مقالات ثبت شرکت

مدت زمان مدیریت اعضای هیئت مدیره در شرکتها

مدت زمان مدیریت اعضای هیئت مدیره در شرکتها

اعضای هیئت مدیره همیشه ثابت نیستند ...

ثبت شرکت تولید پنجره های دوجداره

ثبت شرکت تولید پنجره های دوجداره

امروز با وجود آلودگی های صوتی که در شهر ها وجود دارد و باعث سلب آر...

ثبت شرکت تولید آب معدنی

ثبت شرکت تولید آب معدنی

کارخانجات زیادی در زمینه ی تولید و ارائه ی...

ثبت مهر شرکت - مهر شرکت

مهر شرکت

پس از اینکه شرکتی ثبت شد باید صاحبان حق امضای مجاز تعیی...
ثبت شرکت تولید سرکه

ثبت شرکت تولید سرکه

از مایعاتی که اکثرا در تهیه ترشیجات استفاده می شود سرکه است و همین امر سبب شده تا تولید کنندگان س...

عزل و قبول استعفای هیأت مدیره در شرکتهای تعاونی

عزل و قبول استعفای هیأت مدیره در شرکتهای تعاونی

وظایف و اختیاراتی که به هی...
یکی از انواع شرکت های تجاری پرطرفدار در بین فعالان اقتصادی شرکت سهامی خاص می باشد. این دسته از شرکت ها می توانند با موضوعات مختلف فعالیت کند. سرمایه شرکت به سهامی به قسمت هایی به نام سهام تقسیم می شود که توسط سهامداران تامی...

استعلام نام شرکت در سامانه استعلام نام شرکت ها

استعلام نام شرکت در سامانه استعلام نام شرکت ها

همانطور که می دانید شخصی...

راهنمای تنظیم اساسنامه شرکت در کرج

هنگامی که تصمیم می گیرید شرکت ثبت کنید باید در خصوص مسائلی که در ادامه بیان می شود نیز فکر کنید. نخست این که برای ثبت شرکت به همراهان وشرکایی احتیاج دارید که دارای اهداف مشترکی...

نحوه ی دریافت وام با تاسیس شرکت

نحوه ی دریافت وام با تاسیس شرکت

قانون تجارت برای اینکه از تولیدات ملی حمایت کند و اقتصاد را توسعخه...