ثبت شرکت نسبی

ثبت شرکت نسبی را تعدادی افراد تشکیل میدهند تا فعالیت های تجاری خود را به انجام رسانند قابل ذکر است که مسئولیت این اعضا و شرکا در قبال بدهی ها و سود ها به همان نسبت سهمشان در شرکت میباشد.موسسه ی حقوقی و ثبتی تکسفیر سعی دارد تا شما را در راستای موفقیت یاری کند و پایه و اساس کار خود را بر پایه ی صداقت بنانهاده تا با مشاوره ای دقیق و حرفه ای متناسب با هدف و کسب و کار شما به نحو احسنت بتواند شما را به موفقیت برساند همچنین کلیه ی امور ثبت شرکت ، ثبت برند ، اخذ کد اقتصادی را میتوانید به صورت فورس با کارشناسان ما به پایان برسانید.

موسسه ی حقوقی و ثبتی تکسفیر در انجام مراحل ثبت شرکت نسبی تجربه فراوان دارد و با به کارگیری تمام تلاش و نیروی خود میتواند شما را به موفقیت برساند و در کسب رضایت شما تمام تلاش خود را دارد.

 

شرکت نسبی شبیه به شرکت تضامنی میباشد با یک تفاوت که در شرکتی که از نوع نسبی باشد مسئولیت شرکا و اعضای شرکت تنها به میزان سرمایه ی شرکا در شرکت میباشد.

در کنار نام شرکتی که از نوع نسبی باشد باید حداقل نام یکی از شرکا و اعضای شرکت را در کنار نام شرکت اورده شود ذکر شود و هنگامی که نام شرکت مشتمل بر کلیه شرکا نباشد باید در کنار نام شرکت عبارت شرکا و برادران درج شود.

هنگامی که میخواهید شرکتی از نوع نسبی ثبت نمایید باید اقدام به تنظیم شرکت نامه ای مطابق با قانون کنید. همچنین باید کلیه ی سرمایه نقدی شرکت نیز پرداخت شود.و سهم الشرکه غیرنقدی نیز با رضایت تمام اعضا و شرکای شرکت ارزیابی شود.

شرکت های نسبی شرکت هایی هستند که برای امور تجاری با در نظر گرفتن یک نام مخصوص در بین دو یا چند نفر تشکیل می شود و مسئولیت هر کدام از شرکا بر اساس سرمایه ای است که آنها در شرکت می گذارند ، در نتیجه به عبارت دیگر باید گفت که مسئولیت شرکا در شرکت های نسبی به میزان سرمایه آنها می باشد .

 بیشتر بخوانید: ثبت شرکت تضامنی

برای تشکیل شرکت های نسبی چه شرایطی لازم می باشد ؟

 • وجود دو شریک
 • پرداخت تمامی سرمایه نقدی و تسلیم و ارائه سرمایه غیر نقدی
 • ذکر شدن عبارت نسبی در نام شرکت به همراه نام یک شریک

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت نسبی 

 مدارک مورد نیاز ثبت شرکت نسبی

 • ارائه دو نسخه شرکتنامه که تکمیل شده باشد .
 • ارائه دو نسخه تقاضانامه که تکمیل شده باشد
 • ارائه دو نسخه اساسنامه به صورت تکمیل شده
 • تکمیل کردن فرم مربوط به تعیین نام به ترتیب اولویت
 • ارائه مجوز فعالیت از مراجع مورد نظر در صورتی که ثبت موضوع نیاز به دریافت مجوز داشته باشد
 • کپی برابر اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکا و مدیران و اعضای هیئت ناظر
 • ارائه اصل گواهی مربوط به عدم سوپیشینه برای اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل
 • ارائه دو نسخه صورت جلسه مربوط به مجمع عمومی موسس
 • ارائه دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره
 • ارائه وکالتنامه مربوط به وکیل دادگستری در صورتی که برای ثبت شرکت از وکیل کمک گرفته شود .

 

اداره شرکت های نسبی و تقسیم سود به چه شکلی می باشد ؟

اداره شرکت های نسبی و تقسیم سود آن

در شرکت های نسبی شرکا باید از میان خود و یا از خارج از اعضای خود کسی را به عنوان مدیر تعیین کنند . اختیارات مدیران در این شرکت ها با اختیارات مدیران شرکت های تضامنی همانند می باشد . در بین این شرکت ها هیچ شریکی نمی تواند سهم خود را به شخص دیگری منتقل کند مگر اینکه مابقی شرکا به تقسیم سود رضایت داشته باشند .

