مراحل و چگونگی تصفیه شرکت بعد از انحلال

در این مقاله قصد داریم که در رابطه با انحلال شرکت ها و چگونگی تصفیه آنها بعد از انحلال صحبت کنیم . به همین علت در ابتدا به بررسی معنای انحلال می پردازیم .

انحلال شرکت ها به چه معناست ؟

منظور از انحلال شرکت ها ، از بین رفتن و تعطیل شدن این شرکت ها می باشد . بر اساس قانون تجارت ، سهامداران و شرکای یک شرکت باید قبل از منحل شدن شرکت ، انحلال آن را به صورت رسمی به اداره ثبت شرکت ها اعلام نمایند تا انحلال شرکت به صورت رسمی ثبت شود ؛ به چنین فرآیندی ثبت انحلال شرکت گفته می شود .

حال می خواهیم بدانیم که شرکت های تجاری چگونه منحل می شوند ؟

انحلال شرکت ها به سه روش صورت می گیرد که این سه روش عبارت اند از :

1-   انحلال شرکت ها با مراجعه به مراجع قضایی ذی الصلاح و به حکم دادگاه مربوطه

2-   انحلال شرکت ها به وسیله ارکان تصمیم گیرنده شرکت ها

3-   انحلال شرکت ها توسط صدور حکمی مبنی بر ورشکستگی شرکت ها

ثبت انحلال شرکت ها چه محدودیت زمانی را دارا می باشد ؟

در رابطه با محدودیت زمانی موجود برای انحلال شرکت ها باید بگوییم که برای شرکت های سهامی خاص محدودیت زمانی که قانونگذار تعیین کرده است از این قرار اس که شرکت ها باید در مدت 5 روز ، انحلال شرکت را به مرجع ثبت اطلاع دهند .

اما لازم به ذکر است که در رابطه با شرکت های : با مسئولیت محدود ، تعاونی ، تضامنی ، نسبی ، مختلط سهامی و مختلط غیر سهامی چنین محدودیت زمانی وجود ندارد .

مراحلی که برای ثبت انحلال شرکت باید طی شوند :

1-   در اولین مرحله باید مجمع عمومی فوق العاده تشکیل گردد و برای انحلال شرکت تصمیم بگیرد .

2-   بعد از تصمیم گیری مجمع عمومی فوق العاده باید برای تعیین مدیر تصفیه اقدام نماید .

3-   ارائه یک نسخه از صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت به اداره ثبت شرکت ها که مبنی بر تصمیم به انحلال شرکت باشد و مدیر تصفیه نیز توسط آن تعیین شده باشد . همچنین این صورت جلسه باید توسط سهامداران و شرکا و مدیر تصفیه مربوطه امضا شده باشد .

4-   پرونده مورد نظر باید توسط کارشناسان مرجع ثبت شرکت ها مورد بررسی قرار گیرد و آنها باید برای انحلال شرکت اقدام کنند و سپس از طریق سامانه اداره ثبت شرکت ها به متقاضی اعلام کنند . پس از آن نیز به متقاضی اعلام می شود که با پرداخت هزینه های لازم ، مدارک را تحویل بگیرد .

5-   در مرحله پنجم باید انحلال شرکت به وسیله روزنامه رسمی آگهی شود و به عموم مردم از این طریق اطلاع رسانی گردد .

6-   در مرحله ششم نیز مدیر تصفیه تمام امور مربوط به تصفیه شرکت را انجام می دهد و در این صورت شرکت در حال تصفیه اعلام می گردد .

7-   نهایتا نیز در مرحله هفتم ، در تمام آگهی ها و اسناد شرکت باید بعد از نام شرکت عبارت در حال تصفیه ذکر گردد .

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.