جواز کسب یا همان پروانه کسب برای شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه به شکل موقت یا دائم، به شخص یا اشخاص صنفی برای یک مکان مشخص یا وسیله کسب معین صادر می گردد، جواز کسب یک نوع مجوز به حساب می آید که قانونی است و دارای طبقه بندی خاصی می باشد که اولویت دریافت جواز کسب برای افرادی است که بیکار هستند و یا فاقد پروانه کسب هستند.

برای اخذ جواز کسب باید مراحلی را طی کسب و متقاضی باید دارای واجد شرایطی باشند که بتوانند پروانه کسب را دریافت کنند.

اخذ پروانه کسب ممکن حداقل 500هزار تومان برای متقاضی هزینه داشته باشد در کل می توان گفت هزینه اخذ جواز کسب بین 500 هزار تا دو ملیون تومان بسته به صنف مورد نظر باشد که این هزینه ها شامل هزینه حق ورود به صنف، هزینه اخذ گواهی های نام برده و هزینه های جاری دیگر نیز می باشد.

 

مدارک لازم جهت اخذ پروانه کسب:

1-کپی تمام صفحات شناسنامه

2-کپی کارت ملی

3-کپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا معافیت پزشکی متقاضی

4-ارائه دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت در مدت اعتبار آن

5-ارائه گواهی اشتغال به تحصیل

6-سند مالکیت یا اجاره نامه:اجاره نامه رسمی به نام متقاضی حقیقی یا حقوقی-اجاره نامه عادی (با اخذ تعهد محضری) بنام متقاضی-مبایعه نامه به نام متقاضی-حكم قطعی دادگاه مبنی بر الزام به تنظیم سند اجاره-رسید پرداخت اجاره بهای معتبر-قرارداد اجاره محل كسب وکار با ادارات و سازمانهای دولتی، نهادها، شهرداری، شركت های تعاونی مسكن و شركتهای خاص صنفی، شركتهای تحت پوشش سازمانهای دولتی و نهادها

7-پایان کار یا کاربری تجاری یا اداری یا کارگاهی صنعتی

8-كپی مدرك تحصیلی یا حداقل سواد خواندن و نوشتن ( به استثنای متقاضیانی كه سن آنان از 50 سال بالاتر می باشد)

9-شش تا دوازده قطعه عكس پرسنلی جدید رنگی (3×4)

10-فیش های واریز

11 - افراد حقیقی علاوه بر مدارک ذکر شده می بایستی کلیه مدارک شرکت اعم از آگهی تاسیس-روزنامه رسمی-آخرین آگهی تغییرات-اساسنامه-شرکت نامه-تقاضانامه-اظهار نامه-کد اقتصادی-رضایت نامه شرکاء یا سهام داران مبنی بر اینکه جواز به نام یک نفر به نمایندگی بقیه افراد صادر گردد.

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.