تغییرات شرکت

راهنمای ثبت تغییرات شرکت ها با توجه به ماده 7 قانون ثبت شرکت ها کلیه امور مربوط به ثبت شرکت ها باید در اداره ثبت اسناد یا اداره  ثبت شرکت ها انجام شود . همچنین در صورت نیاز به ایجاد تغییرات در نمایندگان شرکت و یا مدیران شعب آن، باید به اداره…
سامانه ثبت تغییرات برای ثبت تغییرات در شرکت ، نیاز به ثبت در سامانه مربوطه خواهید داشت ، این اقدام باید از طریق سایت http://irsherkat.ssaa.ir انجام شود .با ورود به این سامانه تفاضای تغییرات را ارسال نمایید.
ثبت تغییرات شرکت ثبت تغییرات شرکت بعد از ثبت شرکت یکی از امور پر متقاضی می باشد ، شما با مراجعه به موسسات حقوقی و ثبتی معتبر می توانید مشاوره های لازم در خصوص ثبت تغییرات و تنظیم صورتجلسات مورد نیاز برای آن را دریافت نمایید .
ثبت تغییرات شرکت در کرج ثبت تغییرات شرکت در کرج یکی از پر متقاضی ترین موارد در امور ثبت شرکت ها می باشد ، که با مراجعه به موسسات حقوقی و ثبتی می توانید این امر را انجام دهید. برای ثبت تغییرات شرکت در کرج لازم است تا با مراجعه به…
مدارک مورد نیاز برای تغییر شرکت ثبت تغییرات شرکت یکی از مهم ترین اقدامات بعد از ثبت شرکت می باشد که به دلایل مختلفی مورد نیاز خواهد بود . با تغییر در نوع فعالیت شرکت و اخذ تصمیمات جدید توسط موسسین و سهامداران ، هرگونه تغییر در ساختار و اساسنامه…
ثبت تغییرات شرکت سهامی برای ثبت تغییرات شرکت های سهامی باید با توجه به اساسنامه و نوع شرکت ( عام یا خاص) صورتجلسه مورد نیاز تنظیم شود . تنظیم صورتجلسه تغییرات با توجه به تغییرات مورد نیاز برای شرکت یک امر تخصصی است که باید توسط کارشناس ثبت انجام شود.برای انجام…
تغییر آدرس شرکت هنگام ثبت شرکت نیاز به درج آدرس مرکز اصلی شرکت ( مکانی که کلیه فعالیت های تجاری و اقتصادی در آن انجام می شود ) در بند 3 اساسنامه ی آن قید می گردد. در صورت تغییر مکانی شرکت می توان ، پس از ثبت شرکت نسبت…
ثبت تغییرات شرکت ها با توجه به ماده 7 قانون ثبت شرکت ها کلیه امور مربوط به ثبت شرکت ها باید در اداره ثبت اسناد یا اداره ثبت شرکت ها انجام شود .