راهنمای ثبت تغییرات شرکت

فوریه 09

راهنمای ثبت تغییرات شرکت

در صورتی که اعضای هیئت مدیره یک شرکت پس از ثبت آن تصمیم میگیرند تغییراتی در اساسنامه ی شرکت انجام دهند لازم است جهت هرکدام از تغییرات درخواستی مجمعی را تشکیل داده و نسبت به آن موضوع تصمیم گیری نماید که هر کدام از تغییرات اساسنامه در صلاحیت نوع خاصی از مجامع مثل مجمع عمومی عادی ، مجمع عمومی فوق العاده ،مجمع هیئت مدیره و... میباشد. برای مثال جهت تغییرات در اعضاء هیئت مدیره نیازمند تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده میباشد و بعد از تشکیل مجامع و تصویب آن توسط سهامداران و اعضای هیئت مدیره تصمیمات باید در اداره ثبت شرکتها مورد تایید قرار گرفته و سپس توسط آگهی رسمی تغییرات جنبه ی حقوقی و قانونی پیدا کند

مدارک برای ثبت تغییرات شرکت

تهیه ی یک اصل و یک کپی از مدرک مربوط به ثبت شرکت شما که همان آگهی تاسیس است

تهیه ی یک کپی از آخربن آگهی تغییرات مربوط به شرکت

اصل شناسنامه مدیر عامل شرکت

کپی برابر اصل شده از کارت پایان خدمت اعضاء و همچنین بازرسین جدید

همراه داشتن اصل مهر شرکت

کپی از مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی همه اعضا و سهامداران اگر از تاریخ ثبت شرکت به مدت یک سال گذشته باشد الزامی است.

در حوزه ی تغییرات در زمینه ی ورود اعضای جدید به داخل شرکت، کپی شناسنامه ، کپی کارت ملی و کارت پایان خدمت ضروری است.

تهیه ی برگه دارایی در زمینه ی نقل و انتقال سهام

امضای اوراق جدید در زمینه ی تبدیل نوع شرکت ، از واجبات است.

درج امضا و اثر انگشت وکالتنامه به صورت حضوری در موسسه یا اداره ثبت شرکت ها برای انجام تغییراتی از قبیل انحلال شرکت ، خروج از شرکت و یا کاهش سهم سهامداران یا اعضا، مهم است

ثبت تغییرات شرکت

تغییراتی که پس از ثبت شرکت ممکن است برای شرکت شما به وجود آید را میتوانید به موسسه ی حقوقی و ثبتی تکسفیر بسپارید. این تغییرات باید به وسیله ی تشکیل مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده به انجام برسد.

ثبت تغییرات در اساسنامه و همچنین تمدید مدت زمان شرکت ، انحلال شرکت ،ورود و خروج اعضای شرکت ، تغییر نام شرکت و .... توسط کارشناسان ثبتی ما انجام میشود

با توجه به هدف ها ،خواسته ها و نیاز ها ممکن است شرکت نیاز به تغییراتی در اساسنامه ی خود داشته باشد که کلیه ی این تغییرات را میتوانید به کارشناسان ثبتی موسسه ی تکسفیر بسپارید علاوه بر این انجام تغییرات در انواع شرکتها (سهامی خاص ،سهامی عام ) متفاوت میباشد و نیازمند تجربه و تخصص در این کار میباشند که کارشناسان ثبتی موسسه ی تکسفیر با سالها فعالیت در این حوزه میتواند تجربه و تخصص کاری خود را در اختیار شما بگذارد

میتوانید با دریافت مشاوره های دقیق و تخصصی کلیه ی پرسش ها و ابهامات خود را در زمینه ی انجام تغییرات ثبت شرکت رفع نمایید و به هدف خود برسید

تغییرات شرکت میتواند در سه قالب مجمع عمومی عادی ،مجمع عمومی فوق العاده وهیأت مدیره انجام بپذیرد

وظایف مجمع عمومی عادی

تصمیم گیری در کلیه ی زمینه های شرکت بر عهده ی این مجمع میباشد بجز تصمیماتی که بر عهده ی مجمع عمومی موسس است.

