تغییرات شرکت تعاونی

هرگونه تغییرات در شرکت تعاونی باید به تایید تعاون برسد. ثبت شرکت تعاونی و تغییرات در شرکت تعاونی همگی باید اداره ثبت و تعاون با هم هماهنگ باشد. تغییرات در شرکت تعاونی باید طبق ظوابط این دو مجموعه انجام شود.

بالاترین ارکان تصمیم گیرنده در شرکت های تعاونی ، مجامع عمومی عادی و فوق العاده هستند. مجمع عمومی فوق العاده غالبا به هنگام بروز تغییرات در شرکت ، مانند : برکناری یا استعفای اعضای هیئت مدیره تشکیل می گردد

همچنین در زمان ادغام شرکت های تعاونی ، صورت جلسات ادغام شرکت ها که در مجامع عمومی فوق العاده به تصویب رسیده است به همراه مدارک مربوطه به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده می شود .

از جمله تغییرات شرکت تعاونی :

انحلال و تغییرات در شرکت تعاونی ، نقل و انتقال در شرکت تعاونی، جواز تغییرات در شرکت تعاونی در سراسر ایران ، تغییرنام در شرکتهای تعاونی، تغییر موضوع در شرکتهای تعاونی ،

الحاق به موضوع ، تغییر آدرس در شرکتهای تعاونی ، نقل و انتقال سهام ، افزایش سرمایه در شرکتهای تعاونی ، کاهش سرمایه در شرکتهای تعاونی ، ورود شریک ،خروج شریک ،تغییر حق امضاء ، تعیین اعضای هیئت مدیره ، تعیین سمت ها......

موسسه ی حقوقی تکسفیر با کارشناس خبره ی خود میتواند تمامی مراحل ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت را برعهده بگیرد و به نحو احسن به انجام برساند و شما را به هدف مطلوبتان برساند شما میتوانید برای ثبت تغییرات شرکت تعاونی با ما در تماس باشید و مراحل ثبت تغییرات شرکت تعاونی خود را به ما بسپارید

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.