دستورالعمل صدور پروانه بهره برداري وزارت صنعت و معدن

دستورالعمل 4018/1 صدور پروانه بهره برداري وزارت صنعت

بخشنامه و دستورالعمل ۴۰۱۸/۱ صدور پروانه بهره برداری وزارت صنعت ومعدن

 

شماره:                 ۱/۴۰۱۸ عنوان   صدور پروانه بهره برداری

تاریخ تصویب:       ۰۶/۰۲/۸۲ واحدمسئول :معاونت امور تولید

پیوست :             ۱۶ برگ حوزه کاربرد: سازمان صنایع و معادن استانها

تاریخ تجدید نظر:   ۰۳/۰۴/۸۳ تصویب کننده: وزیرصنایع ومعادن اسحاق جهانگیری

ماده ۱:کلیه واحدهای صنعتی که اقدامات لازم برای نصب ماشین آلات خط تولید ،تامین نیروی انسانی مورد نیاز،وتولید آزمایشی را انجام داده باشند اعم

از اینکه دارای جواز تاسیس یا اعلامیه تاسیس بوده و یا نباشند،با رعایت این دستورالعمل ،می توانند پروانه بهره برداری دریافت دارند.

تبصره(۱): تولید آزمایشی به منزله نصب و راه اندازی ماشین آلات و تجهیزات مرتبط با تولید محصول، ونیز تولید محصول در یک دوره مشخص به صورت انبوه می باشد.

تشخیص انجام تولید آزمایشی با سازمان صنایع ومعادن استان مربوطه است.

تبصره(۲): رعایت ممنوعیت صدور پروانه بهره برداری در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران وشعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان ضروری است .

روش کار:

۱-۱- پرسشنامه پروانه بهره برداری (طبق پیوست شماره ۱) توسط متقاضی تکمیل و پس از ارائه به سازمان صنایع و معادن استان ذیربط،مورد بررسی و ازنظرتکمیل بودن اطلاعات مورد تائید قرار می گیرد.

۱-۲- ظرفیت سنجی برای تعیین حداکثرظرفیت تولید بر اساس ماشین آلان منصوبه (طبق پیوست شماره ۲) برای سه شیفت (۲۸۰ روز کاری ،راندمان ۸۰%) وبرای ۵۰۰۰ ساعت برای کلیه صنایع در سال محاسبه میگردد.(تعویض واصلاح ظرفیت پروانه های بهره برداری واحدهای موجود بر این اساس و با رعایت ضوابط و معیارهای استقرار صنایع بلامانع است)

در مواردیکه با توجه به ماهیت صنعت، استمرار تولید طی روزهای بیشتری از سال ضرورت دارد،ظرفیت مشابه موارد زیر محاسبه میگردد.

– صنایع سیمان (تا ۳۳۰ روزکاری با راندمان ۸۰%) ۶۵۰۰ ساعت

– صنایع شیشه (تا ۳۶۰ روزکاری با راندمان ۸۰%) ۷۰۰۰ ساعت

انجام ظرفیت سنجی توسط کارشناسان سازمان صنایع ومعادن استان یا کارشناسان و مشاوران مورد تائید سازمان صنایع ومعادن استان صورت می پذیرد.

۳-۱- در مورد واحدهایی که دارای چند خط تولید جداگانه هستند،در صورتی که تنها یک یا چند خط از کل خط تولید آماده بهره برداری باشد، صدور پروانه بهره برداری برای آن خطوط بلامانع است.

تبصره(۳):در مورد واحدهایی که بخشی ازظرفیت کل،آماده بهره برداری باشد. صدور پروانه بهره برداری برای آن بخش بلامانع است.

 

دانلود متن کامل دستورالعمل صدور پروانه بهره برداري وزارت صنعت و معدن

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.