مقالات انحلال شرکت

شرکت می تواند به موجب اساسنامه نسبت به تاسیس شعب در داخل و یا خارج از کشور اقدام کند. اگر شعبه در بدو تاسیس شرکت بنا شده باشد، در اساسنامه ذکر می شود. در صورتی که بعد از آن ایجاد شود، تغییراتی در اساسنامه انجام می شود و این تغییرات…
بسمه تعالی صورتجلسه انحلال شرکت سهامی خاص صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت…………………………. سهامی خاص ثبت شده به شماره ………………………… درساعت ………………….. مورخ ………………… با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت(اگر جلسه در محل دیگری تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید. الف:در اجرای…
بسمه تعالی صورتجلسه انحلال شرکت با مسئولیت محدود   نام شرکت...................................... شماره ثبت....................... سرمایه ثبت شده............................ ریال در تاریخ...................... ساعت.................. مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به انحلال شرکت اتخاذ تصمیم شد.. نام شرکاء میزان سهم الشرکه ۱ـ…
علل انحلال شرکت با مسئولیت محدود شرکت با مسئولیت محدود ،مانند شرکت های دیگر در این موارد منحل می شود: در صورتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده بود انجام داده و یا انجام دادن آن غیر ممکن شده باشد (بند"الف"ماده 114 ناظر به ماده 93 قانون…
ماده ۱۹۹- شرکت سهامی در موارد زیر منحل می‌شود: ۱- وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد. ۲- در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد مگر این که مدت…
نتایج انحلال شرکت سهامی نتیجه انحلال شرکت سهامی، تصفیه و تقسیم اموال آن است. البته طبق ماده 274 لایحه، زمانی که شرکت به حکم دادگاه باطل می‌‌‌شود، نیز تصفیه و تقسیم اموال شرکت صورت می‌‌‌گیرد. ‌بر اساس ماده 274 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347، دادگاهی…
 انحلال شرکت سهامی در قانون تجارت به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، شرکت سهامی، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است. شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می‌شود: نوع اول- شرکت‌هایی که موسسان آنها قسمتی از سرمایه…
علل خاص انحلال شرکت با مسئولیت محدود موارد خاص انحلال شرکت در بند های "ب"،"ج"،"د" ماده 114 قانون تجارت مندرج است .این موارد عبارتند از: در صورت تصمیم عده ای از شرکاء از سهم الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد (بند "ب").این اکثریت ،یک اکثریت سرمایه ایی است…