نشان سیب سلامت

   "به استناد مصوبه پنجمین جلسه شورای عالي سلامت و امنیت غذایی مورخ ۸/۵/۸۶ و در راستای اهداف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به منظور ایجاد انگیزه و تشویق تولید کنندگان و ارتقاء ایمنی و سلامت فرآورده های غذایی و آشامیدنی به فرآورده های دارای پروانه ساخت از وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دارای ویژگیهای خاصی که در این آیین نامه و دستورالعملهای اجرایی مرتبط ذکر شده است، نشان ایمنی و سلامت اعطاء می گردد ."

نشان سیب سلامت به تمام صنایع تولیدی در کشور که دارای پروانه ساخت از وزارت بهداشت هستند و این پروانه به معنای آن است که از حداقل کیفیت و استانداردهای جهانی برخوردار هستند .

 

هدف از اعطای نشان سیب سلامت چیست ؟

با توجه به مصوبه شماره ۱۲۰۱۹۷/ت ۳۷۹۶۹ مورخ ۲۸/ ۷/۸۶ هیات وزیران و پنجمین مصوبه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و اهداف عالیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حفظ سلامت مصرف‌کنندگان و تامین غذای ایمن و سالم در تمام مراحل زنجیره غذایی و به استناد رأی مورخ ۱۴/۱۲/۹۲ کمیته عالی اعطای نشان ایمنی و سلامت،

به پاس تلاش و کوشش شرکت‌ها در دستیابی به اهداف سلامت‌محور این وزارتخانه، نشان ایمنی و سلامت از سوی سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به فرآورده تولیدی شرکت‌هایی که مشمول موارد فوق‌الذکر می‌شوند، اعطاء می‌‌شود در واقع نشان سیب سلامت به تمام صنایع تولیدی در کشورکه دارای پروانه ساخت از وزارت بهداشت هستند

و این پروانه به معنای آن است که از حداقل کیفیت و استانداردهای جهانی برخوردار هستند در کل شرکت‌هایی که توانایی دستیابی به استانداردهای بالا را دارند، موفق به اخذ سیب سلامت بهداشت می شوند، در کل شرکت‌هایی که توانایی دستیابی به استانداردهای بالا را دارند، موفق به اخذ سیب سلامت بهداشت می شوند .

با استفاده از این محصولات نشاندار نه تنها سلامت افراد تضمین می شود بلکه در صورت بروز عوارض ناشی از مصرف آن ها، می توان از تولیدکنندگان و توزیع کنندگان به مراجع قانونی شکایت کرد.

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.