کامل ترین نوع شرکت سهامی ،شرکت سهامی عام میباشد و مسلم است برای انجام امور مهمه از قبیل استخراج معادن و تجارت با کشورهای خارجی و تأسیس کارخانجات و ایجاد سدها و بانک ها تشکیل می شود که سرمایه فردی کفاف آن را نمی دهد

ثبت شرکت سهامی عام

شرکت های سهامی چه شرکت هایی هستند ؟

در شرکت های سهامی ، سرمایه شرکت مورد نظر به سهام تبدیل می شود و افرادی که صاحبان سهام هستند ، مسئولیت آنها به مبلغ اسمی سهام محدود می شود .

شرکت های سهامی به عنوان شرکت های بازرگانی در نظر گرفته می شوند و موضوع عملیات آنها مربوط به امور بازرگانی می باشد .

در شرکت های سهامی تعداد شرکایی که در شرکت مشارکت دارند ، نباید از سه نفر کمتر باشد .

انواع شرکت های سهامی :

 • شرکت های سهامی خاص
 • شرکت های سهامی عام

شرکت سهامی عام چه نوع شرکتی است ؟

شرکت سهامی عام چه نوع شرکتی است ؟

در شرکت های سهامی عام بخشی از سرمایه شرکت توسط فروختن سهام شرکت به مردم تامین می شود. در این شرکت ها موسسین بیست درصد از سرمایه شرکت را متعهد می شوند و به میزان 35 درصد از مبلغی که تعهد کرده اند را در حسابی به نام شرکتی که در شرف تاسیس می باشد در نزد یکی از بانک ها سپرده می کنند و بعد از آن نیز اظهارنامه ای را به همراه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه مربوط به پذیره نویسی سهام به مرجع ثبت شرکت ها ارائه می دهند .

بعد از اینکه شرکت سهامی عام به ثبت رسید ، سهام آن در بورس مورد داد و ستد قرار می گیرد .

شرکت های سهامی عام چه ویژگی هایی دارند ؟

 • در شرکت های سهامی عام تشکیل دادن مجمع عمومی موسس یک امر ضروری می باشد .
 • در این نوع از شرکت ها باید به میزان 20 درصد از سرمایه به وسیله موسسین متعهد گردد و 35 درصد از سرمایه نیز باید به حساب جاری شرکت مورد نظر سپرده شود و در انتها باقی مانده آن نیز به وسیله فروش سهام تامین می شود .
 • سرمایه مورد نیاز در شرکت های سهامی عام در زمان تاسیس به میزان 5 میلیون ریال می باشد .
 • در این نوع از شرکت ها اظهارنامه ثبت شرکت باید توسط موسسین امضا شود .
 • در شرکت های سهامی عام باید اعلامیه پذیره نویسی منتشر شود که این کار در شرکت های سهامی خاص انجام نمی شود .
 • در شرکت های سهامی عام انتشار اوراق قرضه امری ممکن می باشد .
 • در شرکت های سهامی عام ، امضا کردن ورقه تعهد سهم نیازمند قبول اساسنامه و تصمیمات اتخاذ شده در مجامع عمومی می باشد .
 • در شرکت های سهامی عام باید حداقل 5 نفر عضو وجود داشته باشد .

شرکت های سهامی عام چگونه تشکیل می شوند ؟

شرکت های سهامی عام چگونه تشکیل می شوند ؟

شرکت های سهامی عام به صورت کامل ترین نوع شرکت های سهامی می باشند و برای اموری مانند استخراج از معادن و تجارت ، سرمایه فردی کافی نمی باشد . شرکت های سهامی برای جلب کردن سرمایه های مهم ایجاد می شوند و در آنها تعداد قابل ملاحظه از شرکا گرد هم جمع می شوند .

