مقالاتی در مورد نحوه ثبت و چیست و چگونگی رتبه بندی شرکت در سایتثبت تکسفیر ارائه گردیده است ، ولیکن در این مقاله منظور ، رتبه بندی شرکتهای پیمانکاری مورد هدف و توضیح قرار گرفته است.برای رتبه بندی شرکتهای پیمانکاری امتیاز نیروی انسانی متخصص ، امتیاز کارهای انجام شده و امتیاز توان مالی مورد بررسی قرار می گیرد و برای رتبه بندی شرکت های مشاور علاوه بر نیروی انسانی متخصص و امتیاز کارهای انجام شده ، امتیاز ساختار مدیریتی و امکانات پشتیبانی مورد ارزیابی قرار می گیرد.

قابل ذکر است که تکمیل پرونده مشاوران نسبت به تکمیل پرونده ساجات پیمانکاران جزئیات بیشتری دارد ونیازمند فعالیت تخصصی بیشتری میباشد.

  رتبه بندی شرکت پیمانکاری

رتبه بندی شرکتهای پیمانکاری به شرح و توصیف جامع:

 1. برای تمامی و کلیه پیمانکاران اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در بخش خصوصی ایرانی که صددرصد در سهام موجود سهیم و شریک هستند یا سهام آنها متعلق به اشخاص حقیقی ایرانی باشد.
 2. برای تمامی و کلیه پیمانکارانی که صددرصد مالکیت آنها در سهام موجود سهیم و شریک هستند و یا سهام آنها متعلق به سازمان ، دولت ،  شهرداری ، موسسات یا نهادها و ارگان های انقلاب اسلامی کشور و  یا دیگر مؤسسات و نهادهای عمومی و عاما المنعه باشد.

     تبصره : شرکت و یا موسسه های دولتی که با اجازه ی قانون تشکیل می شوند ، نوع دوم محسوب می شوند.

 1. گروه های مشارکتی و سایر پیمانکارانی که مشمول به شرایط یک و دو نباشند، نوع سوم محسوب خواهند شد.

براساس ماده 3 قانون کشور ، رشته های مربوطه جهت انجام رتبه بندی شرکتهای پیمانکاری

 • رشته ساختمان

امور پیمانکاری وابسته و مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه ای از چوب ، آجر ، سنگ ، بتن ، فلز و امثال آن را در بر می گیرد.

 • رشته آب

کلیه و تمامی امور پیمانکــاری مربــوط بـه بنـدها ، ســدها ، مخازن آب و شبـکه های توزیع آب ، سـازه هـای هیـدرولیکی و تونلهای آب ، سـازه های دریایی و سـاحلی و سـاختمان نیروگـاه آبـی ، احداث حوضچه ها و استخر های پرورش و تکثیر آبزیـان ، شبــکه های جمع آوری و انتقــال فاضلاب ، کانال هـــای انتقـال آب و شبکه های آبیاری و زهکشــی، عملیات ساختمانی، تصفیهخـانه های آب و فاضلاب، و امثال آن را در بر می گیرد.

 • رشته راه وترابری

کلیه و تمامی امور پیمانکاری وابسته و مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعـی ، عملیات آسفالتی بزرگـراه هـا، راه های ریلی ، راه های زیرزمینی ، باند فرودگاه ، آزاد راه ها ، سیستم های انتقال هوایی پایه دار ، تونل ها، پل ها ، سیـستم هـای حمـل و نقل ، راهداری و نظایرآن را در بر می گیرد.

 • رشته صنعت و معدن

کلیه و تمامی امور پیمانکاری وابسته و مربوط  به نساجی ، پوشاک ، چرم ، تبـدیل مـواد خـام و تولیـد در صـنایع نفـت و گـاز ، تاسیسات و تجهیزات صـنایع غـذائی ، چوب و شیشه ، سلولوزی ، اسـتخراج ، فـرآوری ، ذخیـره ، پتروشـیمی، شیمیائی، کانی غیر فلزی، صنــایع سـنگین، معـدنی، صـنایع فلــزی ، کـارخـانـجات ابزارآلات ، مـاشین هـا و تجهیزات اندازه گیری و کنتــرل و تاسیسات صـنعتی جانبی، تـولید وسـایل آزمایشگاهی ، دارویی ، کارخانجات تولید وسایل حمل و نقل ، تجهیزات ، خطوط انتقـال مواد در کارخانجـات ، به ینـه سازی مصرف انرژی ، صنعت حمل و نقل و امثال آن را در بر می گیرد.

 • رشته نیرو

کلیه و تمامی امور پیمانکاری وابسته و مربوط به تولید، توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکههای برق و تأسیسات برقی، پستهای توزیع والکترونیک عام و خاص ،سیستم های کنترل برق وابزار دقیق و امثال آن را در بر می گیرد.

 • رشته تاسیسات و تجهیزات

کلیه و تمامی امور پیمانکاری وابسته و مربوط به خطوط انتقال ، شبـکه گازرسانی، تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی، سیستم های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان و انتقال زباله ، تاسیسـات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب ، وسایل انتقال ، سیستم هـای خبری و هشدار دهنده، تجهیزات آشپـزخانه و سلف سرویس و رختشوی خانه ، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان و امثال آن را در بر می گیرد.

