ثبت تغییرات ورود و خروج شرکتهای با مسئولیت محدود

اصولا مردم ایران برای ثبت شرکتهای تجاری بیشتر تمایل دارند که از میان انواع شرکتها، نسبت به ثبت شرکت با مسئولیت محدود اقدام نمایند.

همانطوری که برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود نیاز به گذراندن مراحلی است تا کسب و کار شما وجهه ای رسمی و حقوقی بیابد، اگر بنا به هر دلیلی شرکت دچار تغییراتی شود، تغییرات صورت گرفته نیز باید بصورت قانونی به ثبت برسد.

در این مقاله به بررسی ثبت تغییرات ورود و خروج در شرکتهای با مسئولیت محدود خواهیم پرداخت.

شرکت با مسئولیت محدود:

در قانون تجارت کشور ایران هفت مدل شرکت تجاری تعریف شده است که یکی از آنها که شرایط ثبتی آن نسبت به سایر شرکتها آسان تر می باشد، شرکت با مسئولیت محدود است.

حداقل تعداد شرکا در شرکت با مسئولیت محدود دو نفر اعلام شده و حداکثر تعدادی برای شرکای این گونه شرکتها وجود ندارد.

حداقل میزان سرمایه اولیه برای تاسیس نمودن شرکت با مسئولیت محدود مبلغ یک میلیون ریال (معادل صد هزار تومان) اعلام شده و حداکثر میزان سرمایه وجود ندارد.

سرمایه ی شرکت با مسئولیت محدود را شرکا تهیه می کنند و بصورت سهام تقسیم نمی شود، به سهمی که هر شریک از سرمایه شرکت دارد سهم الشرکه می گویند.

هر یک از شرکا در شرکت با مسئولیت محدود به میزان مبلغ سرمایه ای که در شرکت گذاشته اند، در قبال بدهی های شرکت مسئول هستند.

باید در کلیه اوراق و اسناد شرکت، نام شرکت به انضمام عبارت "با مسئولیت محدود" قبل یا بعد از اسم شرکت لحاظ شود.

اصولا کسب و کارهای کوچک که تجربه ی چندانی در انجام فعالیت های اقتصادی و تجاری در ابعاد وسیع ندارند، مبادرت به ثبت شرکت با مسئولیت محدود می کنند.

ثبت تغییرات در شرکت با مسئولیت محدود:

همانطوری که در بالا نیز ذکر کردیم هر شرکتی با گذشت زمان دستخوش تغییراتی می شود که نیاز است که تغییرات نیز در سامانه ثبت شرکتها به ثبت برسد و وجهه ای قانونی پیدا کند.

انواع تغییرات شرکتها باید براساس تقسیم وظایفی که انجام شده به تایید هیئت مدیره، مجمع عمومی عادی، مجمع عمومی فوق العاده برسد.

تغییرات شرکت با مسئولیت محدود:

 • نام شرکت به هر دلیلی تغییر یابد.
 • موضوع فعالیت و زمینه ی کاری شرکت تغییر یابد.
 • مکان فعالیت شرکت به جای دیگری منتقل شود، آدرس شرکت تغییر یابد.
 • تغییراتی که مبنی بر افزوده شدن یا کاهش یافتن سرمایه یا سهام شرکتها صورت می گیرد.
 • اگر بنا به هر دلیلی فعالیت شرکت که محدود بوده و مدت زمان خاصی برای آن مشخص شده بود، افزایش یابد.
 • کلیه ی تغییراتی که در اساسنامه شرکت ایجاد می شود.
 • اگر به هر دلیلی تصمیم به انحلال شرکت گرفته شود.
 • تغییراتی که در اعضای هیئت مدیره و شرکا مبنی بر ورود و خروجشان به شرکت انجام می شود.
 • تاسیس یا انحلال یکی از شعبات شرکت، باید به عنوان تغییرات شرکت به ثبت برسد.

ثبت تغییرات ورود و خروج در شرکتهای با مسئولیت محدود:

اگر شخص جدیدی به اعضای شرکت اضافه شود. (ورود)

اگر یکی از افراد داخل شرکت با فرد دیگری جایگزین شود. (ورود)

اگر یکی از اعضا همکاریش را با شرکت قطع کند و از شرکت خارج شود. (خروج)

هر کدام از سه حالت بالا شامل ورود و خروج در شرکتهای با مسئولیت محدود می شود که باید به ثبت برسد.

به دو صورت ورود و خروج شریک در شرکتهای با مسئولیت محدود انجام می شود:

 • نقل و انتقال سهم الشرکه که بر اثر ورود یا خروج شرکا انجام می شود.

صورتجلسه ای برای نقل و انتقال سهم الشرکه تنظیم کنید، به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه و صلح نامه دریافت نمایید، دفترخانه به منظور ارائه ی صلح نامه باید از اداره دارایی و ثبت اسناد و املاک کشور (اداره ثبت شرکتها) استعلام بگیرد.

 • صورتجلسه افزایش و کاهش سرمایه که به منظور ورود یا خروج شرکا انجام می شود.

در صورتجلسه ی تنظیم شده اگر شریکی خارج شود باید کاهش سرمایه قید شود و اگر شخصی به شرکت وارد شود باید افزایش سرمایه لحاظ شود و شخص به عنوان شرکا محسوب می شود.

در این نوع افزایش و کاهش سرمایه از طریق ورود و خروج شرکا نیازی به استعلام از اداره دارایی نمی باشد.

مدارک ثبت تغییرات ورود و خروج در شرکتهای با مسئولیت محدود:

 • مدارک هویتی کلیه اعضای شرکت شامل فتوکپی شناسنامه و فتوکپی کارت ملی ارائه شود.
 • مدارک شناسایی شرکت با مسئولیت محدود ارائه گردد.
 • ارائه ی صورتجلسه که توسط کلیه ی شرکای شرکت، امضا شده است.
 • مهر و سربرگ شرکت ارائه شود.
 • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.