مراحل کلی ثبت شرکت سهامی عام

 • یک طرح اظهار نامه یا اساس نامه که توسط تمامی موسسین امضا شده، تهیه شود.
 • حدود 20 درصد از سرمایه در شرکت و 35 درصد در یکی از بانک‌ها و به حساب شرکت گذاشته شود.
 • یک مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار گرفته شود.
 • یک اعلامیه پذیره نویسی تهیه شود که حداقل در دو روزنامه کثیرالانتشار منتشر و در بانک دارنده حساب شرکت در معرض عموم قرار گیرد

شرایط مورد نیاز برای تشکیل شرکت های سهامی عام چه می باشد ؟

 • در شرکت های سهامی عام باید حداقل تعداد شرکا 5 نفر و حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره و مدیران نیز 5 نفر باشد .
 • کمترین میزان سرمایه اولیه در این نوع از شرکت ها پنج میلیون ریال است که این سرمایه توسط عموم مردم تامین می شود . اگر سرمایه شرکت بعد از تاسیس از حداقل ذکر شده کمتر باشد ، در این صورت باید برای افزایش سرمایه تا میزان تعیین شده اقدام شود .
 • سرمایه موسسین نباید از میزان 20 درصد کمتر باشد .
 • حداقل باید به میزان 35 درصد از سرمایه ذکر شده در قسمت 3 توسط موسسین شرکت به صورت نقدی تامین شود و در حسابی که به نام شرکت سهامی عام در شرف تاسیس است در نزد یکی از بانک ها سپرده شود .

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی چیست ؟

 • ارائه کپی از شناسنامه موسسین شرکت
 • ارائه کپی از کارت ملی موسسین شرکت
 • ارائه دو نسخه اظهارنامه شرکت
 • ارائه دو نسخه از طرح اساسنامه شرکت
 • ارائه دو نسخه اعلامیه پذیره نویسی سهام
 • ارائه گواهی بانکی که مبنی بر تودیع 35 درصد از سرمایه شرکت در بانک باشد .
 • ارائه دو نسخه از صورت جلسه مجمع عمومی موسس
 • ارائه دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره
 • ارائه آگهی دعوت مجمع عمومی و روزنامه تعیین شده
 • دریافت و ارائه مجوز های لازم از نهاد های مورد نظر

ذکر چه مواردی در اظهارنامه شرکت سهامی عام ضروری می باشد ؟

ذکر چه مواردی در اظهارنامه شرکت سهامی عام ضروری می باشد ؟

 • نام شرکت مورد نظر
 • اقامتگاه موسسین شرکت و هویت کامل آنها
 • موضوع شرکت مورد نظر
 • میزان مبلغ سرمایه شرکت
 • تعداد سهام با نام و مبلغ اسمی آنها ، همچنین در صورتی که سهام ممتاز مورد نظر باشد ، تعداد ، امتیازات آن باید ارائه داده شود .
 • ارائه میزان تعهد موسسین و مبلغی که آنها پرداخت کرده اند ، با تعیین نمودن شماره حساب و نام بانکی مورد نظر که مبالغ پرداختی در آن واریز شده است .
 • مرکز اصلی شرکت مورد نظر
 • مدت شرکت مورد نظر

ذکر چه مواردی در اساسنامه شرکت های سهامی عام ضروری می باشد ؟

 • نام شرکت مورد نظر
 • موضوع شرکت مورد نظر
 • مدت شرکت
 • مرکز اصلی شرکت و شعب انتخابی آن
 • میزان مبلغ سرمایه شرکت و تعیین میزان مبلغ نقد و غیر نقد بودن آن
 • تعیین تعداد سهام بی نام وبانام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی که ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد ، باید تعداد و خصوصیات و امتیازات آن تعیین شود .
 • میزان مبلغ تعیین شده هر سهم نیز باید تعیین شود .
 • روش تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و برعکس
 • شرایط مربوط به افزایش و کاهش سرمایه شرکت
 • مواقع دعوت مجامع عمومی
 • رعایت مواردی که در رابطه با به حد نصاب رسیدن مجامع عمومی و ترتیب آنها باشد
 • تعیین کردن تعداد مدیران و طرز انتخاب آنها و نحوه تعیین نمودن جانشین برای مدیرانی که به فوت رسیده اند و یا استعفا داده اند .
 • تعیین کردن وظایف و حدود اختیارات مدیران
 • روش اخذ رای و روش تعیین شده برای مشورت
 • تعداد مدیران شرکت و مدت ماموریت آنها
 • تعیین کردن وظایف و حدود اختیارات مدیران مورد نظر
 • تعیین تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق بسپارند
 • ذکر شدن اینکه شرکت یک بازرس خواهد داشت و نحوه انتخاب شدن بازرس و مدت ماموریت آن
 • تعیین کردن آغاز و پایان سال مالی شرکت مورد نظر
 • نحوه منحل شدن شرکت به صورت اختیاری
 • ذکر نحوه تغییر اساسنامه

