تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت

آگوست 04

تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت

تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت

منظور ازصورتجلسه چیست ؟

صورتجلسه حاوی تصمیمات و گفتگوهایی است که در جلسات شرکت اتخاذ می شود.در صورتجلسه تاریخ و ساعت و محل برگزاری جلسه قید می شود.

برای رسمیت یافتن صورتجلسه باید آن را ثبت نمود.برای این منظور می توانید از سامانه ثبت شرکت ها استفاده نمایید و بعد از اینکه متن صورتجلسه را در سامانه درج نمودید باید اصل صورتجلسه که توسط اعضا امضا شده است را به اداره ثبت شرکت ها ارسال نمایید.

 

 

در صورت کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت و تنظیم صورتجلسه تغییرات می توانید با کارشناسان ما در موسسه حقوقی و ثبتی تکسفیر تماس حاصل نمایید.

نحوه تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت:

در زمان برگزاری جلسه منشی یا دبیر جلسه وظیفه دارد مطالب عنوان شده در جلسه را یادداشت و تنظیم نماید.منشی جلسه از اعضای شرکت می باشد ولی حق رای ندارد.بهتر است که منشی جلسه با قوانین تجارت آشنا باشد تا متن صورتجلسه را براساس قوانین حقوقی آن تنظیم نماید.

قوانین تنظیم صورتجلسه :

تنظیم صورتجلسه مستلزم رعایت یک سری از قوانین می باشد که این قوانین به شرح زیر می باشد :

 1. درج شماره جلسه
 2. مشخصات اعضای حاضر در جلسه به همراه سمتشان
 3. دستور جلسه
 4. مطالب و گفتگوهایی که صورت می گیرد
 5. تصمیمات نهایی که اتخاذ می شود
 6. زمان شروع و پایان ، تاریخ و مکان برگزاری جلسه
 7. تکلیف جلسه

نکته : چنانچه صورتجلسه ای جنبه مالی و یا حقوقی داشته باشد و یا اهمیت زیادی داشته باشد باید تنظیم صفحات آن توسط شرکت کنندگان امضا شود.

شرکت هایی می توانند صورتجلسه تنظیم نمایند که شرکت خود را ثبت نموده باشند و در صورت بروز تغییرات باید صورتجلسه آن را تنظیم نمایند.

ثبت تغییرات شرکت :

در صورت بروز تغییرات زیر در شرکت باید آن را ثبت نمود :

 • تغییر اساسنامه
 • انحلال شرکت
 • تغییر نام شرکت
 • تغییر مدیر یا مدیران
 • تمدید مدت شرکت پس از پایان مدت مقرر
 • تبدیل شرکا و یا خروج برخی از آن ها از شرکت

روش های ثبت تغییرات شرکت :

 • ثبت تغییرات شرکت از طریق هیئت مدیره
 • ثبت تغییرات شرکت از طریق تشکیل مجمع عمومی عادی
 • ثبت تغییرات شرکت از طریق تشکیل مجمع عمومی فوق العاده

تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت در صورت برگزاری یکی از مجامع فوق امکان پذیر می باشد.

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده :

مجمع عمومی فوق العاده با حضور اعضای شرکت تشکیل می شود.در این جلسه با رای گیری اکثریت اعضا تصویب می شود.در این جلسه موضوعاتی مثل تغییرات اساسنامه و انحلال شرکت و کاهش یا افزایش سرمایه بررسی می شود.

وظایف مجمع عمومی فوق العاده :

 1. انحلال شرکت
 2. کاهش یا افزایش سرمایه شرکت
 3. ورود شریک و یا شرکای جدید به شرکت
 4. تعیین بازرسان و تغییر در تعداد مدیران و مدت خدمت آن ها
 5. تنظیم اساسنامه و یا تغییر مفاد اساسنامه مثل تغییر موضوع شرکت
 6. اجازه صدور اوراق قرضه
 7. ایجاد سهام ممتاز

تنظیم صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده :

در تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده باید موارد زیر رعایت شود :

 • درج عنوان صورتجلسه
 • درج مشخصات صورتجلسه
 • قید میزان سرمایه اولیه شرکت
 • قید تاریخ و زمان و محل برگزاری جلسه
 • تعداد اعضای حاضر در جلسه و سمت آن ها
 • درج اطلاعات و مفاد روزنامه و تاریخ دعوت در صورتی که دعوت اعضا از طریق روزنامه انجام شده باشد
 • درج تصمیماتی که در خصوص تغییرات اساسنامه شرکت و یا مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده بوده
 • تعیین و درج اعضای هیئت رئیسه و سمت آن ها برای شرکت های سهامی

وظایف مجمع عمومی عادی :

