ثبت تغییرات شرکت تعاونی

تغییرات در شرکت‌ها پس از فرآیند ثبت ممکن است نیاز به تغییرات و تحولات داشته باشد که این تغییرات عبارتند از: تغییر نام، الحاق به موضوع، تغییر موضوع، تغییر آدرس، نقل و انتقال سهام، افزایش سرمایه، کاهش سرمایه، ورود و خروج شرکاء، تعیین سمت‌ها، تغییر حق امضاء، تعیین اعضای هیئت مدیره و غیره.

هرگونه تغییرات در شرکت تعاونی باید به تایید تعاون برسد. ثبت شرکت تعاونی و تغییرات در شرکت تعاونی همگی باید اداره ثبت و تعاون با هم هماهنگ باشد. تغییرات در شرکت تعاونی باید طبق ظوابط این دو مجموعه انجام شود.

بالاترین ارکان تصمیم گیرنده در شرکت های تعاونی ، مجامع عمومی عادی و فوق العاده هستند. مجمع عمومی فوق العاده غالبا به هنگام بروز تغییرات در شرکت ، مانند : برکناری یا استعفای اعضای هیئت مدیره تشکیل می گردد

همچنین در زمان ادغام شرکت های تعاونی ، صورت جلسات ادغام شرکت ها که در مجامع عمومی فوق العاده به تصویب رسیده است به همراه مدارک مربوطه به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده می شود .

 

شرکت تعاونی چیست؟

شرکت تعاونی یک نوع اشتراکی است که توسط اعضای آن بر اساس اصول تعاون اداره می‌شود. اعضای شرکت تعاونی افراد یا سازمان‌هایی هستند که به منظور تحقق اهداف مشترک و تقویت اقتصاد و اجتماعی یکدیگر، در یک واحد اقتصادی یا تشکل گرد هم آمده‌اند. این اصول تعاون عمدتاً شامل مفاهیمی مانند تضامن، مشارکت، عدالت اقتصادی و مدیریت دموکراتیک است.

مهمترین ویژگی شرکت‌های تعاونی این است که اعضا به صورت مشترک به سرمایه‌گذاری، مدیریت، و سودآوری واحد تعاونی شرکت می‌کنند. این نوع سازمان‌ها معمولاً در حوزه‌های مختلفی مانند کشاورزی، صنعت، خدمات مالی و غیره فعالیت می‌کنند. اعضا به صورت مشترک تصمیمات مدیریتی را اتخاذ می‌کنند و سودهای تولید شده به نسبت مشارکت آنها توزیع می‌شود.

در کل، هدف اصلی شرکت‌های تعاونی تقویت اقتصاد محلی، افزایش سطح زندگی اعضا، ایجاد فرصت‌های شغلی، و حفظ اهداف اجتماعی و اقتصادی در جوامع محلی است.

 

ارکان شرکت تعاونی

تشکیلات یک شرکت تعاونی از سه بخش اصلی تشکیل شده است: مجمع عمومی، هیات مدیره، و بازرس.

الف- مجمع عمومی:
مجمع عمومی، که از اعضای تعاونی یا نمایندگان آن تشکیل می‌شود، به دو صورت عادی و فوق‌العاده برگزار می‌شود. این مجمع به طور عادی در زمان‌های معین و به صورت فوق‌العاده در هنگام وقوع تغییرات مهم در شرکت برگزار می‌شود. وظایف مجمع عمومی شامل انتخاب هیات مدیره و بازرس یا بازرسان، بررسی ترازنامه و حساب سود و زیان، تصویب بودجه سالیانه، تعیین سیاست‌ها و خط‌مشی‌های شرکت می‌باشد. همچنین، این مجمع تصمیمات مهمی مانند افزایش یا کاهش سرمایه، تغییرات در اساسنامه با تأیید وزارت تعاون، عزل هیات مدیره، قبول استعفای هیات مدیره، ادغام با سایر شرکت‌های تعاونی، و انحلال شرکت را تصویب می‌کند.

ب- هیات مدیره:
هیات مدیره با حداقل 3 و حداکثر 7 نفر از اعضای تعاونی انتخاب می‌شود و مسئولیت اداره امور تعاونی را بر عهده دارد. وظایف هیات مدیره شامل اجرای اساسنامه، اجرای تصمیمات مجمع عمومی، تهیه صورت‌ها و گزارش‌های مالی برای ارائه به مجمع عمومی، دعوت از مجامع عمومی، نظارت بر امور جاری و فعالیت‌های تعاونی، و همچنین عزل و نصب و قبول استعفای مدیر عامل را شامل می‌شود.

ج- بازرس یا بازرسان:
بازرس توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شود و مسئول نظارت بر عملکرد هیات مدیره، اجرای تصمیمات مجمع و اساسنامه است. وظایف بازرس شامل نظارت بر تهیه صحیح گزارش‌های مالی، تهیه و تنظیم صورت‌های مالی، و ارائه گزارش‌ها به مجمع عمومی است. همچنین، بازرس مسئول رسیدگی به شکایات احتمالی اعضا از مدیریت و عملکرد هیات مدیره است و نتایج را به مجمع ارائه می‌دهد.

