صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

تنظیم صورتجلسات مجمع عمومی و مجمع عمومی فوق العاده یکی از مهم ترین اقدامات برای ثبت تغییرات یک شرکت می باشد .

صورتجلسات باید کاملا رسمی و طبق قوانین تجارت تنظیم شوند. از این رو توصیه می شود که کلیه مشاوره های لازم در این خصوص را از یک کارشناس با تجربه در موسسه حقوقی و ثبتی تکسفیر دریافت نمایید و امور حقوقی و ثبتی خود را به ایشان واگذار نمایید .

سهولت در انجام امور و تسریع در ثبت شرکت و ثبت تغییرات از مهم ترین مزایای مشاوره از یک موسسه حقوقی معتبر می باشد .

 

صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییرات شرکت ها در صورتی که هدف از تنظیم آن نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی خاص باشد شامل موارد زیر خواهد بود:

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی خاص «در صورتیکه وفق اساسنامه از وظایف مجمع باشد»

نام شرکت :…………...............………………

شماره ثبت شرکت :…………………………                                    

سرمایه ثبت شده :…………….……………

شناسه ملی : ......................................

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ....................................سهامی خاص ثبت شده به شماره ............در تاریخ ..........ساعت................با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1ـ خانم/ آقای …………………………به سمت رئیس جلسه

2ـ خانم/ آقای …………………………به سمت ناظر رئیس

3ـ خانم/ آقای …………………………به سمت ناظر جلسه

4ـ خانم / آقای…………………………به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: دستور جلسه اتخاذ تصمیم در خصوص نقل و انتقال سهام، مجمع موافقت و تصویب نمود که:

خانم / آقای ……………به شماره ملی ........... با واگذاری ……………سهم کلیه سهام خود به خانم / آقای …………… به شماره ملی ............. فرزند …………به شماره شناسنامه……………متولد……………صادره از……………ساکن ……………خیابان……………کوچه ……………پلاک……………کدپستی……………از شرکت خارج شد.

و یا:

خانم / آقای ………… به شماره ملی .......... با واگذاری……………سهم به خانم / آقای……………به شماره ملی ........... فرزند ……………به شماره شناسنامه…….……متولد…………صادره از……………ساکن ……………خیابان……………کوچه ……………پلاک……………کدپستی……………تعداد سهام خود را به سهم کاهش داد.

امضاء هیات رئیسه:

رئیس جلسه: ........................... ناظر جلسه : ........................... ناظر جلسه : ...........................              منشی جلسه : ...........................

امضاء خریدار                                                 امضاء فروشنده

 

تذکرات :

1-کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد.

2-صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و کلیه نسخ و صفحات آن به امضای هیات رئیسه و خریدار و فروشنده برسد.

3-یک نسخه از صورتجلسه مذکور تحویل دارایی مربوطه برای محاسبه و تعیین مالیات بر نقل و انتقال شود و پس از واریز مالیات برگ مفاصا حساب مالیات بر نقل و انتقال بهمراه صورتجلسه ظرف مدت سه روز تحویل اداره پست شود و سپس بارکدپستی در سیستم درج گردد.

4-در صورتی که اجازه نقل و انتقال وفق اساسنامه شرکت جزء وظایف هیات مدیره شرکت باشد هیات مدیره با استفاده از نمونه صورتجلسه ضمیمه نسبت به تشکیل جلسه و تنظیم صورتجلسه اعلام و موافقت اقدام نماید.

5-در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت (ماده 99) الزامی است.

6-در صورتیکه مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت به همراه صورتجلسه تحویل اداره پست شود.

7-نام سهامداران حاضر در مجمع و تعداد سهام آنها در یک لیست نوشته و به امضاء آنها برسد و هیات رئیسه مجمع صحت آن را تأیید و به همراه صورتجلسه تحویل اداره پست شود.

8- ارائه لیست سهامداران بعد از نقل و انتقال

9-ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی سهامداران جدید ( در صورتیکه شخص حقیقی ایرانی باشد) ارائه کپی مصدق گذرنامه و ترجمه آن ( در صورتیکه شخص حقیقی خارجی )و ارائه آگهی تاسیس و آخرین تغییرات و برگ نمایندگی (درصورتیکه شخص حقوقی ایرانی سهامدار باشد) و ارائه آگهی تاسیس و آخرین تغییرات و ارائه برگ نمایندگی نماینده شخص حقوقی اصل و ترجمه با تایید اداره فنی قوه قضائیه (درصورتیکه شخص حقوقی خارجی سهامدار باشد)

10-کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات ازطریق سامانه اینترنتی به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir صورت می گیرد.

11-جهت دسترسی به کلیه اطلاعیه ها و بخشنامه ها و آخرین راهنمایی های مربوط به چگونگی پذیرش و ثبت درخواست تاسیس و تغییرات اینترنتی علاوه بر مراجعه به راهنمای سایت فوق می توان از پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکتها به آدرس http://sherkat.ssaa.ir نیز جهت بهره برداری لازم استفاده نمود .

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.