برای ثبت شرکت های نسبی چه نام هایی به صورت غیر قابل قبول هستند ؟

برای به ثبت رساندن شرکت های نسبی نمی توان نام هایی از قبیل زیر را برای شرکت انتخاب کرد :

 • شرکت نسبی علی و محمد و حسن
 • شرکت نسبی علی و شرکا
 • شرکت نسبی حسین و برادران

انتخاب این گروه از نام ها برای شرکت های نسبی مجاز نمی باشد .

 

شرکت های نسبی چه کاربرد ها و فوایدی دارند؟

کاربرد ها و فواید شرکت های نسبی

در صورتی که با شرکت های نسبی طرف قرارداد باشید از امنیت برخوردار هستید . زیرا در صورتی که برای دریافت طلب خود به این شرکت ها مراجعه کنید و سرمایه آن برای پرداخت بدهی شما کافی نباشد ، قادر خواهید بود تا بعد از دریافت سرمایه شرکت ، برای دریافت مابقی طلب خود به شرکا مراجعه کنید و بر طبق مسئولیتی که هر یک از انها دارند ، باقی طلب خود را از آنها دریافت کنید .

از دیگر فواید شرکت های نسبی این است که برای تاسیس آنها با داشتن سرمایه اندکی می توان اقدام به تاسیس کرد . همچنین لازم به ذکر است که اداره شرکت های نسبی کار بسیار ساده ای است و فارغ از پیچیدگی ها و تشریفات موجود در شرکت های سهامی خاص می باشد .

مزایا و معایب به ثبت رساندن شرکت های نسبی چیست ؟

در شرکت های نسبی هر کدام از شرکا به اندازه سرمایه ای که در شرکت دارد از سود و زیان آن بهره مند خواهد شد به غیر از مواقعی که در اساسنامه شرکت به نحو دیگری تعیین شده باشد .

اگر میزان دارایی شرکت برای پرداخت دیون شرکت کافی نباشد ، اعضای شرکت به میزان سرمایه در مقابل اشخاص ثالث مسئول پرداخت دیون می باشند مگر در صورتی که در اساسنامه و شرکتنامه به نحو دیگری تعیین شده باشد . بنابراین قرارداد فقط میان شرکا دارای تاثیر می باشد و در رابطه با افراد ثالث فاقد کاربرد خواهد بود .

 

مقایسه شرکت های نسبی و شرکت های تضامنی :

در شرکت های تضامنی شرکا باید تضمین کنند که مسئولیت پرداخت قرض های شرکت به طلبکاران را به عهده دارند ، اما در صورتی که در شرکت های نسبی شرکا به میزان نسبت سهم و سرمایه خود مسئول پرداخت قرض های شرکت می باشند . بدین صورت اگر سرمایه شرکت از میزان قرض های شرکت بیشتر باشد ، شخصی که نیمی از سهم شرکت را خریداری کرده است برای پرداخت نیمی از قروض شرکت مسئول می باشد و برای افراد دیگر نیز به همین نسبت می باشد .

در شرکت های نسبی باید در نام شرکت در صورتی که نام شرکا برده نشده باشد به صورت شرکا و برادران ذکر شود .

ارکان اصلی شرکت های نسبی نیز شرکا و مدیران می باشند . مقررات موجود در این شرکت ها مانند شرکت های تضامنی می باشد به همین دلیل در شرکت های نسبی با انتخاب شرکا حداقل یک مدیر انتخاب می شود و مسئولیت حقوقی شرکت را به عهده می گیرد .

برای ثبت شرکت های نسبی و تشکیل انها ، سرمایه باید به صورت کلی پرداخت شود و شرکتنامه و اساسنامه تنظیم شود . اگر سرمایه غیر نقدی باشد باید ارزیابی گردد و تحویل داده شود . در نتیجه تا وقتی که سرمایه به صورت کامل پرداخت نشود ، شرکت نمی تواند شکل بگیرد .

 بیشتر بخوانید: آورده های غیرنقدی شرکت

اداره شرکت از نوع نسبی و تقسیم سود در شرکت های نسبی

یک شرکت نسبی به یک مدیر نیازمند است که این مدیر نیز باید از بین شرکای شرکت و یا فردی خارج از شرکای شرکت انتخاب شود.مدیران یک شرکت نسبی همان وظایفی را دارا هستند که مدیران یک شرکت تضامنی آن وظایف را دارند.

