بررسی عملکرد و  سود و زیان شرکت

گزارش وضع مالی شرکت و کسر اندوخته قانونی

هیات مدیره باید حداقل هر 6 ماه یکبار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده و آن را به بازرس یا بازرسان بدهد و بعد از انقضاء سال مالی شرکت نیز باید ظرف مدتی که در اساسنامه پیش بینی شده است مجمع مومی عادی سالیانه را برای تصویب عملیات سال مالی قبل و تصویب ترازنامه و حساب سود  زیان شرکت دعوت کند (مواد 137  138 ل.ا.ق.ت)

هیات مدیره مکلف است در هرسال یک بیستم یا 5 درصد از سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونی تا سقف یک دهم کل سرمایه شرکت کسر نماید (مستفاد از ماده 140 ل.ا.ق.ت)

شرکت ثبتی حقوقی تکسفیر با کلیه خدمات ثبتی ، ثبت شرکت ، جواز تاسیس ، ثبت برند و لوگو........... در خدمت شما عزیزان می باشد.

اگر برای شروع فعالیت های خود و تجارت خود عجله دارید و نمیخواهید زمان برای انجام مراحل ثبت برند خود بگذارید و در زمان صرفه جویی کنید و مراحل اداری ثبت برند را که دشواری خوص خود را داراست انجام ندهید میتوانید برای خرید برند خود اقدام کنید و افرادی نیز که مراحل ثبت برند را قبلا برای حوزه ای خاص انجام داده اند و دیگر قصد فعالیت در این حوزه را ندارند میتوانند مراحل فروش برند خود را طی کنند و فروش برند آماده و خرید برند آماده از موسسه حقوقی تکسفیر مشاوره بخواهند و ما در یاری شما افتخار سالها خدمت گذاری را داریم برای خرید و فروش برند با ما تماس بگیرید

بررسی عملکرد و  سود و زیان شرکت

گزارش وضع مالی شرکت وکسر اندوخته قانونی

هیات مدیره باید حداقل هر 6 ماه یکبار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده و آن را به بازرس سا بازرسان بدهد و بعد از انقضاء سال مالی شرکت نیز باید ظرف مدتی که در اساسنامه پیش بینی شده است مجمع مومی عادی سالیانه را برای تصویب عملیات سال مالی قبل و تصویب ترازنامه و حساب سود  زیان شرکت دعوت کند (مواد 137  138 ل.ا.ق.ت)

هیات مدیره مکلف است در هرسال یک بیستم یا 5 درصد از سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونی تا سقف یک دهم کل سرمایه شرکت کسر نماید (مستفاد از ماده 140 ل.ا.ق.ت)

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
متنی بنویسید...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.