ثبت شرکت گردشگری

مسافرت‌های کوتاه مدت به عنوان یک پدیده نسبتاً جدید در جهان گردشگری در حال رشد و توسعه است. در دوره‌های گذشته، تعداد معدودی از افراد به تفریحات کوتاه مدت می‌پرداختند. اما با پیشرفت سریع تحولات اقتصادی و اجتماعی در کشورها، افزایش درآمدها و بهبود شرایط کاری، افراد به مرور زمان بیشتر از وقت آزاد برخوردار شدند. به طوری که، بر اساس تخمین‌های سازمان جهانی گردشگری، تعداد جهانگردان تا سال 2000 و پس از آن به 650 میلیون نفر افزایش خواهد یافت.

گردشگری به مجموعه‌ای از فعالیت‌هایی اشاره دارد که در طی سفر یک گردشگر اتفاق می‌افتد. این فرآیند شامل همه عملیات مربوط به برنامه‌ریزی سفر، مسافرت به مقصد، اقامت، بازگشت و حتی یادگاری کردن خاطرات سفر می‌شود. همچنین، فعالیت‌هایی که گردشگر به عنوان بخشی از سفر انجام می‌دهد، مانند خرید کالاهای متنوع و تعامل با میزبان‌ها و مهمان‌ها نیز در این تعریف جای دارد. به طور کلی، هرگونه فعالیت یا تعاملی که در طول سفر یک گردشگر رخ می‌دهد، به عنوان بخشی از تجربه گردشگری مطرح می‌شود.

 

ثبت شرکت گردشگری 

همانطور که می دانید، با زیاد شدن آمار گردشگری در سراسر جهان و همچنین تمایل افراد به ارائه خدمات در حوزه گردشگری، ثبت و تاسیس شرکت های گردشگری از محبوبیت نسبی زیادی برخوردار شده است. در صورتی که شما هم مایل به ثبت شرکت در حوزه گردشگری می باشید می توانید با افزایش تخصص خود در این زمینه و همچنین انجام دادن مراحل قانونی فرایند ثبت شرکت، به عنوان یک صاحب کسب و کار موفق و قانونی به فعالیت خود ادامه دهید.

در این مقاله به شرایط و مراحل مورد نیاز برای ثبت شرکت پرداختیم. در ادامه با ما همراه باشید.

شرایط ثبت شرکت گردشگری

شرایط ثبت شرکت گردشگری

مانند تمام صنایع دیگر در دنیا، گردشگری هم یک صنعت  مشهور و پر متقاضی به حساب می آید و به همین دلیل ثبت شرکت گردشگری نیز رواج پیدا کرده است. ثبت شرکت گردشگری نیز مانند تمامی شرکت های دیگر دارای شرایط و ضوابط خاصی می باشد که باید فرآیند آن طی شود.

آیین‌نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی با شرح ذیل می باشد:

ماده 1: خدمات مسافرتی به دو نوع تقسیم می‌شود:

الف. تنظیم برنامه‌های مسافرتی هوایی به طور مستقیم یا غیرمستقیم جهت فروش بلیت‌های مسافرتی هوایی و ذخیره جا با رعایت قوانین و مقررات سازمان.

ب. انجام خدمات مربوط به ایرانگردی و جهانگردی، تنظیم مسافرت‌های گروهی و گشت‌های داخلی و خارجی با وسایل زمینی، دریایی، هوایی و به طور کلی هر گونه فعالیت و خدمات ایرانگردی و جهانگردی با رعایت قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های وزارت.

ماده 2: الف. هر شخص حقیقی و حقوقی، در صورتی که بخواهد فقط به انجام خدمات مسافرت هوایی مندرج در بند (الف) ماده (2) اقدام نماید، باید با رعایت قانون هواپیمایی کشور ـ مصوب 1328 با اصلاحات بعدی ـ و مفاد این آیین‌نامه، پروانه لازم را برای اشتغال از سازمان تحصیل نماید.

