تغییر در مالکیت ثبت برند و علامت تجاری

در مقالات قبلی در رابطه با تجدید کمیسیون در دادگاه حقوقی برند و علامت و همین طور در رابطه با رسیدگی بدوی در کمیسیون ثبت علامت و برند تجاری صحبت کردیم . حال در این مقاله قصد داریم تا در رابطه با تغییر در مالکیت ثبت برند و علامت تجاری مطالبی را خدمت شما عزیزان عرض کنیم .

ایجاد تغییر در مالکیت ثبت برند و علامت تجاری و یا علامت های فردی و یا جمعی ، که بنا به ارائه اظهارنامه مربوط به آن می باشد ، یک امر امکان پذیر است . این تغییر در صورتی انجام و ثبت می شود که هر شخص ذینفع ، به صورت کتبی برای اداره مالکیت صنعتی درخواست بدهد .

در نتیجه همه تغییرات درخواست شده به جزء تغییر در مالکیت اظهارنامه که مطابق با ماده 48 قانون به وسیله اداره ثبت مالکیت صنعتی صورت می گیرد ، مابقی تغییرات آگهی می شوند .

در چه صورتی تغییر در مالکیت ثبت علامت فردی و یا جمعی معتبر نمی باشد ؟

چنانچه ایجاد تغییر در مالکیت علامت فردی و یا جمعی در رابطه با مواردی از قبیل :

مبدا علامت ، مراحل ساخت ، خصوصیات آن و میزان تناسبش با هدف کالا و یا خدماتی که ارائه می دهد ، باشد و یا اگر باعث ایجاد گمراهی و یا فریب مردم شود ، در این صورت تغییر در مالکیت ثبت علامت فردی و یا جمعی ، معتبر نمی باشد .

ایجاد تغییر در مالکیت علامت تجاری فردی ، جمعی و اظهارنامه نسبت به اشخاص ثالث ، چه زمانی موثر است ؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که ایجاد تغییر در مالکیت علامت تجاری فردی ، جمعی و اظهارنامه ، زمانی موثر می باشد که درخواست تغییر مربوطه به اداره مربوط به ثبت مالکیت صنعتی ارائه داده شود .

لازم به ذکر است که ایجاد هر گونه تغییری در مالکیت ثبت علامت جمعی و یا ایجاد تغییر در اظهارنامه ثبت علامت جمعی ، به دریافت اجازه قبلی از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بستگی دارد .

همچنین مطابق با آئین نامه اجرایی قانون مورد نظر و بر طبق ماده 138 آن ، شخصی که مالک علامت است باید ، هر گونه تغییر در خصوص : نام ، آدرس ، تابعیت شخص ، محل اقامت و یا حتی اجازه استفاده از علامت و انتقال آن علامت ثبت شده را به صورت کتبی و به همراه مدارک مربوطه برای به ثبت رساندن سوابق ، به مرجع ثبت مورد نظر اعلام نماید .

لازم به ذکر است که اعمال این تغییرات ، مطابق با رعایت مقررات وضع شده در قانون و آئین نامه اجرایی مربوط به آن ، صورت می گیرد .

در انتهای نیز باید بدین موضوع اشاره کرد که شخصی که مالک علامت می باشد ، اگر در طبقه بندی بین المللی مربوط به علامت ثبت شده ، تغییراتی به وجود آید ، می تواند از مرجع ثبت مورد نظر درخواست کند که تغییرات گفته شده را در گواهی نامه علامت ثبت شده مورد نظر ، اعمال کند .

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.