در مقاله در مورد ثبت موسسه در سمنان توضیحات تکمیلی ارائه می شود:

حتما می دانید که یک شرکت جهت امور تجاری و فعالیت هایی از این دست تشکیل می شود. ولی در خصوص فعالیت هایی همچون علمی وادبی ، آموزشی، ورزشی، حقوقی و... باید موسسه ثبت کرد. لازم به ذکر است که به دلیل اینکه موسسات غیر تجاری محسوب می شوند، مشمول مالیات کمتری نسبت به شرکت های تجاری هستند.

ثبت موسسه در سمنان

تعریف موسسه غیر تجاری از منظر قانون تجارت

هدف از ثبت موسسه بر طبق ماده 584 قانون تجارت بدین شرح می باشد: تمامی تشکیلات و موسساتی که جهت مقاصد غیر تجاری همچون امور علمی و یا امور خیریه و امثالهم ثبت شود، خواه آنکه موسسین آن قصد سوددهی داشته باشند یا خیر.

موسساتی مذکور از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی خواهند بود. همچنین می توانند در نام خود از عباراتی همچون بنگاه ، کانون، انجمن و... استفاده کنند. بر اساس ماده 584 قانون تجارت ماده 1 آیین نامه اصلاحی موسساتی غیر تجاری به دو بخش که در ادامه توصیف می شوند تقسیم می شوند :

1-      آن دسته از موسساتی که هدف از تاسیس آن ها به دست آوردن منافع و سود و سپس تقسیم آن بین شرکا نیست.

2-      موسساتی که ثبت می شوند تا به سود برسند و آن را بین شرکا تقسیم نمایند همانند موسسات ورزشی یا آموزشی.

برای ثبت موسسه در سمنان چه مدارک نیاز است؟

1-      دو نسخه تقاضانامه جهت ثبت موسسه که توسط شرکا امضا شده باشد.

2-      صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شامل دو نسخه.

3-      اساسنامه در دو جلد که لزوما باید به امضای تمامی شرکا رسیده باشد.

4-      در صورت نیاز به اخذ مجوز برای شروع فعالیت، دریافت و ارائه مجوز.

5-      در صورت وجود شعبات، امضا و کپی از مدارک هویتی ومحل سکونت مدیر شعبه مورد نیاز است.

6-      کپی از مدارک هویتی تمامی شرکا و اعضا و میزان سرمایه

ثبت موسسه در سمنان چه مراحلی دارد؟

در مرحله اول جهت ثبت موسسه در سمنان باید در سامانه ثبت شرکت ها ثبت نام به عمل آورد. در مرحله ثبت نام اطلاعاتی همچون میزان سرمایه اولیه موسسه، سمت هر یک از اعضا و مدت تصدی هرکدام و مقدار سرمایه و آورده هریک در موسسه و 5 نام پیشنهادی که به ترتیب اولویت ذکر می شود، مورد نیاز است. پس بهتر است پیش از ثبت نام اطلاعات ذکر شده را مهیا کنید.

در مرحله بعدی مدارک ثبتی شرکت همچون اساسنامه و تقاضانامه در دو نسخه تدوین شده و به امضای کلیه شرکا برسد. مدارک مذکور باید به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده شود. بعد از دفترنویسی و اختصاص یافتن شماره ثبت به موسسه ، باید آگهی ثبت موسسه در روزنامه رسمی چاپ شود.

در خصوص تعیین نام و همچنین مراحل ثبت موسسه در سمنان قوائدی وجود دارد، جهت نیاز به مشاوره می توانید با کارشناسان متخصص موسسه ثبتی و حقوقی تکسفیر در تماس باشید.

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.