ب. هر شخص حقیقی یا حقوقی در صورتی که بخواهد فقط به انجام خدمات ایرانگردی و جهانگردی موضوع بند (ب) ماده (2) این آیین‌نامه اقدام نماید، باید با رعایت قانون "اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی" ـ مصوب 1365 ـ و مفاد این آیین‌نامه، پروانه لازم را برای اشتغال از وزارت تحصیل نماید.

ماده 3: شرایط عمومی داوطلبان پروانه تأسیس دفتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی عبارتند از:

الف. تابعیت ایرانی. ب. متدین به دین مبین اسلام یا سایر ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. پ. داشتن اهلیت قانونی، مشهور نبودن به فساد و نداشتن پیشینه محکومیت کیفری که موجب سلب حقوق اجتماعی باشد و عدم اعتیاد به مواد مخدر. ت. دارا بودن دست کم مدرک کارشناسی. ث. انجام خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم. ج. نداشتن مشاغل یا عضویت در سازمان‌هایی که طبق مقررات مربوط موجب تحکیم مبانی رژیم گذشته بوده یا ضدیت با جمهوری اسلامی ایران تلقی شود. همچنین نداشتن هر گونه پیشینه همکاری با ساواک منحله و گروه‌های ملحد، محارب و غیرقانونی. چ. ارائه محل مناسب برای دفتر خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی که بتواند در آن به گونه‌ای شایسته فعالیت خود را انجام دهد.

ماده 4: تضمین مذکور در ماده (3) فقط برای پرداخت دیون مورد اختلاف مربوط به شغل دارنده پروانه دفتر خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی به تشخیص کمیته فنی قابل استفاده می‌باشد. در صورتی که تمام یا قسمتی از تضمین مورد استفاده قرار گیرد، کمیته فنی مراتب را به وسیله نامه سفارشی به دارنده پروانه اطلاع خواهد داد. دارنده پروانه مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ دریافت نامه سفارشی، تضمین را با اضافه کردن ده درصد (10%) مبلغ استفاده شده، تأمین و تکمیل نماید.

ماده 5: اصلاحی مصوب 19/4/1373 ـ در صورتی که درخواست کننده پروانه شخص حقیقی باشد، باید دست کم یک نفر را حسب نوع فعالیت به عنوان مدیر فنی منصوب نماید و چنانچه شخص حقوقی باشد، باید علاوه بر مدیر فنی یک نفر را به عنوان مدیر عالم دفتر خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی، حسب مورد به سازمان معرفی نماید.

شرایط مدیر عامل و مدیر فنی به شرح زیر می‌باشد:

تبصره 1. مدیر عامل و مدیر فنی علاوه بر شرایط عمومی باید دارای شرایط اختصاصی زیر نیز باشند:

 1. دارا بودن 25 سال سن.
 2. آشنایی کامل به یکی از زبان‌های خارجی (ترجیحاً انگلیسی).
 3. حداقل 5 سال سابقه کار مفید در امور مربوط به ترابری هوایی و جهانگردی یا گواهینامه فارغ‌التحصیلی از آموزشگاه‌ها و مدارس حرفه‌ای خدمات مرتبط با موضوع.

 

تبصره 2 ـ تشخيص و تحقق شرايط مندرج در تبصره (1) اين ماده به عهده كميته فني است .

تبصره 3 ـ جانبازان بيش از 50 درصد جانبازي ، آزادگان ( داراي حداقل 2 سال اسارت ) رزمندگاني كه بيش از 2 سال داوطلبانه در جبهه هاي حق عليه باطل حضور داشته اند و بستگان درجه يك شهدا و مفقودين جنگ تحميلي ( پدر ـ مادر ـ همسر ـ فرزندان ) به شرط گذراندن دوره هاي آموزشي سه گانه ( مقدماتي ـ متوسطه ـ عالي ) از شرط كار مفيد مندرج در تبصره (1) ماده فوق الذكر معاف بوده و مي توانند خود را به عنوان مدير عامل يا مدير فني حسب مورد به سازمان معرفي نمايند .

