در ادامه نمونه ای از قرارداد تعیین میزان آلایندگی گازهای خروجی از اگزوز خودرو های ساخت داخل، آورده شده است.

این قرارداد فی ما بین شرکت ......... به نمایندگی ..........(مدیرعامل) و..........(نائب رئیس هیئت مدیره) به نشانی...........که در این قرارداد شرکت بازرسی نامیده می شود از یک طرف و شرکت ................به نمایندگی ..............(مدیرعامل) به شماره ثبت ......... و به نشانی ............تلفن............که در این قرارداد شرکت نامیده می شود از طرف دیگر منعقد می شود.

 

قرارداد میزان آلایندگی خروجی از اگزوز خودروها

موضوع قرارداد( ماده شماره 1)

موضوع قرارداد شامل بررسی میزان آلایندگی گازهای خروجی از اگزوز خودروهای تولیدی براساس استانداردهای ECE R83 می باشد. که در ادامه به شرح آن می پردازیم:

1-      اجرا و به انجام رساندن آزمایش های نوع 1،3،4 استاندارد سری CER R83 جهت نمونه های نخست انتخاب شده از هر کدام از مدل هایی که مورد تایید شرکت قرار گرفته اند.

2-      در صورتی که خودروی نمونه اول از هرکدام از مدل ها بر طبق شرایط و گردشکار های مرتبط با آزمایشات مربوط به استانداردهای ذکر شده مورد تایید واقع شود، آزمایشات مرحله بعدی برای اطمینان از منطبق بودن تولید از لحاظ میزان آلایندگی های خروجی از اگزوز خودروها و برطبق روش نمونه برداری و راه سنجش میزان آلاینده ها بر اساس استانداردهایی که بیان شده، به شکل ادواری صورت خواهد گرفت.

3-      ارائه نمودن آزمایشاتی که در بند 1 بیان شد در مورد خودروی نمونه ارسال شده از سوی شرکت از هر مدل و ارائه نمودن گزارش مرتبط با منطبق بودن میزان گازهای آلاینده خودروهای انتخاب شده از خط تولید با استفاده از مقادیری که در استاندارهای بند 2 بوسیله شرکت بازرسی تعیین شده است.

نحوه انجام شدن قرارداد ( ماده شماره 2)

1-      شرکت در جهت انجام دادن آزمایشات بند قبل، شرکت بازرسی را به کارخانه های تولیدی خود معرفی می کند و از بازرسان می خواهد، یک نمونه از از هرکدام از مدل های خودروهای تولیدی را بعد از انجام شدن تمامی تنظیمات مورد نیاز که در استانداردهای نام برده مشخص گردیده و پس از طی شدن کارکرد مشخصی تحت نظارت شرکت بازرسی به مرکز آزمایش تحویل نمایند. لازم به ذکر است به جهت هماهنگی با شرکت بازرسی می بایست شرکت یک نماینده تام الاختیار معرفی کند که با استانداردهای تعریف شده شرکت بازرسی آشنایی داشته باشد و در کلیه مراحل آزمایشات حضور پیدا کند و در آخر هر قسمت از آزمایشات، صورتجسله مربوط به آن را تایید کند.

2-      بعد از منتقل شدن خودرو به مرکز آزمایش کننده، روی خودرو آزمایش تعیین ضرایب جاد یا Road Load Test انجام می شود.

3-      در صورت احراز شرایط استانداردهای ذکر شده توسط خودرو نمونه اول در مرحله TA از هرکدام از مدلها، شرکت اقدام به انتخاب نمونه های اتفاقی از خط تولید، می کند(مرحله COP) . نمونه های اتفاقی تحت نظارت شرکت و شرکت بازرسی به مراکز آزمایش دهنده منتقل می شود. بعد از انجام شدن آزمایش های نام برده، گزارش لازم تهیه شده و یک نسخه از آن به شرکت تحویل داده می شود.
تبصره: در ضمن انجام شدن هرگونه تغییرات در مورد تنظیم قسمت های مختلف خودروهای منتخب از خط تولید توسط شرکت مجاز نیست.

مدت قرارداد( ماده شماره 3)

1-      مدت اجرا شدن این قرارداد از تاریخ .......... تا ...............می باشد.
تبصره: در شرایط توافق طرفین قرارداد، ادامه آن منوط به منعقد شدن قرارداد جدید است.

2-      در صورتی که مدت قرارداد تمام شود و هنوز کارهایی در دست انجام موجود باشد ، تا زمان اتمام کار و ارائه کردن گزارش مرتبط ، قرارداد دارای اعتبار خواهد بود.

مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت آن (ماده شماره 4)

1-      حق الزحمه انجام دادن وظایف ماده شماره 1 این قرارداد مطابق جدول پیوست شده می باشد.