 • رشته کاوش های زمینی

کلیه و تمامی امور پیمانکاری وابسته و مربوط به اکتشاف، حفاری ، استخراج ، حمل و بهره برداری از مواد غیر زنده موجود در پوسته زمین ، کاوش های غیرمستقیم روی خشکی، حفاری های آبی، هیدروکربوت و تزریق مواد و دفن زباله، کاوش های دریایی، حفاری در بستر دریا و ژئوتکنیک، بهره برداری از مواد بستر دریا ، سیستم های ثابت انتقال مواد در دریا و ایستگاه های آن شامل آب، فاضلاب، هیدورکربوت ها و دیگر مواد ، آماده سازی و ساخت و بهره برداری از معادن روباز و آماده سازی و ساخت و بهره برداری از معادن زیرزمینی و امثال آن را در بر می گیرد.

 • رشته ارتباطات

کلیه و تمامی امور پیمانکاری وابسته و مربوط به مخابرات های صوتی ، تصویری و داده ای، ساخت ایستگاه های اصلی انتقال دهنده و توزیع کننده ، انواع شبکه های پستی، شبکه های انتقال سیمی ، بیسیم ، رادیو ، تلویزیون ، و شبکه های ماهواره و امثال آن را در بر می گیرد.

 • رشته کشاورزی

کلیه و تمامی امور پیمانکاری وابسته و مربوط  به جنگل داری ، درختکاری، بهسازی و اصلاح اراضی، آبخیز داری وآبخوان داری ،مالچپاشی و تثبیت شن روان، عملیات بهزراعی، کاشت و برداشت محصولات عمده و استراتژیک، مرتعداری و ایجاد مراتع دستکاشت، ایجاد فضای سبز و نگهداری آن،امور دامپروری شامل (طیور، گاوداری، زنبورداری و گوسفندداری)، شیلات و آبزیان و نظایرآن را در بر می گیرد.

 • رشته خدمات

کلیه و تمامی امور پیمانکاری وابسته و مربوط به رفع آلودگی از محیطهای خشکی و آبی (اعم از داخل خشکی و محیط دریایی)، آتشنشانی (شهری ، صنعتی ، دریایی و جنگل ها) و کمک رسانی (در خشکی و دریا و امثال آن) و امور پیمانکاری مربوط به خدمات بانکداری، بیمه، نگهبانی وحفاظت، گردشگری، امور بهداشتی و درمانی و هنری و امثال آن را در بر می گیرد.

 • رشته مرمت آثار باستانی:

کلیه و تمامی امور پیمانکاری وابسته و مربوط به مرمت آثار باستانی را در بر میگیرد.

    تبصره: تعریف رشته های جدید ، تغییر در حوزە ی تعریف رشته ها و تطبیق زیررشته ها با رشته های اصلی، بر عهدۀ کمیته فنی تشخیص صلاحیت میباشد.

عدد یک بیشترین رتبه و عدد پنج کمترین رتبه را در راستای ثبت رتبه بندی شرکت و پیمانکاران خواهد داشت. این رتبه را معاونت برنامه ریزی و نطارت راهبردی ریاست جمهوری انجام میدهد.

تمامی پیمانکاران براساس استانداردی مرتبط با رتبه ، کیفیت و  صلاحیت در پیج ردیف طبقه بندی خواهند شد که که بالاترین آنها رتبه یک و پایین ترین آنها رتبه پنج را خواهند داشت.

 • پیمانکاران پایه یک
 • پیمانکاران پایه دو
 • پیمانکاران پایه سه
 • پیمانکاران پایه چهار
 • پیمانکاران پایه پنج

 

اخذ رتبه انفورماتیک , رتبه بندی انفورماتیک , رتبه بندی شرکتهای انفورماتیک ,اخذ رتبه مشاوران,شرایط اخذ گرید ,اخذ رتبه ,اخذ گرید,گرید شرکت,گرید بندی شرکت,گرید شرکتها ,اخذ گرید شرکت,اخذ و ثبت گرید,رتبه شرکت,اخذ رتبه شرکت,رتبه بندی شرکتها ,ثبت رتبه بندی شرکتها,ثبت شرکت و اخذ گرید

,اخذ گرید و ثبت شرکت,گرید پیمانکاری,اخذ گرید,پیمانکاری شرکتها,اخذ گرید پیمانکاری,گرید پیمانکاری شرکتها,گرید پیمانکاران شرکت, اخذ گرید مشاور , گرید بندی مشاوران شرکتها ,

رتبه بندی شرکتهای پیمانکاری تهران ,رتبه بندی , رتبه بندی شرکت  , رتبه بندی شرکتها , رتبه بندی شرکت ها , اخذ رتبه برای شرکت , اخذ رتبه شرکت , اخذ رتبه , اخذ رتبه پیمانکاری , اخذ رتبه مشاور

 • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.