مقالات ثبت شرکت

پلمپ دفاتر چیست - دفاتر پلمپ چیست در این مقاله قصد داریم تا به بررسی دفاتر پلمپ و پلمپ دفاتر بپردازیم و آنها را شرح دهیم .
تفاوت شرکت تجارتی با موسسات غیرتجاری در ابتدا باید بگوییم که شرکت ها با موسسات تفاوت دارند در حالی که عده زیادی بر این باورن...
خدمات ثبتی در تهران خدمات ثبتی به معنای ثبت شرکت , ثبت برند , ثبت تغییرات شرکت و ... می باشد که هر کدام از این خدم...
خدمات ثبتی در کل ایران ثبت در لغت به معنای قرار دادن و نوشتن است و در مسائل حقوقی این واژه به معنای نوشتن قراردادها می باشد . خدمات ثب...
لزوم ثبت شرکت در کرج پس از تبدیل شدن شهر کرج به یک استان مجزا و با وجود جمعیت زیاد و صنعتی بودن این استان و نیز به علت اینکه شهر کر...
استعلام ثبت شرکت - لیست اسامی شرکت های ثبت شده همه شرکت ها بعد از به ثبت رسیدن توسط سازمان ثبت اسناد یک کد به عنوان کد ث...
قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی شرکت های خارجی نیز همانند شرکت های داخلی تحت چهارچوب قانونی مشخصی می توانند نس...

حقوق تحلیلی شرکت های خارجی و ایرانی

از آنجایی که تابعیت شرکت های تجاری در ادارت ثبتی باید...
شرکت مجموعه ای از دو یا چند شریک موسس و سهامدار است که برای انجام هدف مشترکی اقدام به تاسیس شرکت نمو...
Principles of Business Citizenship Identification شرکت های تجاری شرکت هایی هستند که در انها دو یا چند شخص حقیقی و یا حقوقی به منظور انجام فعالیت ه...