ثبت شعب داخلی

آوریل 05

ثبت شعب داخلی

Registration of internal branch

شرکت ها پس از تاسیس می توانند شعبه هایی را در داخل و یا خارج از کشور ایجاد نمایند که اگر در ابتدای تاسیس شرکت شعبه مورد نظر ایجاد شود این امر در اساسنامه شرکت ذکر می شود و اگر چنانچه مدتی بعد از تاسیس شرکت موسسین آن به تشکیل دادن شعبات نیاز پیدا کنند و تصمیم بگیرند که شبعه ای تاسیس کنند باید حتما این تغییر را در اساسنامه شرکت مربوطه ذکر کنند, همچنین این تغییر باید توسط مجمع عمومی شرکت به ثبت برسد.

برای ثبت شعب شرکت های داخلی باید مدارک مورد نظر به ادارات ثبت اسناد ارسال شود که این امر نیز برای اطلاع رسانی به عموم مردم در روزنامه های کثیر الانتشار ثبت می شود.

ثبت شعب داخلی شرکت ها به دو طریق صورت می گیرد:

1-    هنگام ثبت شرکت:

این روش به این شکل می باشد که هنگام انتشار خلاصه شرکتنامه مناطقی که برای تاسیس شعبات مناسب می باشد به درستی شرح داده می شود .برای چاپ این موضوع در روزنامه ها باید تقاضانامه ای نوشته شود و آن را به اداره ثبت شهر و قسمتی که شعبه مورد نظر در انجا واقع شده است ارسال شود تا مورد بررسی قرار گیرد.

2-    مدتی پس از ثبت شرکت:

ثبت شرکت در این روش به این صورت است که شعبه ای که قرار است به ثبت برسد باید مانند تغییرات دیگر در اساسنامه شرکت ذکر شود و در روزنامه منتشر شود و در ادامه نیز مانند روش قبلی باید تقاضانامه ای نوشته شود و آن را به اداره ثبت شهر و قسمتی که شعبه مورد نظر در انجا واقع شده است ارسال شود تا مورد بررسی قرار گیرد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شعب داخلی:

برای ثبت شعب داخلی شرکت ها باید مانند همه کارهای دیگر مراحل اداری مربوط به آن طی شود که در این مورد به مدارک زیر نیاز می باشد:

در مرحله اول همه فیش ها و هزینه های لازم باید پرداخت شوند و به اداره ثبت ارائه داده شوند.

در بخش دوم باید فرمی که مربوط به نام شعبه مورد نظر است ارائه داده شود و به ثبت برسد.

در قسمت بعدی باید تمامی مدارک شناسایی اعضای شرکت ارائه داده شود.پس از آن اظهارنامه و معرفینامه شرکت مربوطه باید به ادارات مرتبط ارائه داده شود .در انتها یکی از نکات مهمی که برای ثبت شعب قابل توجه است این می باشد که فردی که موسس شرکت می باشد باید در زمینه شرکت مربوطه خود تخصص ها و مهارت های لازم را داشته باشد تا بتواند شرکت خود و شعبات خود را اداره کند.

در ادامه به چند نکته مهم در مورد ثبت شعبات شرکت ها اشاره می کنیم:

یکی از نکات مهمی که در این مبحث وجود دارد این است که تمامی ضوابط و اصول باید طبق قوانین اسلامی باشند – همه تغییرات صورت گرفته در شعبات را باید با هماهنگی ادارات مربوطه انجام داد.

لازم به ذکر است که سرمایه لازم برای ثبت این نوع شرکت ها توسط خود اعضای شرکت تامین می شود و سرمایه داران این نوع شرکت ها همان اعضای شرکت هستند.

یکی دیگر از نکات خیلی مهم که باید به آن اشاره شود این است که اگر یکی از شعبات دچار تخلف و اشتباه شوند فعالیت انها باطل میشود و فعالیت شعبه آنها متوقف خواهد شد.

بازدید 129 بار آخرین ویرایش در شنبه, 28 دی 1398 ساعت 16:15