علل انحلال شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود ،مانند شرکت های دیگر در این موارد منحل می شود:

  1. در صورتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده بود انجام داده و یا انجام دادن آن غیر ممکن شده باشد (بند"الف"ماده 114 ناظر به ماده 93 قانون تجارت)
  2. وقتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل و مدت منقضی شده باشد(بند "الف"ماده 114 ق.ت)
  3. در صورت تصمیم همه شرکاء(اقاله)
  4. در صورت انتفای تعدد شرکاء ،یعنی در صورتی که به هر دلیلی ،بیش از یک شریک در شرکت باقی نماند
  5. در صورت ورشکستگی شرکت(بند "الف"ماده 114 ق.ت)

در این فرضها،نکته خاصی در مورد شرکت با مسئولیت محدود وجود ندارد و بنابراین به بیان صرف موارد مزبور اکتفا می کنیم.

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.