مراحل صدور پروانه بهره برداری

پروانه بهره برداری مدرکی می باشد که برای هر نوع صنفی به واحد های صنفی داده می شود، به طور کلی در تمامی کشور ها گرفتن پروانه بهره برداری برای واحد های صنفی وجود دارد اما زمان گرفتن پروانه بهره برداری و تعداد فرآیندهای آن فرق می کند.

مراحل صدور پروانه بهره برداری عبارتند از:

 • درخواست کتبی متقاضي جهت صدور پروانه بهره برداری
 • ارائه مدارک مورد نیاز توسط متقاضی
 • استعلام گرفتن از سازمانهای ذيربط

کامل نمودن پرسشنامه جواز پروانه بهره برداري از سوی خود متقاضيکه پس از ارائه آن به سازمان ، کامل بودن آن مورد ارزیابی قرار می گیرد

 • بازدید و بررسی از سوی كارشناس و مشخص نمودن حداکثر ظرفيت و تعيين مندرجات پرسشنامه تكميل شده از سوی متقاضي

ظرفيت سنجي جهت مشخص کردن بالاترین ظرفيت توليد بر اساس ماشين آلان منصوبه به مدت سه شيفت (280 روز كاري ،راندمان 80%)وبراي 5000 ساعت براي تمامی صنايع در کل سال احتساب مي گردد، انجام ظرفيت سنجي توسط كارشناسان سازمان صنايع ومعادن استان يا كارشناسان و مشاوران مورد تائيد سازمان صنايع ومعادن استان صورت مي پذيرد.

تاريخ اعتبار پروانه بهره برداري از تاريخ صدور این جوازحساب می شود .

مراحل صدور پروانه بهره برداری موقت:

 • ارائه طرح بهره برداری موقت به معاونت سرمایه گذاری
 • دریافت تاییدیه کتبی از معاونت فنی مبنی بر رعایت نکات حفاضت مرمتی بنا با ایجاد بهره برداری موقت از فضای پیشنهادی
 • دریافت تاییدیه کتبی توسط امور مالی برای به روز بودن صورت وضعیت مالی تا زمان شروع بهره برداری موقت
 • اعزام کارشناس اداره ارزیابی طرح ها و نظارت بر بهره برداری ذیل معاونت سرمایه گذاری جهت بررسی میدانی طرح
 • تصویت یا اعلام رفع نارسایی طرح بهره برداری موقت از سوی معاونت سرمایه گذاری
 • مکاتبه با استان در خصوص صدور پروانه بهره برداری موقت از سوی معاونت سرمایه گذاری
 • صدور پروانه موقت بهره برداری از سوی اداره کل استان
 • نظرات بازدید کنندگان
avatar
متنی بنویسید...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.