مقالات

ثبت شرکت در کرج
قبل باز کردن موضوع ثبت شرکت در کرج ، ابتدا به مطالبی در مورد شهر کرج یا استان البرز میپردازیم:

 کرج از نظر جغرافیایی ، موقعیت  و چگونگی اجتماعی

کرج مرکز استان البرز است که یکی از کلان شهر های ایران ...
در این مطلب می خواهیم در رابطه با فواید شرکت های تک شریک در ایران صحبت کنیم . آیا با این گونه شرکت ها آشنایی دارید ؟ آیا قصد دارید با این شرکت ها آشنا شوید ؟ شرکت های تک شریک چگونه شرکت هایی هستند ؟ فواید این شرکت های تک شری...
ضابطه استرداد سود و قواعد مشابه در حقوق ایران
ضابطه مربوط به استرداد سود و قواعد مشابه آن در حقوق ایران : در کشور ایران هیچ یک از قوانین مربوط به مالکیت فکری به صورت واضح در خصوص ضابطه استرداد سود و قواعد مشابه آن در حقوق ایران ، اشاره ای نکرده اند . به همین علت در این ر...
نقض حق مالکیت فکری در اثر خطای مدنی
در این مقاله می خواهیم در خصوص نقض حق مالکیت فکری در اثر خطای مدنی با شما عزیزان صحبت کنیم و نکاتی را در این خصوص مطرح نماییم . چنانچه قصد دارید در رابطه با نقض حق مالکیت فکری در اثر خطای مدنی ، اطلاعاتی را به دست آورید به شم...
منافع تفویت شده دارنده مالکیت فکری در اثر نقض
بر اساس این ضابطه شخصی که دارنده حق باشد در صورتی که توان آن را نداشته باشد که به تولید و فروش محصول نقض شده بپردازد و میزان سود و کمبود کالای جانشین و همچنین وجود تقاضا در بازار را اثبات کند ، در این صورت میتواند منافع از ...
تحلیل ماده ۷۷۲ قانون مدنی در خصوص اختراع
تحلیل ماده ۷۷۲ قانون مدنی در خصوص اختراع : در رابطه با نقش قبض در رهن ، سه نظر ارائه شده است که متفاوت از هم می باشند . برخی از فقیهان اعتقاد دارند که عقد رهن با ایجاب و قبول کامل می گردد و قبض هیچ تاثیری در لزوم این عقد ندار...
استثنائات حق ثبت اختراع در نظام بین الملی حمایت از حقوق مالکیت فکری در سطح بین المللی به صورت برجسته با عقد موافقت نامه تریپس متحول گشت . تا قبل از عقد موافقت ...
قیمتهای پائین برای اقشار کم درآمد در مالکیت صنعتی  : در رابطه با قیمتهای پائین برای اقشار کم درآمد در مالکیت صنعتی ، آن ادعایی را که مبنی بر تبعیض در قیمت و ...
نظام حقوقی ایران در مورد نحوه حمایت از طرح صنعتی قانونگذاری ایران در سال 86 با اقتباسی از قانون مدل سازمانی جهانی مالکیت فکری ، به این امر پرداخته و با تعر...
قانونگذاری داخلی درخصوص حقوق مالکیت صنعتی : قانونگذاری داخلی در تمام مراحل فرایند قانونگذاری در داخل یک کشور و با الهامی که از نیازمندی ها و متقضات آن گرفته ...