اخذ پروانه کسب پوشاک

اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک ، اتحادیه لباس فروشان و تولیدکنندگان لباس و پوشاک به صورت عمده و خرده می باشد.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ پروانه کسب پوشاک را می توان به شرح ذیل توضیح داد:

 • ارائه یک برگ از اصل هرگونه قرار داد عادی یا رسمی به نام متقاضی به صورت حضوری
 • فتوکپی سند ملک یا سند اجاره رسمی قبلی که در صورت مالک بودن متقاضی ، ارائه اصل و کپی (سند مالکیت و بنچاق ) نیز الزامی می باشد .
 • ارائه اصل شناسنامهو اصل کارت ملی
 • ارائه اصل کارت پایان خدمت ( متولدین 1344 به بالا )
 • ارائه سه قطعه عکس 3 در 4 جدید
 • ارائه تاييديه کدپستي واحد صنفي با نشاني صحيح از ادره پست منطقه

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده بر اساس استعلام محضر      

 • فتوکپی سند مالکیت یا سند اجاره رسمی یا اصل قولنامه
 • ارائه اصل شناسنامهو کارت ملی
 • اصل کارت پایان خدمت ( متولدین 1341 به بالا)
 • تاييديه کدپستي واحد صنفي با نشاني صحيح از ادره پست منطقه
 • ارائه سه قطعه عکس 3 در 4 جدید
 • استعلام محضر
 • اصل مفاصاحساب های (بیمه - دارایی - شهرداری ) قابل ارائه به محضر
 • فتوکپی جواز کسب قبل واحد صنفی

مباشر

از شرایط فرد مباشر این است که فاقد پروانه کسب از واحد صنفی مورد نظر باشد ، شاغل در بخش دولتی نباشد و اشتغال به تحصیل نیز نباشد دارای حداکثر سن 55 باشد          

مدارک مورد نیاز جهت معرفی مباشر :

 • ارائه اصل شناسنامه و کارت ملی
 • اصل کارت پایان خدمت (متولدین 1344به بالا)
 • 3 قطعه عکس 3 در 4
 • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.