انحلال شرکت مانند تمامی تصمیمات داخلی شرکت نیازمند تشکیل مجمع عمومی میباشد به این صورت که سهام داران شرکت با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده اقدام به تصمیم گیری در خصوص انحلال شرکت به هر دلیل اعم از بدهی مالیاتی ،عدم کارکرد و...
در این مقاله قصد داریم که در رابطه با انحلال شرکت ها و چگونگی تصفیه آنها بعد از انحلال صحبت کنیم . به همین علت در ابتدا به بررسی معنای انحلال می پردازیم . انحلال شرکت ها به چه معناست ؟ منظور از انحلال شرکت ها ، از بین رفتن و...
همان طور که از عنوان مقاله پیداست ، آنچه در این مقاله قصد داریم تا در رابطه با آن صحبت کنیم ، وضعیت حقوقی شرکت در حال تصفیه می باشد . زمانی که شرکتی در حال تصفیه باشد ، شخصیت حقوقی اش را حفظ می کند ؛ به همین علت شرکت در حال ت...
شرکت می تواند به موجب اساسنامه نسبت به تاسیس شعب در داخل و یا خارج از کشور اقدام کند. اگر شعبه در بدو تاسیس شرکت بنا شده باشد، در اساسنامه ذکر می شود. در صورتی که بعد از آن ایجاد شود، تغییراتی در اساسنامه انجام می شود و این ت...
زمانی که رسیدن به هدف یا موضوعی که شرکت برای آن به ثبت رسیده است ممکن نباشد یا اینکه خود سهامداران یا شرکا به این نتیجه برسند که باید فعالیت تجاری خود را به پایان برسانند، انحلال شرکت اتفاق می افتد. اگر انحلال شرکت که یکی ...
انحلال و تصفیه شرکت تضامنی انحلال هر شرکت به معنای پایان عمر آن است. در واقع هر شرکت تجاری در یک برهه از زمان ایجاد و زمانی نیز از بین می‌‌‌رود. یکی از مهم‌ترین شرکت‌های تجاری، شرکت تضامنی می‌‌‌باشد. شرکت تضامنی شرکتی...
مواد انحلال شرکت سهامی خاص وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن باشد. (بند «الف» 114 ناظر به ماده 93 ق.ت) در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد مگر ا...
دلایل انحلال شرکت با مسئولیت محدود شرکت با مسئولیت محدود ممکن است در موارد زیر منحل ‌شود: ۱- انجام موضوع شرکت؛ در صورتی که شرکت موضوعی را که برای انجام آن ایجاد شده بود انجام بدهد، یا انجام آن غیر ممکن شود. (بند الف م ۱۱۴ق....
انحلال شرکت مختلط غیر سهامی چه در مورد انحلال شرکت مختلط غیر سهامی و چه در مورد نتایج انحلال آن،همان مقرراتی اعمال می شود که بر شرکت تضامنی حاکم است. موارد انحلال شرکت مختلط غیر سهامی: انحلال شرکت مختلط غیر سهامی در موا...
انحلال شرکت تضامنی شرکت تضامنی مانند هر شرکت تجاری دیگری،تحت شرایط عام حقوق شرکت ها منحل می شود.این شرایط عمدتا˝عبارتند از:انتفای تعدد شرکاء،انقضای مدت شرکت ،انتفای موضوع شرکت ،ورشکستگی شرکت ،بطلان قرار داد شرکت ،تصمی...
انحلال شرکت در ترکیه یک شرکت چگونه می تواند در ترکیه منحل شود؟ عمل انحلال شرکت در ترکیه به وسیله کد بازرگانی تنظیم می شود. دلایل زیادی وجود دارد که شرکت ممکن است انحلال را ثبت کند و این تصمیم می تواند بوسیله مجمع عمومی شرک...
انحلال شرکت سهامی شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می‌شود: نوع اول- شرکت‌هایی که موسسان آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می‌کنند که این گونه شرکت‌ها،شرکت سهامی عام نامیده می‌شوند. نوع دوم...