مرجع اتخاذ تصمیم و نظارت در امور شرکت های تعاونی

مجمع عمومی به عنوان مرجع اصلی تصمیم‌گیری و نظارت بر امور شرکت‌های تعاونی شناخته می‌شود. این مجمع به دو صورت عادی و فوق‌العاده برگزار می‌شود. اعضای مجمع عمومی ملزم به رعایت قوانین، اساسنامه شرکت تعاونی و دستورالعمل‌های وزارت تعاون هستند. تصمیمات این مجمع با اکثریت آرا اتخاذ می‌شود و برای اعضایی که در جلسه حضور نداشته‌اند نیز لازم‌التباع است.

تصمیمات هیئت مدیره نیز می‌تواند برخی از امور شرکت تعاونی را اداره کند، اما با تفاوت اساسی که تصمیمات مجمع عمومی با حضور اعضا گرفته می‌شود، هیئت مدیره به‌عنوان نماینده منتخب اعضای مجمع عمومی تصمیم‌گیری می‌کند.

بیشتر بخوانید: ثبت تغییرات شرکت

نحوه ایجاد تغییرات در اساسنامه شرکت تعاونی

نحوه ایجاد تغییرات در اساسنامه شرکت تعاونی

تغییرات در اساسنامه شرکت تعاونی باید با رعایت مقررات قانون بخش تعاونی صورت گیرد. این تغییرات شامل موارد زیر می‌شود:

 1. نام شرکت:

  • تغییرات در نام شرکت با افزودن کلمه "تعاونی" باید ثبت گردد.
 2. نوع شرکت و فعالیت:

  • هویت شرکت (تولیدی یا توزیعی) و نوع فعالیت باید مشخص گردد.
 3. هدف شرکت:

  • مشخصات دقیق هدف شرکت باید در اساسنامه به‌روزرسانی شود.
 4. مرکز عملیات و نشانی:

  • تغییرات در مرکز اصلی عملیات و نشانی شرکت باید منعکس گردد.
 5. سرمایه شرکت:

  • اطلاعات مربوط به سرمایه شرکت شامل میزان سرمایه، تعداد و ارزش سهام، شرایط تادیه مبالغ پرداخت نشده، و دیگر جزئیات باید به‌روزرسانی شوند.
 6. شرایط عضویت:

  • مقررات مربوط به ورود، خروج، حقوق و تکالیف اعضا باید بازنگری شوند.
 7. مجامع عمومی شرکت:

  • انواع مجامع و قوانین مرتبط با دعوت، نصاب، اتخاذ تصمیمات، انتخاب هیئت مدیره و بازرسان باید به‌روزرسانی گردند.
 8. هیئت مدیره و مدیر عامل:

  • تغییرات در تعداد اعضای هیئت مدیره، وظایف و اختیارات آنها، شرایط انتخاب مدیر عامل و مقررات مدیریت باید ثبت شوند.
 9. بازرس یا بازرسان:

  • اطلاعات مربوط به تعداد و وظایف بازرسان باید به‌روزرسانی گردد.
 10. مقررات مالی:

  • آیین‌نامه‌های مالی اعم از سال مالی، ترازنامه، حساب سود و زیان، و ترتیب تقسیم سود باید تجدید نظر شوند.
 11. مقررات مختلف:

  • هر تغییر در مقررات مختلف از جمله عضویت در اتحادیه‌های تعاونی، سرمایه‌گذاری، و قراردادهای دیگر باید ثبت شود.
 12. ضوابط ادغام و انحلال:

  • مقررات ادغام با شرکت‌های دیگر و روش‌های تصفیه باید مورد بررسی و به‌روزرسانی قرار گیرند.

ثبت تغییرات در اساسنامه شرکت نیازمند تصویب اکثریت اعضا در مجمع عمومی عادی و در صورت لزوم، مجمع عمومی فوق‌العاده است.

 

از جمله تغییرات شرکت تعاونی

تغییرات شرکت تعاونی

انحلال و تغییرات در شرکت تعاونی ، نقل و انتقال در شرکت تعاونی، جواز تغییرات در شرکت تعاونی در سراسر ایران ، تغییرنام در شرکتهای تعاونی، تغییر موضوع در شرکتهای تعاونی ،

الحاق به موضوع ، تغییر آدرس در شرکتهای تعاونی ، نقل و انتقال سهام ، افزایش سرمایه در شرکتهای تعاونی ، کاهش سرمایه در شرکتهای تعاونی ، ورود شریک ،خروج شریک ،تغییر حق امضاء ، تعیین اعضای هیئت مدیره ، تعیین سمت ها......