تبصره 4 ـ در شهرستانهاي درجه (3 و 4 و 5 ) مدير عامل و مدير فني به شرط گذراندن دوره هاي آموزشي فوش بليت ( مقدماتي ـ ‌متوسطه ـ عالي ) از شرط كار مفيد مندرج در تبصره (1) ماده مذكور معاف مي باشند .

تبصره 5 ـ اعضاي هيأت مديره و همچنين صاحبان سهام در مواردي كه متقاضي ، شخصيا حقوقي باشد به شرط داشتن تبصره هاي ( 1) و (3 ) اين ماده مي توانند به عنوان مدير عامل يا مدير فني دفاتر خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي تعيين شوند لكن در هر حال يك نفر به دليل اينكه داراي خدمت تمام وقت باشد نمي تواند مديريت عامل يا مديريت فني بيش از يك دفتر خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي را همزمان عهده دار باشد .

ماده 6 : اصلاحي مصوب 19/4/1373 ـ هر يك از مديران دفاتر مسافرت هوايي و جهانگردي ( مدير عامل و مدير فني ) كه تمام يا هر يك از شرايط مندرج در ماده (5) و تبصره هاي (1) و (3) و (4) ماده (5) را به تشخيص كميته فني از دست بدهد

بعد از يك ماه از تاريخ ابلاغ اخطار كتبي سازمان حسب مورد شخص ديگري كه طبق مقررات اين آئين نامه صلاحيت دارد به جاي او معرفي نشود فعاليتهاي دفاتر مذكور به حالت تعليق در مي آيد و چنانچه طي 3 ماه از تاريخ تعليق تشخص واجد شرايط تعيين نگردد پروانه صادر شده لغو خواهد شد .

ماده 7 : در صورتي كه هر يك از مديران دفترهاي خدمات مسافرت هوايي يا جهانگردي فوت يا تغيير نمايد يا محجور شود يا چنانچه محكوميت مؤثر كيفري كه مستلزم محروميت از تمام يا بعضي از حقوق اجتماعي است پيدا كند ، دارنده پروانه بايد ظرف ده روز ،

مورد را به صورت كتبي به سازمان اعلام نموده و ظرف سه ماه از تاريخ فوت يا تغيير يا حجر يا محكوميت مؤثر شخص ديگري را كه داراي شرايط مقرر در اين آيين نامه باشد ،به جاي مدير سابق تعيين و به سازمان معرفي نمايد .

ماده 8 : كميته فني هر ماه يك بار براي رسيدگي به موارد مرتبط با بندهاي (الف ) و (ب ) ماده (2) اين آيين نامه در سازمان و براي رسيدگي به موارد مرتبط با بند (پ) ماده (2) اين آيين نامه در وزارت ، تشكيل مي گردد و در صورت لزوم بنا به تشخيص و درخواست كتبي هر يك از اعضاء ، جلسه هاي فوق العاده تشكيل خواهد شد .

تبصره 1ـ مذاكره ها ، تصميمها و صورت جلسه هاي كميته فني محرمانه بوده و در دفتري كه به همين منظور تشكيل مي شود ، ثبت و اراي صادر شده حسب مورد از طريق سازمان يا وزارت به ذينفع و سازمانهاي ذيربط ابلاغ مي شود .

تبصره 2ـ در مورد بند (الف) ماده (2) بند ( ب )ماده (3) نظر موافق وزارت بايد تحصيل گردد. اداره جلسه هاي بندهاي (الف) و (پ) حسب مورد با سازمان وبند (ب) با وزارت مي باشد .

ماده 9 : كميته فني با حضور اعضاء تشكيل مي شود و تصميمهاي كميته فني هنگامي معتبر است كه دست كم دو نفر از اعضاي كميته رأي موافق داده باشند .

تبصره 1ـ همه آراي كميته فني ، قطي و لازم الاجرا است . فقط چنانچه در مورد لغو پروانه رأي صادر شود و رأي صادر شده ، مورد اعتراض دفتر مربوط باشد ، دفتر ياد شده مي تواند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ كتبي رأي درخواست تجديد نظر كند .

