این قرارداد در تاریخ(مشخص شده) بین شرکت .... به نمایندگی .... بعنوان حق العمل کار از یک سمت و شرکت .... به آدرس....بعنوان امر از سمت دیگر با در نظر گرفتن شرایط و جهات زیر عقد میگردد.

 1. آقای ...بعنوان حق العمل کار مسئولیت تهیه ی اقلام مورد نیاز شرکت را دارد.
 2. نوع و جنس کالاهایی که حق العمل کار باید تهیه کند بسته به درخواست امر است که میتواند شامل کالاهای خانگی - مواد غذایی - کالاهای صوتی و تصویری و... است.
 3. در رابطه با قیمت کالا باید توسط امر به تصویب در آمده باشد و سپس فاکتورابزاری از سمت حق العمل کار صورت بگیرد.
 4. حق العمل کار باید درخواست های دارای شماره - تاریخ و سربرگ - مهر و امضای مدیریت شرکت آمر را ترتیب اثر دهد.
 5. حق العمل کار وظیفه دارد .... ساعت که از دریافت درخواست کتبی آمر گذشت اقلام و کالاهای درخواست شده را در مکان مشخص شده تحویل دهد.
 6. تمام اجناس و کالاهای درخواستی باید در مکانی که آمر مشخص کرده است تحویل داده شود.
 7. اگر آدرس محل تخلیه ی اجناس و کالاهای درخواستی تغییر کند باید درخواستی کتبی از سمت مدیریت شرکتت بصورت رسمی به حق العمل کار اعلام شود.
 8. تمامی اجناس و کالاهای درخواستی باید دارای کارت گارانتی و ضمانت و موتوسیکلت ها نیز دارای سند باشند.
 9. با امضای این قرارداد حق العمل کار متعهد میشود که در صورت معیوب بودن و ایراد و اشکال داشتن محصولات خریداری شده آنها را پس بگیرد و معادل با آن کاهاهای سالم برای وی بفرستند.
 10. حق العمل کار وظیفه دارد شماره ی حساب جاری خود را برای واریز حق العملش بشکل مکتوب به آمر اعلام کند .
 11. بنا به توافقی که بین طرفین مقرر میشود آمر 2% از مبلغ کل خریدها را طبق فاکتور به حق العمل کار پرداخت کند.
 12. سر رسید هر کدام از اقساط از 1 تا 25 همان ماه است که بصورت یکجا یا میتواند در چند نوبت به حساب حق العمل کار پرداخت گردد
 13. در تعطیلات نوروز که آمر قادر به پرداخت نخواهد بود حق العمل کار قبول نماید که در فروردین ماه هر سال پرداختی توسط آمر انجام نشود.
 14. آمر باید یک فقره چک به مبلغ کل معامله و بدون سر رسید جهت تضمین بصورت امانت به حق العمل کار بدهد که پس از اتمام اقساط باید چک به آمر استرداد گردد.
 15. حق العمل کار این حق را ندارد که چک تضمین را به سایرین چه حقیقی چه حقوقی واگذار کند.
 16. تمامی هزینه های بارگیری و حمل تا محل مورد نظر آمر بر عهده ی حق العمل کار خواهد بود.
 17. قرارداد براساس قوانین جاری در جمهوری اسلامی ایران و ماده ی 357 به بعد از قانون تجارت به تنظیم رسیده و تابعی از آن است.
 18. درصورت فورس ماژور بودن شرایط قرارداد تابعی از قوانین و ضوابط حوادث غیر مترقبه پیش میرود.
 19. تمامی نامه ها و پیام های بین طرفین قرارداد که توسط پست سفارشی به نشانی مشخص شده در صدر قرارداد ارسال شده باشد رویت و تحویل شده تلقی میشود.
 20. این قرارداد در .... ماده و....نسخه تنظیم و تهیه شده که پس از امضا هرکدام حکم واحد دارند.
 • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.