 • رسیدگی به کلیه تصمیمات گرفته شده در مورد شرکت و راه و روش شرکت
 • رسیدگی به ترازنامه و حساب های سود و زیان های مالی سال گذشته شرکت و صورت های دارایی و مطالبات و دیون شرکت
 • انتخاب مدیران و بازرسان در این مجمع
 • تقسیم سود میان صاحبان و اعضا و تصویب ترازنامه شرکت
 • روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تا مجمع عمومی عادی سال آینده در آن منتشر خواهد شد تعیین شود

تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی عادی :

 • درج عنوان صورتجلسه
 • درج کلیه مشخصات شرکت شامل نام ، نوع حقوقی و شماره ثبت شرکت و میزان سرمایه اولیه
 • درج تاریخ و زمان و محل برگزاری جلسه
 • تعیین و درج اعضای حاضر در جلسه به همراه سمت آن ها
 • قید نام روزنامه و تاریخ انتشار و متن دعوت در صورتی که حضار از طریق آگهی دعوت آمده باشند
 • تعیین اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی
 • تصمیات گرفته شده در مورد اعضای هیئت مدیره همراه مشخصات آن ها و اصلی یا علی البدل بودن آن ها و همچنین بازرسین اصلی و علی البدل با ذکر مشخصات کامل آن ها درج شود و انتخاب روزنامه و تصویب ترازنامه
 • پس از دریافت امضا از حاضرین در جلسه و تعیین افراد غایب همراه با مدارک دیگر و امضا صاحبین حساب در ذیل درخواست کتبی به وکیل شرکت به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده شود.

تنظیم صورتجلسه هیئت مدیره :

مطابق قانون به افرادی که سهام برای شرکت ارائه می دهند را هیئت مدیره می گویند.با رای و رضایت کلیه سهامداران ، رئیس هیئت مدیره به مدت حداقل ۲سال انتخاب می گردد.هیئت مدیره مکلف است که یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان نایب رئیس انتخاب نماید.

نکاتی که در تنظیم صورتجلسه باید رعایت شود :

 • درج عنوان صورتجلسه
 • درج کلیه مشخصات شرکت
 • درج مکان و تاریخ و زمان برگزاری جلسه
 • درج تعداد حاضرین در جلسه و سمت آن ها
 • درصورت دعوت از طریق آگهی درج نام روزنامه و مفاد و تاریخ آن
 • تعیین انتخاب یا عدم انتخاب مدیرعامل هیئت مدیره
 • تعیین حق امضا و اشخاص مجاز به امضا

مراحل ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در سامانه اداره ثبت شرکت ها :

مرحله اول :درج اطلاعات شرکت

وارد نمودن کلیه اطلاعات شرکت

مرحله دوم :درج اطلاعات جلسه

 1. تعیین نوع صورتجلسه
 2. تعیین حدنصاب جلسه
 3. تکمیل مشخصات هویتی متقاضی
 4. تعیین سمت متقاضی
 5. درج تاریخ و زمان برگزاری جلسه
 6. انتخاب گزینه پذیرش موقت
 7. اخذ شماره 19 رقمی از سامانه

مرحله سوم :درج تصمیمات جلسه

مرحله چهارم :تعیین نام شرکت

 1. تعیین نام درخواستی اگر موضوع صورتجلسه تغییر نام باشد
 2. تعیین 5 نام به ترتیب اولویت

مرحله پنجم : درج اعضای حاضر در جلسه

 1. درج اعضای حاضر در جلسه و سمت آن ها
 2. وارد نمودن مشخصات اعضا
 3. درج شناسه ملی و شماره ثبت درصورت حقوقی بودن حضار

مرحله ششم :وارد نمودن سمت اعضای حاضر در جلسه

 1. تعیین اشخاص جلسه
 2. تعیین سمت آن ها در شرکت
 3. تعیین سمت آن ها در جلسه

مرحله هفتم :تعیین ارتباط میان اشخاص حاضر در جلسه

 1. تعیین وکیل یا نماینده بودن شخص
 2. تعیین نوع نمایندگی مثل وکیل یا وصی
 3. انتخاب موکل
 4. انتخاب گزینه ثبت ارتباط اشخاص

مرحله هشتم :بارگذاری مدارک

در این مرحله براساس نوع تصمیمات گرفته شده و نوع صورتجلسه مدارک مورد نیاز اسکن و بارگذاری و بعد از آن گزینه تایید مدارک مورد نیاز انتخاب شود.

مرحله آخر :درج صورتجلسه

در این مرحله باید متن صورتجلسه را تایپ نمایید.برای نوشتن متن می توانید از متون آماده استفاده نمایید.

در پایان کلید پذیرش نهایی را انتخاب نمایید.

بعد از زدن دکمه پذیرش نهایی و ارسال اطلاعات به اداره ثبت شرکت ها باید تا تایید آن ها مدارک کپی برابر اصل را از طریق پست ارسال نمایید.برای ارسال مدارک 3 روز فرصت وجود دارد.

بازدید 19 بار آخرین ویرایش در سه شنبه, 24 ارديبهشت 1398 ساعت 12:19