انواع شرکت ها به انگلیسی: جدول ترجمه شرکت ها

در زیر جدولی برای معادل های انگلیسی انواع ثبت شرکت تهیه شده است

فارسی انگلیسی
شرکت با مسئولیت محدود Limited Liability Company; Ltd. Co.
شرکت سهامی عام Public Joint Stock Company, Public Held Co.
شرکت سهامی خاص Private Joint Stock Company, Private Held Co.
شرکت تضامنی General Partnership Company, Cooperative Partnership Co
شرکت مختلط غیر سهامی Limited Partnership Company
شرکت مختلط سهامی Joint Stock partnership Co.
شرکت نسبی Proportional Liability Partnership Company, Relative Company
شرکت تعاونی (تولید،مصرف،..) Co-Operative Company (Producers, Consumers,...)
شرکت مضاربه ای Dormant Partnership Company; Sleeping Partnership Co
شرکت اختیاری Voluntary Partnership Co.
شرکت قهری Involuntary Partnership Co.

اگر برای شروع فعالیت های خود و تجارت خود عجله دارید و نمیخواهید زمان برای انجام مراحل ثبت برند خود بگذارید و در زمان صرفه جویی کنید و مراحل اداری ثبت برند را که دشواری خوص خود را داراست انجام ندهید میتوانید برای خرید برند خود اقدام کنید و افرادی نیز که مراحل ثبت برند را قبلا برای حوزه ای خاص انجام داده اند و دیگر قصد فعالیت در این حوزه را ندارند میتوانند مراحل فروش برند خود را طی کنند و فروش برند آماده و خرید برند آماده از موسسه حقوقی تکسفیر مشاوره بخواهند و ما در یاری شما افتخار سالها خدمت گذاری را داریم برای خرید و فروش برند با ما تماس بگیرید

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.