اخذ جواز کسب کافی شاپ و آبمیوه بستنی

بر اساس مقررات تازه چگونگی راه اندازی کافی شاپ و بستنی فروشی حداقل مساحت برای محل کسب کافی شاپ 20 متر و برای بستنی12 متر و آبمیوه فروشی 14 متر است .

شرایط و مدارک لازم جهت اخذ پروانه کسب کافی شاپ از اتحادیه آبمیوه بستنی و کافی شاپ

1-تابعیت جمهوری اسلامی ایران

2-ارائه سند مالکیت و بنچاق یا اجاره نامه رسمی یا عادی و یا مبایعه نامه و یا حکم قطعی دادگاه مبنی بر الزام به تنظیم اجاره نامه یا رسید پرداخت اجاره بها معتبر و یا ارائه قرار دادهای منعقده فی مابین متقاضی پروانه کسب با ادارات و سازمانهای دولتی , نهاد ها , شهر داری ها , شرکت های تعاونی مسکن و شرکت های خاص صنفی , شرکت های تحت پوشش سازمان های دولتی ( ارائه اصل سند مالکیت جهت احراز مالکیت موجر یا فروشنده در خصوص اجاره نامه عادی یا مبایعه نامه عادی ضروریست)

3- در صورتیکه ملک موروثی باشد ارائه رضایت محضری سایروراثت با نضمام اصل و فتوکپی شناسنامه ورثه و اصل و فتوکپی گواهی حصر وراثت الزامی می باشد.

4- ارائه سوابق کاربری تجاری یا اداری و یا کارگاهی محل کسب

5- کسب رضایت مالک برای تغییر شغل

6-ارائه اصل شناسنامه و کارت ملی و کپی از تمام صفخات شناسنامه

7- اصل و کپی کارت ملی

8- گواهی پایان خدمت نظام وظیفه و یا معافیت دائم و یا

9- ارائه گواهی معتبر مبنی بر داشتن معافیت تحصیلی یا پزشکی دانشجویان

10- ارائه گواهی معتبر از دانشگاه مربوطه و تکمیل فرم تعهد نامه

11- ارائه آخرین مدرک تحصیلی ( استثنای متقاضیانی که سن آنها از 50 سال به بالا).

12- دوازده قطعه عکس 3 در 4

13- رعایت حدود صنفی 300 متر.

15- کد پستی 10 رقمی واحد صنفی ( کپی قبض تلفن واحد صنفی).

16- در صورت داشتن شریک ویا شرکاء ارائه فتوکپی شناسنامه از تمام صفحات و رضایت محضری شریک و شرکا الزامی می باشد .

17- ارائه پروانه کسب قبلی در صورت داشتن و کپی آن

18- چنانچه متقاضی پروانه , خانم باشد معرفی یک مرد به عنوان مباشر الزامی است .

17- در تابلو سر درب واحد صنفی بکار بردن اسامی و عناوین و نیز اصطلاحات بیگانه ممنوع ,نام تابلو با کلمات فارسی انتخاب شود

18-گذراندن دوره آموزشی کافی شاپ و ارائه مدرک از موسسه معتبر الزامیست.

- خانم هایی که قصد راه اندازی کافی شاپ دارند باید فردی را نیز به عنوان مباشر به اتحادیه معرفی کنند .

- محل کسب معرفی شده باید دارای سند مالکیت یا اجاره نامه عادی و محضری باشد تا صدور پروانه کسب به جریان بیفتد .

- همچنین طبق قانون صنفی اتحادیه بستنی آبمیوه و کافی شاپ تهران خانم ها اجازه ایستادن پشت کانتر در کافی شاپ را ندارند .

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.