موسسه ی حقوقی تکسفیر با کارشناس خبره ی خود میتواند تمامی مراحل ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت را برعهده بگیرد و به نحو احسن به انجام برساند و شما را به هدف مطلوبتان برساند شما میتوانید برای ثبت تغییرات شرکت تعاونی با ما در تماس باشید و مراحل ثبت تغییرات شرکت تعاونی خود را به ما بسپارید.

 

نحوه تغییرات در سهام شرکت تعاونی

تغییر سرمایه شرکت تعاونی، که می‌تواند به صورت افزایش یا کاهش آن رخ دهد، به موجب بند 4 ماده 34 قانون بخش تعاونی تنظیم شده است. این تغییرات اساسی شامل دو زمینه اصلی است: افزایش یا کاهش تعداد سهام و افزایش یا کاهش ارزش اسمی سهام.

الف) نحوه افزایش سرمایه:
در صورتی که شرکت تعاونی تصمیم به افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید گیرد، این سهام می‌توانند با مبلغ اسمی به فروش رسند یا از طریق افزایش ارزش سهام با علاوه به مبلغ اسمی از سهامداران تامین گردد. اگر این اقدام تعهدات مالی برای اعضا ایجاد کند، پرداخت مبلغ سهام جدید از محل سود تقسیم نشده یا از اندوخته قانونی شرکت امکان‌پذیر است. در این حالت، توزیع سهام جدید باید با توجه به نسبت سهامی انجام شود.

همچنین، افزایش سرمایه از طریق افزایش مبلغ اسمی سهام موجود نیز ممکن است. در این صورت، تصویب این موضوع به صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده خواهد بود و نیاز به رای موافق تمام اعضا دارد.

ب)نحوه  کاهش سرمایه:
در صورتی که زیان‌های وارده باعث شود که حداقل نصف سرمایه شرکت تعاونی از بین برود، باید با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده، سرمایه شرکت به مبلغ سرمایه موجود کاهش یابد. در اینجا می‌بایست رعایت میزان حداقل سرمایه مشخص شده در قانون برای جلوگیری از کاهش غیرمجاز سرمایه انجام شود.

ج) نحوه افزایش یا کاهش اتفاقی سرمایه:
علاوه بر تغییرات اساسی در سرمایه، تغییرات اتفاقی نیز ممکن است رخ دهند. برای مثال، در صورت فوت عضو، وراث وی می‌توانند به عنوان اعضای جدید شناخته شده و قیمت سهام به عنوان مالکان جدید پرداخت شود. همچنین، در مواردی که عضو از شرکت استعفا دهد یا اخراج شود، پرداخت قیمت سهام توسط مستعفی یا اخراج شده موجب کاهش اتفاقی سرمایه می‌شود.

هیات مدیره ملزم است اطلاعات مربوط به افزایش یا کاهش سرمایه، از جمله علت این تغییرات را در گزارش‌های مالی و ترازنامه منعکس کند و آن را به مجمع عمومی عادی گزارش دهد.

جمع‌بندی
تشکیلات یک شرکت تعاونی از مجمع عمومی، هیات مدیره، و بازرس می‌تواند تغییرات مهمی در اساسنامه شرکت تعاونی را ایجاد کند. افزایش یا کاهش سرمایه، تغییرات در موارد مختلف اساسنامه، و تصویب تغییرات در مجمع عمومی به موجب قوانین بخش تعاونی انجام می‌شود. همچنین، هیات مدیره و بازرس نقش‌های مهمی در اجرای تصمیمات مجمع عمومی دارند.

سوالات متداول

1. چه ارکان اصلی در تشکیلات یک شرکت تعاونی وجود دارند؟
 ارکان اصلی شامل مجمع عمومی، هیات مدیره، و بازرس هستند.

2. چه وظایفی بر عهده مجمع عمومی در یک شرکت تعاونی است؟
مجمع عمومی وظایفی از جمله انتخاب هیات مدیره و بازرس، بررسی ترازنامه و حساب سود و زیان، تصویب بودجه، و تصمیم‌گیری در موارد مهم مانند افزایش یا کاهش سرمایه دارد.

3. چه مواردی در اساسنامه شرکت تعاونی می‌تواند تغییر کند؟
نام شرکت، نوع شرکت و فعالیت، هدف شرکت، مرکز عملیات و نشانی، سرمایه شرکت، شرایط عضویت، مجامع عمومی، هیات مدیره و بازرسان، مقررات مالی، و مقررات مختلف می‌توانند تغییر کنند.

4. چگونه افزایش یا کاهش سرمایه در یک شرکت تعاونی انجام می‌شود؟
 افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید یا افزایش ارزش سهام موجود امکان‌پذیر است. کاهش سرمایه نیز با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده و با رعایت مقررات مربوط به حداقل سرمایه انجام می‌شود. افزایش یا کاهش اتفاقی سرمایه نیز ممکن است در مواردی مانند فوت یا استعفای اعضا رخ دهد. همچنین، هیات مدیره ملزم به گزارش دقیق این تغییرات به مجمع عمومی می‌باشد.

 • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.