تبصره 2ـ بر حسب مورد و به تشخيص كميته فني از مدير عامل يا مديرفني يا هر دو و كارشناسان صلاحيت دار جهت اداي توضيح ، بدون داشتن حق رأي دعوت به عمل مي آيد .

تبصره 3ـ تعليق يا لغو پروانه دفتر خدمات مسافرت هوايي يا جهانگردي از طريق درج در روزنامه هاي كثير الانتشار به آگاهي عموم خواهد رسيد .

ماده 10 : دفتر خدمات مسافرت هوايي يا جهانگردي در موارد تعليق يا لغو پروانه از تاريخ ابلاغ كتبي رأي ، موظف به اجراي آن مي باشد.

 حتما بخوانید: اقدامات پس از ثبت شرکت

تاسيس دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي بند «ب»

مدارک و شرايط لازم جهت متقاضيان تاسيس دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي بند «ب» اعلام شد.

مدارک و شرايط لازم جهت متقاضيان تاسيس دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي بند «ب» در نه بند از طرف مديريت نظارت بر دفاتر خدمات مسافرتي و تورها اعلام شد.

مجوز بند «ب» براي کليه اشخاص حقيقي و حقوقي با داشتن شرايط زير صادر مي شود:

دارا بودن حداقل 25 سال سن، عدم اشتغال به کار در مشاغل دولتي و خصوصي و عدم اشتغال به تحصيل، عدم سوءپيشينه و عدم اعتياد به مواد مخدر، دارا بودن حداقل مدرک تحصيلي کارشناسي، دارا بودن کارت پايان خدمات براي آقايان.

شش بند ديگر اين شرايط نيز عبارتند از: ارائه گواهي سه سال سابقه کار مرتبط از يکي از دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي، معرفي فردي به عنوان «مديريت فني» دفتر که مدير فني بايد مسلط به يکي از زبان هاي خارجي «ترجيحا انگليسي» و داراي مدرک فارغ التحصيلي از مديريت آموزش ايرانگردي و جهانگردي باشد،

معرفي مکاني به مساحت حداقل 40 متر مربع فضاي مفيد در طبقه همکف، اول يا دوم در خيابانهاي اصلي و داراي سنخيت با فعاليت گردشگري، مکان معرفي شده بايد داراي گواهي تاييد کاربري «اداري يا تجاري» از شهرداري محل باشد، براي مکانهاي استيجاري ارائه قولنامه محضري و پايان کار ساختماني الزامي است و بند آخر، سپردن مبلغ پنجاه ميليون ريال تضمين معتبر به سازمان ايرانگردي و جهانگردي است.

ضوابط و شرايط جديد

از موارد قابل توجه براي متقاضيان اين است که براي راهنمايان گردشگري داراي مجوز فعاليت از سازمان ايرانگردي و جهانگردي مجوز بند «ب» صادر نخواهد شد مگر با تحويل کارت و اعلام انصراف کتبي از راهنمايي تور.

براي شرکتهاي چند منظوره نيز مجوز فعاليت بند «ب» صادر نخواهد شد. شرکتهايي مي توانند تقاضاي مجوز کنند که اختصاصا فعاليت آنان در اساسنامه شرکت، فعاليت گردشگري درج شده باشد. اين شرکتها قبل از ثبت در اداره ثبت شرکت ها بايد جهت تعيين «نام» به مديريت نظارت بر دفاتر خدمات مسافرتي و تورها در تهران مراجعه کنند.

مدير عامل شرکت به عنوان متقاضي بند «ب» بايد کليه شرايط فوق الذکر را دشاته و در زمان مقرر جهت تکميل پرونده، مدارک لازم را ارائه کند.

شرايط صدور مجوز براي کليه شهروندان يکسان است و ايثارگران انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي، داوطلبان بومي، فارغ التحصيلان رشته هاي مرتبط با جهانگردي در سطح کارشناسي از دانشگاههاي کشور، با دارا بودن کليه شرايط مذکور از نظر اعطاي مجوز دفتر در اولويت هستند. همچنين از ابتداي تشکيل پرونده تا صدور مجوز فعاليت حدود 3 ماه وقت لازم است. 