تاسیس شرکت های سهامی عام چه مزایایی دارد ؟

تاسیس شرکت های سهامی عام چه مزایایی دارد ؟

در صورتی که شرکتی در غالب شرکت سهامی عام تاسیس شود ، باعث به وجود آمدن شخصیت حقوقی در شرکت می شود . همچنین لازم به ذکر است که مدیران این نوع از شرکت ها بعد از تاسیس شرکت و قبل از اینکه شرکت مورد نظر به ثبت برسد ، می توانند مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره را انتخاب کنند تا آنها بتوانند شرکت را به ثبت برسانند . بعد از به ثبت رسیدن این نوع از شرکت ها از آنجایی که شرکت شخصیت حقوقی پیدا می کند ، مدیران آنها می توانند در مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت و تصمیم گیری کنند و معامله انجام دهند .

 

تامین سهام شرکت های سهامی عام

واگذار کردن سهام شرکت یکی از مواردی است که در افزایش میزان سهم و سرمایه اولیه تاثیر به سزایی دارد به خصصو این که میزان قابل توجهی از سود کلی سرمایه ها به سهامداران اصلی باز می گردد.

و این یکی از مواردی که پیشنهاد می شود در مواردی که نیاز به تاسیس شرکت برای انجام پروژه های بزرگ و عظیم عمرانی و کشاورزی دارید.

حتما از ثبت شرکت سهامی عام استفاده نمایید تا بتوانید با توجه به امتیازاتی که بعد از ثبت این نوع شرکت به شما الحاق می گردد در آمد و سرمایه خود را دو چندادن نمایید و البته در یک امر مهم مانند سازندگی دست داشته اید و شریک خواهید بود.

انواع پروژه های عظیم که نیاز به ثبت شرکت سهامی عام دارد:


1-پروژه های عمرانی و ساخت و ساز های عظیم
2-پروژه های کشاورزی و تولید محصولات اورگانیک
3-پروژه های عظیم صنعتی و تولیدات بزرگ ملی

سهام در شرکت های سهامی عام


سهام شرکت سهامی عام همانطور که بیان شد از طریق واگذاری سهام به سایر مردم تامین می شود ، فروش اوراق این امتیاز را به شما می دهد که با تعدد سهامداران میزان بیشتری از سرمایه را به همراه داشته باشید و این امر در سهولت انجام پروژه موثر تر خواهد بود.

و با فروش اوراق مرتبط با آن میزان قابل توجهی از سهام را در جریان کار قرار دهد و البته این امر باعث اشتغال زایی هم خواهد شد ، این سهام باید در گردش صحیح اقتصادی مصرف شود و در پایان و همراه با انجام کلیه عملیات  تمامی سهامداران در سود و یا زیان های مالی و اعتباری شرکت سهیم خواهند بود .

ثبت شرکت سهامی عام نیاز مند حداقل سرمایه ی پنج میلیون ریالی میباشد.

سرمایه ی یک شرکت سهامی عام میتواند به صورت نقدی و یا به صورت غیرنقدی(اعم از ملک ،ابزار آالات ،ورقه ی اختراع ، دستگاه های صنعتس و .... ) باشد ،همچنین پزیره نویسان اجازه ندارند که آورده ی غیر نقدی بیاورند و این امر فقط میتواند توسط موسسین صورت پذیرد.

در هنگام ثبت شرکت سهامی عام موسسین شرکت باید نسبت به دست کم 20 درصد از کل سرمایه شرکت تعهد داشته باشند و دست کم 35 درصد از بسهامی را که به آن تعهد دارند را به یک حساب بانکی که به نام شرکت باشد را واریز نمایید و در صورتی که سرمایه موسسین غیرنقد باشد باید مدارک ملکیت آن ها را به بانک تحویل دهند و در آن بانک حساب باز کنند.

