جریمه عدم تشکیل پرونده مالیاتی

همه شرکت هایی که به ثبت می رسند باید به اداره مالیات مراجعه کنند که پرونده دارایی های خود را در این اداره تشکیل دهند . پس از تشکیل پرونده در اداره مالیات به شرکت ها مالیاتی به میزان دو در هزار تعلق می گیرد ؛ حال در صورتی که پرونده مالیاتی توسط شرکت ها در اداره مالیات تشکیل نگردد و آنها از پرداخت مالیات فرار کنند ، به این شرکت ها جریمه ای تعلق می گیرد که این جریمه برابر است با دو برابر مبلغی که در فوق ذکر شد .

به عبارت اگر در صورتی که در صورتی که این شرکت ها در اداره مالیات پرونده تشکیل ندهند و حق التمبر خود را پرداخت نکنند باید به جای پرداخت دو در هزار ، شش در هزار از سرمایه خود را به عنوان مالیات و جریمه آن بپردازند .

مدت زمانی که شرکت ها برای مراجعه به اداره مالیات و تشکیل پرونده مهلت دارند چه قدر می باشد ؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که مدت زمانی که شرکت ها باید در طی آن به اداره مالیات مراجعه کنند و پرونده تشکیل دهند تا دو ماه پس از تاسیس شرکت می باشد .

جریمه عدم تشکیل پرونده مالیاتی :

جریمه تعیین شده برای عدم تشکیل پرونده مالیاتی برای شرکت هایی که تا دو ماه پس از ثبت شرکت به اداره مالیات مراجعه نکرده اند ، پرداخت سه برابر مبلغ تعیین شده برای مالیات آنها می باشد . با توجه به هزینه زیادی که این شرکت ها برای آغاز فعالیت خود پرداخت کرده اند ، پرداخت جریمه سه برابر شده اصلا به نفع آنها نمی باشد و خسارت جبران ناپذیری را به این شرکت ها وارد می کند ؛ در نتیجه بهتر است که شرکت ها قبل از اتمام دو ماه مهلت خود به اداره مالیات برای تشکیل پرونده مالیاتی مراجعه کنند تا از پرداخت جریمه سنگین معاف باشند .

از آن گذشته با توجه به قوانینی که به تازگی تصویب شده اند شرکت ها باید علاوه بر ثبت پرونده در اداره مالیات در اداره مالیات بر ارزش افزوده نیز پرونده خود را به ثبت برسانند ، زیرا اداره کل مالیات بر درآمد بعد از اینکه پرونده مالیاتی کامل شد برای ارائه مفاصاحساب مالیاتی از اداره کل مالیات بر ارزش افزوده نیز استعلام می کند .

برای انجام این امور و برای مشخص شدن حوزه مالیاتی باید به نزدیک ترین اداره مالیاتی که مربوط به شرکت ها است مراجعه کرد . در این خصوص برای پیشگیری از بروز مشکل باید از کد اقتصادی و کد پستی استعلام گرفت .

مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده دارایی از قبیل زیر می باشد :

1-   ارائه اصل و کپی اساسنامه شرکت

2-   ارائه اصل و کپی روزنامه رسمی

3-   ارائه اصل و کپی اظهارنامه ثبت شرکت ها

4-   ارائه اصل و کپی شناسنامه مربوط به اعضای هیئت مدیره

5-   ارائه اصل و کپی آگهی تاسیس

6-   ارائه اصل و کپی شرکت نامه

7-   ارائه اصل و کپی آگهی تغییرات

8-   ارائه اصل و کپی کارت ملی اعضای هیئت مدیره

9-   ارائه کپی سند مالکیت و یا اجاره نامه شرکت

10-                     ارائه یک کپی از فیش تلفن شرکت

11-                     تکمیل دفترچه مربوط به مشخصات شناسایی شرکت

12-                     ارائه اصل گواهی امضای صاحبان امضای مجاز که توسط دفتر اسناد رسمی تایید شده است .

13-                     ارائه اصل فیش واریزی به میزان دو در هزار مبلغ سرمایه

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.