 

انواع شرکتهای گردشگری یا مسافرتی در ایران

انواع شرکتهای گردشگری یا مسافرتی در ایران

در ایران شرکتهای مسافرتی از نظر فعالیت به چند دسته تقسیم میگردد:

شرکتهای مسافرتی مجوز بند ب

با در دست داشتن این مدرک این شرکتها میتوانند به برنامه ریزی سازماندهی اجرا نظارت بک برنامه سفر در غالب پکیج تور یا بسته سفر اقدام کنند. بدین معنی که میتوانند از یک تور یک روزه تهران گردی تا یک تور دور اروپا یا امریکا را برنامه ریزی و قیمت گذاری کرده و شروع به تبلیغ در رسانه های گروهی و به مسافر گیری دست بزنند.

این شرکتها حق صدور بلیط هواپیما چه به صورت چارتر و چه سیستم را ندارند و حق فعالیت در مسیرهای مکه مدینه کربلا سوریه و... را به هیچ وجه ندارند.

این شرکتها میتوانند با معرفی لیدر به زبان کشورهایی مورد نظر از سازمان گردشگری مجوز اقدام به کار برای گرفتن ویزا بکنند و دست به رزو هتل در سراسر جهان بزنند.

شرکتهای مسافرتی بند الف

این گونه شرکتها تحت نظر سازمان هواپیمایی کشوری و میراث اداره میگردند که پس از کسب مدرک از سازمان هواپیمایی کشوری اجازه صدور بلیط هواپیما را میابند که بعد از این مرحله با گذارندن وجه تضمین به ایرلاینها کشور از انها تیکت دریافت گرده و نسبت به صدور ان اقدام میکنند در صورتی که درندگان بند الف در صدور بلیط خطوط خارجی به موفقیت رسیده و امار فروش بالایی داشته باشند ان شرکت از سازمان جهانی مقررات هوایی برای این شرکت تقضای یاتا کد میکنند که اعتباری برای ان شرکت محسوب می گردد.

شرکتهای مسافرتی بند پ

این گونه شرکتها فقط مجوزشان فعلیتشان در ضمینه اجرای تورهای زیارتی خلاصه میگردد و در این صنف بهترین و امن ترین مجوز میباشد چون مدیران انها در طول سال بیکار بوده و کوچک ترین توانایی و تخصص اجرایی در هیچ ضمینه گردشگری را ندارند و سازمان حج کلیه کارها را برایشان انجام میدهد و این افراد را میتوان حقوق بگیران سازمان حج معرفی کرد.

البته در بعضی از این گونه شرکت ها افراد توانمندی حضور دارند که به صورت قدرتمند در قسمت چارتر به سمت دمشق یا کربلا فعالیت میکنند وبا حسن انجام کار خاطرات زیبا و زیارتی به یاد ماندنی برای زوار رقم میرنند در شهرهای بزرگ سهمیه بند پ تا ده سال اینده عموما بسته است این مجوز برای نور چشمی ها و خودی ها عموما صادر می گردد.

مجوز صدور بلیط قطار (رجا)

این مجوز در دستان رجا میباشد و با برگزاری دوره ها درون سازمانی برای متقاضیان نسبت به صدور مجوز فعالیت اقدام می کند.

سود صدور این بلیط 4 درصد بوده که حقوق کارمند مربوطه هم تامین نمیگردد.

شرایط تاسیس شرکت گردشگری با قالب سهامی خاص

مانند سایر شرکت هایی که در قالب سهامی خاص تاسیس می شوند، امور گردشگری و ثبت شرکت مربوط به آن بر اساس نوع خدماتی که آن شرکت ارائه می دهد می تواند متفاوت باشد. ثبت این نوع شرکت به عنوان سهامی خاص دارای شرایط و مدارکی می باشد که در ادامه به آنها اشاره می کنیم.

