با ثبت اختراع در بنیاد ملی نخبگان از مزیت ها و کاربرد های آن استفاده نمایید و خود را بعنوان نخبه ای ارزشمند به ملت و دولت بشناسانید.نخبه ای که با ثبت اختراع در بنیاد ملی نخبگان جایگه ویژه ای پیدا کرده است.

ثبت اختراع در بنیاد ملی نخبگان ، با تکسفیر و مشاوران و کارشناسان متخصص :

84 24 40 32 - 026         |          174 1986 - 0912

ثبت اختراع در بنیاد ملی نخبگان

ثبت اختراع کوچک در بنیاد ملی نخبگان انجام نمیگیرد.از اختراعات کوچک تنها در صنعت استفاده میشود.با ثبت اختراع در بنیاد ملی نخبگان ، گواهینامه ای به مخترع اعطا میگردد که او او را از حقوق انحصاری اش بهره مند میسازد.

تنظیم اظهارنامه ای جهت ثبت اختراع در بنیاد ملی نخبگان :

تنظیم اظهارنامه جهت ثبت اختراع در بنیاد ملی نخبگان باید با موضوع حمایت از اختراع به  اداره مالکیت صنعتی داده شود که به زبان سلیس فارسی مکتوب شده است و البته با مهر و امضاء.

چه موضوعاتی اختراع محسوب نمیگردد؟

1.       روش ها ، طرح ها و قواعد انجام کار تجاری و سایر فهعالیت های اجتماعی و ذهنی اختراع محسوب نمی شود.

2.       کشفیات دارویی ، نظریه های مرتبط با علوم ، روشهای ریاضی و همچنین آثار هنری نیز اختراع به حساب نمی آید.

3.       روشهای معالجه و تشخیص فیزیک و آناتومی بدن انسان و حیوانات در ثبت اختراع جای نمیگیرد.

4.       منبع های ژنتیک و اجزاء متشکل آن در ژنتیک و همچنین فرآیند های بیولوژیک در جهت تولید آن ها نیز ، مورد ثبت واقع نمی گردد.

5.       هرآنچه که در حرفه و فن و صنایع قبلی در سراسر جهان که از طریق انتشار کتبی ، شفاهی و مورد استفاده علم قرار گرفته باشد و یا حق تقدم فرد یا افرادی دیگر توسط اظهارنامه ثبت اختراع در روند تایید و ثبت یاشد، هر نقطه ای از جهان ، که افشاء شده باشد نیز ، مورد ثبت قرار نمیگیرد.

6.       و آخرین مورد ، اختراعی که برخلاف شرایط و موازین شرعی ، نظام عمومی و کشور باشد ، نیز ، اختراع محسوب نمی گردد.

پس از تکمیل اظهارنامه ثبت اختراع در بنیاد ملی نخبگان :

  • انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه رسمی کشور ، پس از تایید ثبت اختراع در بنیاد ملی نخبگان
  • ارائه رونوشت گواهینامه ثبت اختراع ، پس از دریافت هزینه مقرر
  • امکان بهرهبرداری از اختراع توسط مخترع با اجازه کتبی از  سازمان ثبت اسناد و املاک

ثبت اختراع در بنیاد ملی نخبگان با کارشناسان و وکلای پایه یک دادگستری در مجموعه حقوقی تکسفیر.

ثبت اختراع در بنیاد ملی نخبگان در هر استانی که هستید را به مابسپارید :

  • ثبت اختراع در بنیاد ملی نخبگان شیراز
  • ثبت اختراع در بنیاد ملی نخبگان اصفهان
  • ثبت اختراع در بنیاد ملی نخبگان مشهد
  • ثبت اختراع در بنیاد ملی نخبگان تهران
  • ثبت اختراع در بنیاد ملی نخبگان کرج
  • ثبت اختراع در بنیاد ملی نخبگان در ....

کارشناسان ما مشاوره رایگان داشته باشید : 84 24 40 32 - 026         |          174 1986 - 0912

از همراهیتان سپاسگزاریم.

 

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.