2-      تمام مبلغ حق الزحمه در هر دوره بعد از تمام شدن آزمایشات ماده شماره 1 ، به همراه گزارشات مرتبط به شکل صورت حساب از سمت شرکت بازرسی ارسال می شود.

شرکت تعهد می کند مطالبات را ظرف مدت معین شده پرداخت کند.

تعهدات شرکت ( ماده شماره 5)

1-      شرکت تعهد می کند توسط نامه ای مدل خودروهای موجود در خط تولید شرکت خود را برای انجام آزمایشات اندازه گیری آلاینده های خروجی از اگزوز خودروهای نام برده به شرکت بازرسی اعلام کند.

2-      شرکت تعهد می کند به شکل کتبی نماینده تام الاختیار خود را برای نظارت بر چگونگی انجام آزمایشات به شرکت بازرسی معرفی کند.

3-      شرکت تعهد می کند مجوزهای لازم برای تردد خودرو در ...........کیلومتر را اخذ نماید.

4-      شرکت تعهد می کند هماهنگی های مورد نیاز در مورد کسب مجوز های لازم برای تردد کارشناسات شرکت بازرسی به کارخانه خود را انجام دهد و وسیله نقلیه مناسب برای به سرعت انجام شدن فعالیت های قرارداد در محل شرکت خود و بین کارخانه ها و مراکزی که بوسیله شرکت بازرسی در آن محل ها آزمایشاتی انجام می گیرد، در اختیار شرکت بازرسی قرار دهد.

5-      شرکت تعهد می کند به هیچ عنوان تغییری در خودرو نام برده در خط تولید انجام ندهد و در صورتی که در هر قسمتی و به هرعنوانی تغییراتی در مقایسه با ANNEX 1,2 برای شرکت بازرسی مشخص شود، مسئولیت آن بر عهده شرکت است و باید پاسخگو باشد.

6-      شرکت تعهد می کند برای نمونه خودروی خود در مرحله TA فرم های مربوط به ANNEX 1,2 و مدارک مرتبط با استاندارد 03/83ECER را برای خودروی خود به شکل کامل تکمیل کرده و به همراه مهرو امضا به شکل رسمی به شرکت بازرسی ارسال کند.

7-      در صورتی که نیاز باشد برای قدرت و گشتاور موتور نیز آزمایشاتی انجام شود، شرکت متعهد می گردد با شرکت بازرسی هماهنگی های لازم را به عمل آورد.

تعهدات شرکت بازرسی( ماده شماره 6)

1-      شرکت بازرسی تعهد می کند براساس برنامه تهیه شده برای انجام آزمایشات نمونه اول و همینطور آزمایشات مرتبط با نمونه برداری از خط تولید، کارشناسان خبره و متخصص خود را به محل کارخانه اعزام کند.

2-      شرکت بازرسی تعهد می کند گزارشات آزمایش های صورت گرفته را حداکثر..... روز بعد از تمام شدن آزمایشات به شکل کتبی به شرکت ارائه کند.

3-      شرکت بازرسی تعهد می کند تمامی آمار، مدارک ، اطلاعات و اسناد و نتایج کسب شده از تمامی آزمایشات و گزارشاتی که در همین زمینه تهیه شده را محرمانه تلقی کند.

شرایط فورس ماژور ( ماده شماره 7)

در شرایطی که هرکدام از طرفین به علت وجود شرایط نامساعد از انجام تعهدات خود عاجز شوند و برطرف کردن آن شرایط از اختیارات طرفین خارج باشد مانند سیل و زلزله و جنگ، اجرای قرارداد بیش از ........ ماه متوقف شده و هرکدام از طرفین می توانند با صورت کتبی و ذکر کردن مهلت ....... برای فسخ قرارداد اقدام کنند و درخواست افزایش مدت قرارداد را داشته باشند.

شیوه حل اختلاف و داوری ( ماده شماره 8)

در شرایط بروز هرنوع اختلاف در مورد موضوع قرارداد ، طرفین از طریق مذاکره نسبت به حل آن اقدام می کنند و در غیر این صورت در مورد اختلافاتی در خصوص اجرای قرارداد، به شورای حل اختلاف صنایع استان..... مراجعه کرده و تصمیم آن برای هر دو طرف لازم الاجرا می باشد.

اقامتگاه طرفین قرارداد ( ماده شماره 9)

اقامتگاه همان است که در ابتدای قرارداد قید شده و هرکدام از طرفین تعهد می کنند که تغییرات اقامتگاه خود را از یک هفته قبل به شکل کتبی به اطلاع طرف دیگر برسانند. در غیر این صورت همان آدرس پیش از نظر ابلاغ اوراق معتبر می باشد.

نسخ قرارداد ( ماده شماره 10 )

این قرارداد در ماده و تبصره های مشخص نسخ شده و هرکدام حکم واحد را دارد.

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.