مدارک لازم جهت تاسیس و راه اندازی شرکت گردشگری با عنوان سهامی خاص

 1. مدارک و مشخصات اعضای بازرسان و هیئت مدیره 

 2. کپی شناسنامه و کارت ملی همه اعضای شرکت

 3. تنظیم و تدوین اساسنامه شرکت به همراه اقرارنامه

 4. دریافت مجوز فعالیت و ثبت شرکت گردشگری

در صورت ثبت شرکت با قالب سهامی خاص، نیازمند حداقل سه عضو به همراه دو بازرس می باشید و 35 درصد از حداقل سرمایه صد هزارتومانی برای تاسیس شرکت باید در حساب آن قرار گیرد.

 

شرایط تاسیس شرکت گردشگری با قالب مسئولیت محدود

یکی از مزایای ثبت شرکت با عنوان مسئولیت محدود برای صنعت گردشگری، نیاز سرمایه کم می باشد. در این نوع شرکت ها پرداخت بدهی برای هر فرد بستگی به میزان سرمایه آن شخص دارد.

مدارکی که برای ثبت شرکت گردشگری مسئولیت محدود نیاز دارید عبارتند از:

 1. تدوین اساسنامه شرکت، اظهارنامه و اقرارنامه

 2. کپی کارت ملی و شناسنامه تمامی اعضای شرکت

 3. دریافت مجوز های مورد نیاز جهت فعالیت

جمع بندی

در این مقاله درباره تاسیس دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی بند "ب" صحبت کردیم و شرایط لازم برای درخواست این نوع مجوز را تشریح کردیم. شرایط این مجوز شامل سن حداقل 25 سال، عدم اشتغال در مشاغل دولتی و خصوصی، عدم اشتغال به تحصیل، عدم سوءپیشینه و اعتیاد به مواد مخدر، داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی، داشتن کارت پایان خدمت برای آقایان، و شرایط دیگر می‌شود.

 

چه مدارکی باید برای تاسیس دفتر خدمات مسافرتی بند "ب" تهیه شود؟ مدارک موردنیاز برای تاسیس دفتر خدمات مسافرتی بند "ب" شامل موارد زیر است:

  • کپی شناسنامه و کارت ملی تمامی اعضای شرکت.
  • اساسنامه شرکت به همراه اقرارنامه.
  • مجوزهای مورد نیاز برای فعالیت.

 

چه نوع شرکت‌های مسافرتی در ایران وجود دارند و تفاوت‌های آنها چیست؟ در ایران، شرکت‌های مسافرتی به چند دسته تقسیم می‌شوند:

  • شرکتهای مسافرتی مجوز بند "ب": این شرکت‌ها می‌توانند برنامه‌ریزی و اجرای تورها و بسته‌های سفر را انجام دهند، اما حق صدور بلیط‌هواپیما را ندارند و فعالیت‌های خاصی مثل سفر به مساجد مقدسه، کربلا و سوریه را ندارند.
  • شرکتهای مسافرتی بند الف: این شرکت‌ها تحت نظر سازمان هواپیمایی کشوری و میراث قرار دارند و حق صدور بلیط‌هواپیما را دارند.
  • شرکتهای مسافرتی بند پ: این شرکت‌ها عمدتاً در زمینه تورهای زیارتی فعالیت می‌کنند و تحت نظر سازمان حج و زیارت قرار دارند.
  • مجوز صدور بلیط قطار (رجا): این مجوز برای صدور بلیط‌های قطار صادر می‌شود.

 

چگونه می‌توان به عنوان یک شرکت گردشگری با قالب سهامی خاص یا مسئولیت محدود ثبت‌نام کرد؟ برای ثبت‌نام شرکت گردشگری با قالب سهامی خاص یا مسئولیت محدود، مراحل زیر را انجام دهید:

  • تدوین اساسنامه شرکت و اقرارنامه.
  • کسب مجوزهای لازم از مراجع مربوطه.
  • انجام مراحل ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت‌ها.
 • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.