اهمیت جواز تاسیس از چند نظر برآورد میگردد:

اهمیت جواز تاسیس از نظر اقتصادی ، این جواز نشان می دهد اگر در صورتیکه یک واحد تولید ، طراحی ، مونتاژ و یا صنعتی  احداث گردد تحولاتی در حد خودش در جامعه و کشور ایجاد می کند که از لحاظ اقتصادی تاثیر بر تولید خالص و ناخالص داخلی ،واردات ،صادرات ،اشتغالزایی و درآمد ارزی و غیره دارد.

اهمیت جواز تاسیس از نظر بازار- در صورت به تولید رسیدن یا راه اندازی این جواز چه تاثیری در بازار فعلی محصولات موجود یا در حال تولید خواهد داشت.

آیا باعث رقابت می گردد و یا رقبا را حذف میکند؟

با چه قیمتی عرضه می گردد؟

با چه محصولات قابل تشابه و جایگزینی دارد؟

خریداران عمده این محصول چه افراد، شرکت ها، مصرف کننده گان هستند.

اهمیت جواز تاسیس از لحاظ اقتصادی و برسی بازار به گونه ای است که همه ساله از سوی اداره آمار وزارت صنعت ، معدن و تجارت این آمار جمع آوری و جهت برسی ،نتیجه گیری ،برآورد ها در اختیار عموم قرار میگیرد.

افرادیکه قصد راه اندازی یک واحد تولیدی، طراحی، مونتاژ را دارند این گونه آمارها را برسی می کنند.

بانکها به عنوان سرمایه گذار بسیار طالب این آمار ها هستند حتی پیشرفت فیزیکی این آمارها که در کنار این آمار ها منتشر

می شود. بسیار برای سرمایه گذاران و بانکها و موسسات مالی که در کار سرمایه گذاری وارد میشوند بسیار حا ئز اهمیت است.

اهمیت جواز تاسیس به گونه ای است که بسیار انتقاد می کنند که نباید وزارت صنعت ، معدن و تجارت بدون برسی اقتصادی و برسی بازار نسبت به صدور این جواز ها اقدام نماید اما وزارت یاد شده همواره چنین نظریه ای را رد کرده است وصدور جواز تاسیس را بلامانع میداند.

اهمیت جواز تاسیس از نظر تامین نهادهای اولیه تولید، طراحی و مونتاژ دارنده این جواز می تواند در اولین فرصت برای تهیه زمین مناسب جهت راه اندازی طرح خود اقدام نماید.

که بهترین گزینه اخذ زمین از شهرک های صنعتی مجاز میباشد که به دارنده جواز تاسیس زمین واگذاری می نمایند و برای سهولت سرمایه گذاری امتیازاتی هم قائل میشوند.

از جمله پرداخت 30 % مبلغ زمین به شکل نقد و مابقی در اقساط 27 ماه بدون اخذ کارمزد

اهمیت جواز تاسیس از نظر ثبت شرکت و برند دارنده جواز تاسیس می تواند برای برخورداری از امتیاز (برند) و ثبت شرکت با این جواز نسبت به ثبت برند اقدام نماید و در موضوع شرکتی که به ثبت خواهد رسانید ،به این جواز تاسیس نیز اشاره نماید.

اهمیت جواز تاسیس از نظر بین المللی :

دارنده جواز تاسیس چنانچه جهت انجام تولید، طراحی و مونتاژ احتیاج به ماشین آلات خارجی و تکنولوژی خارجی و یا حتی تولید و مونتاژ تحت لیسانس داشته باشد.

ضمن ترجمه جواز تاسیس و مذاکره با طرفهای خارجی میتواند قبل از رسیدن به بهره برداری نسبت واردات ماشین آلات خارجی اقدام مینماید و قطعا از وام بانکی نیز میتواند استفاده کند.

اهمیت جواز تاسیس از نظر تامین منابع مالی طرح ، چنانچه زمین خریداری شده باشد و پیشرفت فیزیکی میتواند توسط ادارات صنایع و تصویب در کمسیون استانداری محل به یکی از بانکهای عامل معرفی گردیده و جهت تامین منابع مالی اجرای طرح و با در رهن گذاشتن ملک محل اجرای طرح از تسهیلات بانکی جهت اجرای طرح در بخش های تکمیل ساختمان،تاسیسات و خرید ماشین آلات و مواد اولیه استفاده نماید.

اهمیت جواز تاسیس بگونه ای است که در صورت نرسیدن به تولید و داشتن مشکلات مالی و غیره می تواند تا چند بار و هر بار با مهلت شش ماه تمدید گردد.

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.