مطابق با قانون انتشار تغییراتی که در وضعیت شرکت به ثبت رسیده ایجاد می شود ، ضروری است و در صورت عدم انتشار مواردی که نظام نامه آن را بر عهده مدیران شرکت گذاشته است ، نتیجه آن این است که :

 • مدیران ممکن است بر اساس قواعد عام و به دلیل خطای خود به جبران خسارت اشخاص ثالث محکوم شوند .
 • اشخاص ثالث می توانند این تغییرات را نادیده بگیرند و تغییراتی که به نظر آنها نرسیده است در مقابل آنها قابل استناد نمی باشد .

هزینه مربوط به تغییر آدرس شرکت

هزینه مربوط به تغییر آدرس شرکت :

به صورت کلی آدرس شرکت مکانی است که در زمان ثبت شرکت مورد نظر مطابق با بند 3 اساسنامه قید می گردد . تغییر آدرس در تمامی شرکت ها بر اساس صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده قابل ثبت می باشد .

برای تغییر در آدرس ، شرکت ها باید اقدامات ذکر شده در قسمت زیر را انجام دهند :

 • تنظیم کردن صورت جلسه ای که بر زیر تمام برگه های آن توسط شرکای شرکت امضا شده باشد و برای ثبت تغییرات مربوط به آدرس علاوه بر صورت جلسه مجمع عمومی باید هزینه ای به میزان 250 هزار تومان در نظر گرفته شود .
 • همچنین درج تغییرات مورد نظر در روزنامه رسمی و یا کثیر الانتشار هزینه ای به میزان 40 الی 70 هزار تومان را در بر می گیرد .

هزینه مربوط به تغییرات اعضای هیئت مدیره شرکت

هزینه مربوط به تغییرات اعضای هیئت مدیره شرکت :

در مواقعی که شرکتی برای تغییر در اعضای هیئت مدیره تصمیم می گیرد ، باید صورت جلسه ای را تنظیم کند و آن را به ثبت برساند . پس از آن نیز باید صورت جلسه ای جدید تنظیم شود که در آن افرادی که جدید هستند و افراد قدیمی برای مدت مشخص شده ای عضو هیات مدیره شوند .

در مرحله بعدی نیز باید صورت جلسه مربوط به هیئت مدیره تنظیم شود که در آن مدیران شرکت و سمت آنها  مشخص باشد و اشخاصی که دارنده حق امضا هستند و روزنامه رسمی برای درج آگهی تغییرات در آن مشخص شود .

در نتیجه برای ثبت تغییرات اعضای هیئت مدیره باید سه صورت جلسه 250 هزار تومانی تنظیم شود و هر کدام از سه صورت جلسه باید باید یک بار در روزنامه رسمی آگهی گردند .

هزینه مربوط به ثبت تغییرات در خصوص تمدید مدیران و بازرسین :

هزینه مربوط به ثبت تغییرات در خصوص تمدید مدیران و بازرسین :

در رابطه با ثبت تغییرات در خصوص تمدید مدیران و بازرسین یک صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه کفایت می کند . بنابراین یک صورت جلسه با یک بار درج شدن در روزنامه رسمی حدود 35 هزار تومان هزینه خواهد داشت .

هزینه ثبت تغییرات و صورتجلسات شرکتها

ثبت تغییرات شرکت به چه صورت می باشد ؟

زمانی که شرکت های تجاری در اداره ثبت شرکت ها به ثبت می رسند , می توانند در مفاد ذکر شده در اساسنامه شرکت خود یا در رابطه با سایر امور شرکت تغییراتی را ایجاد کنند و یا در رابطه با مسائلی مانند :


اشخاص دارای حق امضا و یا انتخاب اشخاص شایسته برای مدیریت و همچنین برای انتخاب بازرسین , تصمیماتی را بگیرند . در نهایت تغییرات ذکر شده باید در روزنامه آگهی شوند و در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسند و اگر چنانچه تغییرات مورد نظر ثبت و اگهی نشوند در این صورت معاملاتی که اشخاص با توجه به ثبت قبلی انجام می دهند معتبر می باشد .

تنظیم صورتجلسات به چه علتی می باشند ؟

هنگامی که شرکتی به ثبت رسیده شد برای ایجاد تغییرات در آن به تنظیم صورتجلسات برای ثبت این تغییرات نیاز می باشد و از آنجایی که نحوه تنظیم این صورتجلسات پیچیده می باشد ما به شما پیشنهاد می کنیم که در این امر از متخصصین خبره کمک بگیرید تا در روند اجرایی کار دچار مشکل نشوید . در این صورتجلسات نکات بسیاری باید مطابق با قوانین تجارت قید گردند از جمله : نوع شرکت مورد نظر , اساسنامه شرکت و همچنین بخشنامه های داخلی مربوط به اداره ثبت شرکت ها .

نکته : تنظیم صورتجلسه برای تغییرات صورت گرفته شده در شرکت ها در صورت برگزاری مجمع عمومی عادی و یا مجمع عمومی فوق العاده و یا هیات مدیره مربوطه امکان پذیر می باشد .

ثبت تغییرات برای شرکت ها در 9 مورد از قبیل زیر صورت می گیرند :

1-    تغییر دادن آدرس شرکت مورد نظر

2-    انحلال شرکت مربوطه

3-    ایجاد تغییرات در اساسنامه شرکت

4-    ایجاد تغییرات در موضوع شرکت

5-    تغییرات مربوط به حق امضاء

6-    در رابطه با تمدید بازرسین مربوطه و انتخاب بازرسین

7-    به منظور کاهش و یا افزایش در میزان سرمایه به کار گرفته شده در شرکت مربوطه

8-    ایجاد تغییرات در هیئت مدیره شرکت و یا تمدید مجدد آنها

9-    تغییر دادن نوع سهام شرکت مورد نظر به سهام با نام و یا بی نام

در رابطه با تمامی موارد ذکر شده در فوق می توان در شرکت ها ثبت تغییرات انجام داد .

هزینه ثبت تغییرات شرکت چه قدر می باشد ؟

هزینه های مربوط به ثبت تغییرات در شرکت ها با توجه به نوع تغییرات صورت گرفته تعیین می شوند . از طرفی دیگر امور مربوط به ثبت تغییرات شرکت ها در شهرهای کوچک با شهرهای بزرگ و مراکز استان ها متفاوت می باشد .

 

 • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.