موضوع فعالیت شرکت

آگوست 19

موضوع فعالیت شرکت

جهت تشکیل دادن شرکت که معمولاَ بر تدوین و تهیه ی شرکتنامه مبتنی می باشد به ضوابط و شرایطی باید توجه شود تا علاوه بر اینکه موارد قانونی تحقق بیابند، اهداف و جهت راه اندازی شرکت نیز تبیین شود . از این رو متقاضیان تشکیل شرکت باید آن ها را مورد مداقه قرار بدهند.
از اقدامات اولیه ای که جهت تاسیس و راه اندازی شرکت باید انجام شود ، تصمیم گیری در جهت تعیین کردن موضوع شرکت می باشد. تعیین موضوع فعالیت شرکت به نظر شرکاء بستگی دارد و همچنین تعیین کننده ی حدود عملیات شرکت می باشد.
موضوع فعالیت شرکت که در بند دوم از اساسنامه ی شرکت قید می گردد ، نشانگر اهداف هویتی است که آن شرکت جهت آن تشکیل شده است. شخص حقوقی فقط درباره ی موضوعاتی حق عمل کردن دارد که در موضوع شرکت آورده شده باشد . از این جهت اصولاَ کلیه ی شرکت ها ، موضوع فعالیت شرکت را بطور وسیع تعریف می کنند تا بتوانند کلیه ی امورو فعالیتی را که لازم باشد انجام دهند
تاکید اساسنامه بنابرتعیین موضوع فعالیت شرکت برای تبیین وظایف و شفافیت ، اختیارات و تکالیف مسئولین شرکت به تفسیر می رسد. بر این پایه هیئت مدیره و همچنین مدیران اجرایی شرکت نمی توانند سرمایه ی شرکت را در جهت فعالیت های خلاف موضوع شرکت به کار بگیرند.

 

از جهت نوع فعالیت و موضوع شرکت ، شرکت های تجاری را به دو دسته تقسیم می کنند :

1. شرکت های شکلاَ تجاری

این نوع شرکت ها ، شرکت هایی می باشند که جدا از نوع فعالیت آن ها به ازاین رو که در چارچوب معین شده در قانون تجارت تشکیل شده اند تجاری بحساب می آیند حال اینکه چه موضوع آن ها تجاری باشد چه نباشد مثل شرکت های سهامی که اگرچه فعالیت تجاری نداشته باشند ولی شکلاَ تجاری بحساب می آیند.

2. شرکت های موضوعاَ تجاری

شرکت هایی می باشند که جهت اینکه تجاری تلقی شوند نیازمند انجام دادن امور تجاری هستند یعنی باید موضوع شرکت تجاری باشد تا بتوانند تجاری محسوب گردند در غیر این صورت تجاری نمی باشد. برای نمونه میتوانیم به شرکت های تعاونی مسکن اشاره کنیم که با فرض اینکه غیرتجاری هستند تشکیل می شوند تا نیاز در دارای مسکن شدن اعضا خود را رفع کنند اما امکان دارد با ساخت و ساز زیاد و مازاد بر نیاز اعضا ، واحدهای مسکونی را به جز اعضای خود برای فروش بگذارند که این عمل معامله ی تجاری بحساب می آید زیرا با خریدن زمین و ایجاد تغییرات و تصرف و دخل در آن طبق بند 1 از ماده ی 2 قانون تجارت می باشد چرا که از ماموریت اصلی شرکت که برطرف کردن نیاز مسکن اعضا ی شرکت می باشد خارج گردیده است.

باید در مورد انتخاب موضوع شرکت به نکات ذیل توجه کرد :

  • معین بودن موضوع شرکت

مشخص و معین بودن موضوع قرارداد یا معامله از شرایطی است که جهت اثبات صحت معامله لازم است. بنابراین عقد قرارداد برای موضوعات مبهم و نامشخص ، باطل است.

  • قانونی بودن هدف قرارداد و موضوع

هدف قرارداد و موضوع شرکت باید قانونی و مشروع باشند. از این رو از نظر قانون نمی توان جهت یک امر نامشروع یا غیرقانونی قرارداد وضع نمود.
آنچه در مورد موضوع فعالیت شرکت که در بند دوم اساسنامه نیز آمده و اهمیت دارد ، فعالیت واقعی شرکت ایست که ملاکی برای بطلان یا صحت آن است؛ مثل موردی که شرکت جهت انجام فعالیتی منعقد می شود که اخلاق حسنه مانع آن نمی شود همانند تولید آب انگور، اما در عمل فعالیتی را مبادرت می کند که غیرمشروع می باشد ( درست کردن مشروبات الکلی) و یا هنگامی که فعالیتی در انحصار دولت می باشد و همچنین شرکای شرکتی، موضوع شرکت را همین فعالیت قرار می دهند مانند استخراج کردن نفت و امثال آن .
بعضی از امور و فعالیت هایی که به سبب تصریح در قوانین جاری در کشور توسط اشخاص منع شده اند:
آموزش و ترویج علوم غیر دینی و غیر اسلامی ؛ خرید و فروش اشیای میراث فرهنگی و هنری و عتیقه ؛ ممنوعیت استفاده از تجهیزات ماهواره ای ؛  ممنوعیت نگهداری و خرید و فروش مواد مخدر ؛  ساخت و نگهداری مهمات و سلاح جنگی ؛ خرید ، ساخت، فروش و همچنین حمل کردن مشروبات الکلی

 

بازدید 137 بار آخرین ویرایش در پنج شنبه, 23 خرداد 1398 ساعت 12:50