در هر شرکت از نوع سهامی عام باید حداکثر 80 در صد از سرمایه شرکت توسط مردم تامین شود.

فروش سهام چه سودی برای صاحبان و سهامداران شرکت خواهد داشت ؟

 
1-سود قابل توجهی از سهمیه سهامداران نصیب سهامداران خواهد شد.
2-نکته دوم رونق و آبادانی را برای كشور به ارمغان می آورد زیرا به کمک سایر مردم که هزینه های مناسبی را پرداخت کرده اند به صورت گروهی عملی بزرگ را انجام داده اند.

مدارک ثبت شرکت سهامی عام

 ویژگی کلی شرکت سهامی عام


 • در واقع شرکت سهامی عام یک شرکت بزرگ و منحصر به فرد است که فعالیت های تجاری و برنامه های کاری بزرگی را در پیش دارد و با اهداف بسیار بلند مرتبه ای آغاز به کار می کند .
 • این نوع شرکت امتیازات و مجوز های بسیار زیادی دارد که می تواند در پیشرفت کلی مجموعه تاثیر گذار باشد و معمولا پشتوانه ی مالی محکمی را به همراه دارد ،
 • در شرکت هایی که از نوع سهامی عام به ثبت میرسند تشکیل مجمع عمومی ادر شرکت از واجبات است.
 • در شرکت هایی که از نوع سهامی عام باشند باید 35 درصد از کل سرمایه ی شرکت را به حساب شرکت منتقل کنید .
 • حداقل سرمایه ای که میتوانید برای شرکت سهامی عام در نظر داشته باشید 500 هزار تومن و حداکثری برای آن وجود ندارد و میتوانید هر مقداری را برای آن در نظر بگیرید .
 • اظهارنامه ی شرکت باید به امضای موسسین شرکت برسد.
 • شرکت های از نوع سهامی عام برای فروش سهام خود باید اعلامیه پذیره نویسی را منتشر کنند که در شرکت سهامی خاص به این شکل نمیباشد.
 • در شرکت های سهامی عام میتوانید اقدام به نشر اوراق قرضه کنید .
 • هنگامی که قصد دارید تا شرکتی ثبت کنید که از نوع سهامی عام باشد باید دست کم 5 نفر را برای عضویت در شرکت انتخاب نمایید.

مدارک لازم برای پذیره نویسی ثبت شرکت سهامی عام 

•تحویل دو نمونه طرح اظهارنامه شركت سهامی عام
•تحویل دو نمونه طرح اساسنامه شركت سهامی عام
•تحویل دو نمونه  طرح اعلامیه پذیره نویسی
•تحویل گواهی بانكی مبنی بر واریز حداقل ٣٥% سرمایه تعهد شده توسط موسسین
•تحویل  فتوكپی شناسنامه موسسین

توجه داشته باشید که :

1-کم ترین میزان سرمایه برای سهام این نوع شرکت مبلغ پنج میلیون ریال می باشد.
2-حداقل ٢٠ درصد از کل سرمایه مورد نیاز توسط موسسین شرکت تامین شود و ٣٥ درصد از میزان تعهد شده پرداخت گردد.
3-موسسین حتما اظهارنامه و طرح اساسنامه و طرح اعلامیه پذیره نویسی را امضا کرده باشند .
4-اخذ و ارائه مجوز از مراکز و ادارات مورد نیاز.

حداقل سرمایه برای ثبت شرکت سهامی عام چقدر میباشد؟

حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت سهامی عام پنج میلیون ریال(پانصد هزار تومان) می‌باشد که در ابتدا موسسین باید ۲۰% سرمایه را شخصا تعهد و حداقل ۳۵% از مبلغ تعهد داده شده را در حسابی به نام “شرکت در شرف تاسیس” نزد یکی از بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند

تغییر شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام


 شرکت سهامی عام

 

 

 

 

 

 • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.