قابل ذکر است که در یک شرکت از نوع نسبی یک شریک نمی تواند سهم خودش را به شریک دیگری انتقال دهد این امر فقط زمانی صورت میگیرد که به رضایت کلیه ی شرکای شرکت باشد همچنین تقسیم سود در شرکت از نوع نسبی به همان نسبت سهم شرکا است .

نکات مهم مربوط به ثبت شرکت نسبی

برای به ثبت رساندن یک شرکت از نوع نسبی تعداد سهامداران باید بیش از 2 نفر باشد.

محدودیتی برای حداقل میزان سرمایه ی به ثبت رساندن یک شرکت نسبی وجود ندارد.

شرکت نسبی میتواند بازرس داشته باشد اما الزامی در این مورد نیست.

 

هزینه ثبت شرکت نسبی

برای هزینه ثبت شرکت از نوع نسبی نگران نباشید این هزینه که بار پرداخت میشود میتواند شما را در کارآفرینی و کسب مهارت یاری نماید برای دریافت اطلاعات کلی در زمینه های گوناگون میتوانید به موسسه ی حقوقی و ثبتی تکسفیر مراجعه کنید و از مشاوره های رایگان با کارشناسان حقوقی و مالی با تجربه بهره مند شوید.همچنین در زمانی که شما قصد ادامه ی فعالیت در کسب و کار خود را ندارید نیز میتوانید اقدام به فروش شرکت خود کنید و چندیدن برابر هزینه ای که برای ثبت شرکت داشته اید را دریافت کنید.

موسسه ی حقوقی و ثبتی تکسفیر سعی دارد تا شما را در راستای اهدافتان و ثبت انواع شرکت ها از جمله ثبت شرکت نسبی ، شرکت مسئولیت محدود ، شرکت سهامی خاص ، شرکت سهامی عام و ..... یاری نماید.

کارشناسان با تجربه ی ما با توجه به نیاز و مهارت شما کلیه ی مشاوره های قانونی و ثبتی را به شما ارائه میدهد تا شما را به نحو احسنت به موفقیت و کسب رضایت برساند کلیه ی شرکت ها را در صنف های گوناگون و در شهر های مختلف کشور به ما بسپارید.

 

جمع‌بندی

 ثبت شرکت نسبی به معنای تشکیل یک گروه افراد با هدف انجام فعالیت‌های تجاری است. در این نوع شرکت، مسئولیت افراد به نسبت سهمشان در شرکت است. موسسه حقوقی و ثبتی تکسفیر با ارائه مشاوره حرفه‌ای به شما در زمینه ثبت شرکت نسبی کمک می‌کند.

سوالات متداول

 1. شرکت نسبی چیست؟

  • شرکت نسبی گروهی از افراد است که با توجه به سهمشان در شرکت، مسئولیت‌ها و سودها را به نسبت تعیین می‌کنند.
 2. چه مواردی برای ثبت شرکت نسبی لازم است؟

  • وجود دو شریک، پرداخت سرمایه نقدی و غیر نقدی، ارائه مدارک احراز هویت و مجوز فعالیت از مراجع مربوط.
 3. نام یکی از مشکلات متداول در نام‌گذاری شرکت نسبی چیست؟

  •  نام‌گذاری با استفاده از "شرکت نسبی" به همراه نام یکی از شرکا یا عبارت "شرکا و برادران" و حذف نام‌های خاص از موارد غیرقابل قبول است.
 4. چگونه اداره و تقسیم سود در شرکت نسبی انجام می‌شود؟

  • شرکا باید یک مدیر را انتخاب کنند و اختیارات مدیران همانند شرکت‌های تضامنی است. تقسیم سود بر اساس سرمایه و نسبت سهم شرکا انجام می‌شود.
 5. مقایسه شرکت نسبی و شرکت تضامنی در چه زمینه‌هایی صورت می‌گیرد؟

  •  در شرکت تضامنی، شرکا باید تضمین کنند که مسئولیت پرداخت قروض به عهده آن‌هاست. اما در شرکت نسبی، هر شرکت بر اساس سهم و سرمایه مسئولیت پرداخت قرض‌ها را برعهده دارد.
 6. فواید و مشکلات ثبت شرکت نسبی چیستند؟

  • فواید شامل امنیت در قراردادها و تأمین مالی با سرمایه اندک است. مشکلات شامل مسئولیت شرکا در پرداخت دیون شرکت و نام‌گذاری مناسب در شرکت نسبی می‌باشد.
 • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.