مقالات جواز کسب

هزینه اخذ جواز کسب جواز کسب یا همان پروانه کسب برای شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه به شکل موقت یا دائم، به شخص یا اشخاص صنفی برای یک مکان مشخص یا وسیله کسب معین صادر می گردد، جواز کسب یک نوع مجوز به حساب می آید که…
مراحل صدور جواز کسب فروشگاه های زنجیره ای اتحادیه کشوری فروشگاه های بزرگ زنجیره ای موظف است طبق آیین نامه موصوف و ضوابط داخلی ابلاغی(طبق ماده ۸۶قانون نظام صنفی وهمچنین تبصره ماده ۱۱آیین نامه اجرایی مراحل و نحوه صدور پروانه کسب و تمدید پروانه کسب فروشگاه های زنجیره ای) نسبت…
انتقال پروانه کسب برا ی شروع و یا ادامه کسب‌ و کار و حرفه ، حال به صورت موقت یا دائم به فرد یا افراد صنفی اخذ جواز کسب یا پروانه کسب الزامی است. مدت اعتبار پروانه کسب موقت یک‌ سال و پروانه کسب دائم پنج‌ سال است.
اخذ جواز کسب در تهران تهران مرکز، پایتخت و بزرگترین شهر ایران ؛ در شمال کشور و جنوب دامنهٔ رشته‌کوه البرز و دریای خزر جای گرفته است.تهران علاوه بر این ‌که مرکز سیاسی کشور مهم‌ترین قطب اقتصادی کشور نیز می باشد. با این ‌که تنها ۱۱درصد جمعیت کشور در تهران…
مراحل اخذ جواز کسب سوپر مارکت اخذ جواز کسب سوپر مارکت اخذ جواز کسب یا گرفتن پروانه کسب برای شروع یک کسب کار الزامی است ، بدون گذشتن از سد اتحادیه هرگز نمی توان کسب و کاری راه اندازی کرد. برای انجام کلیه فعالیت های بازرگانی ، دریافت وام ،…
مراحل تمدید پروانه کسب دارندگان جواز کسب دائم یا به طور کلی متقاضيان تعويض و تمديد پروانه کسب دائم و يا متقاضیان تبديل پروانه کسب موقت به پروانه کسب دائم بايد به سامانه صدور پروانه كسب به نشاني www.iranianasnaf.ir مراجعه و تقاضاي خود را ثبت و نسبت به اخذ كدرهگيري…
اخذ پروانه چاپخانه و لیتوگرافی زمینه های فعالیت چاپخانه الف – چاپ افست (ورقي يا رول ) ب – چاپ ديجيتال ج – چاپ سيلك اسكرين و تامپو
شغل نانوایی جزء مشاغل تخصصی و فنی است و مطابق با ماده 13 قانون نظام صنفی صدور پروانه کسب برای مشاغل تخصصی و فنی مستلزم اخذ پروانه تخصصی و فنی از مراجع ذیربط به وسیله متقاضی می باشد بنابراین جهت اخذ پروانه کسب نانوایی ، شخص متقاضی می بایست آموزش…