شهرکهای صنعتی به منظور توسعه صنعتی و تمرکز تولیدات صنعتی در خارج از محدوده شهری ایجاد می گردد. که می ت.ان از اهداف اصلی ایجاد و استقرار شهرکهای صنعتی انتقال صنایع آلاینده و مزاحم از داخل شهرهای بزرگ به مكان‌های مناسب و در راستای حفاظت از محیط زیست است .

شرایط صدور جواز تاسیس ایجاد و توسعه شهرك صنعتی غیردولتی

 • ارائه درخواست کتبی از سوی متقاضی جهت اخذ جواز تاسیس ایجاد و توسعه شهرك صنعتی غیردولتی
 • تكمیل فرم درخواست صدور جواز تاسیس توسعه توسط متقاضی و ارائه آن به شركت شهركهای صنعتی استان مربوطه
 • معرفی زمین مناسب تحت تملک متقاضی به شركت شهركهای صنعتی استان مربوطه.
 • معرفی متقاضی به دستگاههای اجرایی ذیربط جهت اخذ استعلامهای لازم از سوی شرکت شهرکهای صنعتی استان
 • همزمان شرح خدمات مطالعات (ضرورت ایجاد و مكانیابی/ضرورت توسعه و امكان توسعه) و همچنین راهنمای تهیه مطالعات زیست محیطی توسط شركت استانی در اختیار متقاضی قرار می گیرد.
 • ارائه جواب استعلامها و مطالعات انجام شده را به شركت استانی
 • شركت استانی حداكثر ظرف 3 روز چك لیست مدارك و مستندات ارائه شده از سوی متقاضی را جهت بررسی به معاونت عمران و محیط زیست سازمان ارسال می نماید.
 • در صورت وجود نقص در مدارك ارائه شده از سوی متقاضی، مراتب جهت رفع نقص و تكمیل مدارك به نامبرده عودت داده خواهد شد.
 • در صورت عدم وجود نقص در مدارك و مطالعات، معاونت عمران و محیط زیست سازمان حداكثر ظرف مدت 17 روز مطالعات انجام شده توسط متقاضی را بررسی و مراتب را به مرجع صادر كننده جواز تاسیس اعلام می دارد.
 • جواز تاسیس ایجاد توسعه شهرك صنعتی غیردولتی با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان صادر و جهت اجرا به متقاضی ابلاغ می گردد.
 • تكمیل فرم درخواست ایجاد ، توسعه شهرك صنعتی توسط متقاضی، همراه با كروكی زمین مورد نظر برای معرفی به دستگاههای ذیربط استان جهت دریافت اراضی ملی و ارائه آن به شركت شهركهای صنعتی استان مربوطه
 • شركت استانی با توجه به كروكی زمین ارائه شده از سوی متقاضی، نامبرده را جهت دریافت زمین به دستگاههای ذیربط استان معرفی می نماید.
 • متقاضی تائیدیه دستگاههای ذیربط مبنی بر بلامانع بودن واگذاری زمین، جهت اقدامات بعدی به شركت استانی ارائه می نماید.
 • پس از طی مراحل انجام كار اخذ جواز تاسیس صورت گرفته و به متقاضی ابلاغ میگردد.
 • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.