نحوه محاسبه سهم اتاق بازرگانی در اظهارنامه

نحوه محاسبه سهم اتاق بازرگانی در اظهارنامه موضوع مورد نظر ما در این مقاله است که قصد داریم آن را مورد بررسی قرار دهیم .

سهم اتاق بازرگانی چیست ؟

سهم اتاق بازرگانی عبارت است از سه هزارم درآمدی که مشمول مالیات مندرج در برگ تشخیص و یا قطعی مودی به عنوان سهم سه در هزار اتاق محاسبه و اخذ می شود .

شرکت ها و اشخاصی که در یک دوره مالی مورد نظر فعالیت نداشته باشند و مراتبی که مبنی بر عدم فعالیت آنها باشد توسط حوزه مالیاتی اعلام گردد ، در این صورت از پرداخت سهم سه در هزار معاف می شوند .

نحوه محاسبه یک در هزار عبارت است از یک در هزار فروش کالا و خدمات می باشد که در سال 91 و 92 شصت درصد از این مبلغ بخشوده شده است .

بر اساس بند 13 در خصوص سهم سه در هزار اتاق بازرگانی با استناد به بند 22 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم ، یک در هزار فروش که نوعی حق عضویت می باشد ، یک هزینه قابل قبول است اما سه در هزار فروش با استناد به بند 7 ماده 148 هزینه قابل قبول نمی باشد و در زمان ارائه اظهارنامه عملکرد ماده 110 ق م م به ماخذ درامد مشمول مالیات محاسبه می گردد که یک مبلغ قطعی نمی باشد و بعد از رسیدگی این عدد که تابع درامد مشمول مالیات می باشد ، ممکن است بیشتر گردد .

نحوه محاسبه سهم اتاق بازرگانی در اظهارنامه :

فرمول محاسبه یک در هزار و نحوه محاسبه و پرداخت سه هزارم سهم اتاق بازرگانی برای تمدید کارت بازرگانی از مبلغ درج شده در برگه درآمد مشمول مالیاتی فرد مالیات دهنده ، مقدار سه هزارم از آن به عنوان سهم سه در هزار اتاق بازرگانی محاسبه و دریافت می شود .

همچنین اگر اشخاص و شرکت ها در دوره مالی مربوطه فعالیت تجاری نداشته باشند و حوزه مالیاتی مربوطه ، مراتب عدم فعالیت آنها را تایید کرده باشد ، در این صورت از پرداخت سهم سه در هزار مستثنی خواهند شد .

معیار محاسبه سه در هزار بر اساس سه در هزار درآمد مشمول مالیات محاسبه می شود و ملاک محاسبه یک در هزار بر اساس یک در هزار فروش کالا و خدمات می باشد .

لازم به ذکر است که 60 درصد از مبلغ یک در هزار در سال 91 و 92 بخشوده شده است .

بند 13 در خصوص سهم سه در هزار اتاق بازرگانی :

با استناد به بند 22 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم ، یک در هزار فروش به عنوان حق عضویت پذیرفته می شود که یک هزینه قابل قبول است .

با استناد به بند 7 ماده 148 سه در هزار فروش هزینه قابل قبولی نمی باشد و در هنگام ارائه اظهارنامه عملکرد موضوع ماده 110 ق م م به عنوان یک منبع درامد مشمول مالیات محاسبه می شود که این مبلغ یک مبلغ نهایی نیست و ممکن است بعد از رسیدگی ، این مبلغ که تابع درامد مشمول مالیات می باشد ، تغییر کند و یا کمتر و یا بیشتر شود .

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.