پروانه بهره برداری دامداری

متقاضی پس از دریافت مجوز بهسازی / نوسازی اماکن دامی روستایی می تواند نسبت به صدور پروانه بهره برداری اماکن دامی روستایی اقدام نماید.

1.در خواست شخص مبنی بر اتمام مراحل قبلی و تقاضای صدور پروانه به شرکت خدمات مشاوره ای تحویل می گردد (فرم تقاضا)

2.کارشناس شرکت به همراه کارشناس اداره دامپزشکی از محل بازدید نموده و فرم های مربوطه را پر می نمایند. در این مرحله صحت انجام طرح، طبق نقشه قبلی، توسط کارشناس شرکت بررسی می گردد و کارشناس دامپزشکی رعایت اصول بهداشتی را در محل چک می نماید (از قبیل وجود حوزچه ضدعفونی و ......)

3. در صورت عدم تایید طرح به مرحله 4 و در غیر این صورت به مرحله 5 می رویم.

4. در صورت عدم تایید طرح، در این مرحله راهنمایی های لازم جهت رفع مشکلات موجود به متقاضی صورت می گیرد تا در جهت رفع آنها اقدام شود.

5. پرونده متقاضی تکمیل و جهت ارسال به سازمان نظام مهندسی استان آماده میشود. در این مرحله کلیه فرمهای مربوطه، اصل مجوز بهسازی یا نوسازی و نیز فرم تعهد محضری تکمیل شده توسط شخص در پرونده قرار می گیرد.

6.سازمان نظام مهندسی پرونده را بررسی میکند. در صوت وجود مشکل، پرونده به شرکت خدمات مشاوره ای عودت داده می شود تا نسبت به رفع مشکلات طرح اقدامات لازم صورت گیرد.

7. در صورت نبودن مشکل، تایدیه لازم را به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ارسال می گردد.

8.مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نسبت به صدور پروانه بهره برداری اقدام می نماید.

پروانه بهره برداری مجوزی است که کلیه واحدهای صنعتی که اقدامات لازم، شامل تامین زمین وتاسیسات و احداث ساختمان ، رابرای نصب ماشین آلات خط تولید تامین نیروی انسانی مورد نیاز و تولید آزمایشی را انجام داده اند اعم از اینکه دارای جواز تاسیس بوده یا نبوده داده می شود.

مدارك مورد نياز:

ارائه درخواست

مدارک شناسایی (کپی شناسنامه، کارت ملی و.....)

اصل مجوز بهسازی یا نوسازی

تعهد محضری

 

Livestock operation license

After getting the license renewal / renovation of rural livestock facilities can issue a license to livestock in rural areas to take action.

1. asked someone to check out the previous steps and apply for licensing to services delivered (application form)

2.karshnas company with expert veterinary department visited the place and relevant forms are filled. At this stage of the project, according to previous map, and will be reviewed by experts and veterinary experts Czech sanitation are in place (such as the existence Hvzchh and disinfection...)

3. If there is no confirmed plans to stage 4 and otherwise go to step 5.
4. If there is no confirmed plans at this stage to resolve the problems to the applicant's guidance comes up to meet them.

5. The applicant file is complete and ready to send to the engineering organization. At this stage all relevant forms, upgrading or renewal of licenses and notarized pledge form will be completed by the person in case.

6.sazman engineering system will check the records. In case of a problem, file be returned to the company advisory services to plan the necessary measures be taken to resolve problems.
7. In the absence of a problem, be sure to manage agricultural city's approval will be sent.

8. Management of Agriculture of the city to issue the license on the ground.

Exploitation license is a license that all industrial units to take the necessary measures, including the provision of land and building facility, for the installation of production line machinery and manpower required to have carried out trial production.

Documents required:
• Offer request
• identification documents (copy of birth certificate, national ID card, etc.)
• Upgrading or renewal of license
• notarized commitment

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.
  • نظر شما بعد از تایید منتشر می شود
    avatar
    آیدین · 1 سال قبل
    سلام پروانه بهر برداری دامداری به سن 16 سال هم تعلق می‌گیرد؟