تعیین سمت مدیران ، انتخاب مدیران ، انتخاب بازرسین

تعیین وضعیت حق امضاء ها در شرکت

محاسبه ی سود و زیان های مالی شرکت

تقسیم سود شرکت بین صاحبان سهام

تعیین روزنامه ی کثیرالانتشار

وظایف مجمع عمومی فوق العاده

تغییر نام شرکت

اجازه ی صدور اوراق قرضه

تغییر در محل شرکت

کاهش و افزایش سرمایه

ایجاد سهام ممتازه

تغییر موضوع شرکت

انحلال شرکت

تغییر در تعداد مدیران و همچنین مدت زمان فعالیت آن ها و تعیین بازرسان شرکت

مراحل ثبت تغییرات شرکت

مراحل ثبت تغییرات شرکت بسیار تخصصی و بسیار دقیق و نکته دار هستند که در انجام مراحل باید حتما این نکات طی شوند تا به صورت دقیق و درست طی شوند. به صورت کلی برای تغییر در هر زمینه ای باید مراحل زیر را به انجام رسانید

صورتجلسه را به صورت کامل و دقیق تنظیم نمایید و ذیل تمام اوراق را به وسیله ی شرکای شرکت امضا کنید

وارد سایت اداره ثبت شرکت ها به نشانی http://irsherkat.ssaa.irشوید

مدارک لازم را در سامانه بارگذاری کرده و اطلاعات خواسته شده از شما را درج نمایید

اصل مدارک را پس از بارزگذاری به اداره ی ثبت شرکتها از طریق پست بفرستید

هزینه های مربوطه را در ادره ثبت شرکتها که به صورت قانونی تعیین شده است پرداخت نمایید همچنین باید هزینه ی روزنامه رسمی شرکت را نیز بپردازید تا کار شما صدور آگهی شود

مراحل تغییر نام شرکت

مراحل ثبت تغییرات شرکت

تغییرات نام شرکت سهامی خاص:

برای تغییر نام شرکت باید مجمع عمومی فوق العاده تشکیل دهید صورتجلسه ها را تنظیم کرده و توسط هیأت رئیسه آن را امضا کنید.

تشریفات دعوت را مطابق با اساسنامه شرکت و قانون تجارت انجام دهید

و اصل صورتجلسه و همچنین لیست سهامداران حاضر در جلسه را که به امضای آنها رسیده باشد به اداره ثبت شرکتها تحویل دهید

هزینه ی مربوط به تغییر نام را پرداخته و فیش پرداختی را به اداره ثبت شرکتها تحویل دهید

اصل روزنامه شامل آگهی دعوت و مجوز های اخذ شده را نیز به اداره ی ثبت شرکتها تحویل دهید

پس از طی این مراحل و تأیید نام جدید به وسیله ی مسؤل تعیین نام انجام میشود

تغییرات نام شرکت با مسؤلیت محدود:

برای تغییر نام شرکت مسئولیت محدود باید مجمع عمومی فوق العاده تشکیل دهید ، صورتجلسه ی شرکت را به صورت دقیق تنظیم و تکمیل نمایید آن را به وسیله ی کلیه شرکا ی شرکت با درج میزان سهام آنها در شرکت امضا کنید

اگر تعداد شرکا بیش تر از 12 نفر باشد باید اعضای هیأت ناظر در صورت جلسه را تعیین نمایید

و صورتجلسه را توسط هیأت نظار تبه امضا برسانید

و پس از یک ماه یکی از شرکا یا وکیل شرکت به واحد تعیین نام اداره مراجعه کند

آگهی بعد از تعیین نام و موافقت مسؤل مربوطه ثبت میشود

مراحل تغییر آدرس شرکت

تغییر آدرس شرکت

تغییرات آدرس شرکت با مسوولیت محدود

برای تغییر آدرس مجمع عمومی فوق العاده باید جلسه ای را تشکیل دهند و صورتجلسه ی برای تغییر آدرس شرکت را تنظیم کنند و این صورت جلسه را تمامی شرکا ی شرکت با درج میزان سهام خود به امضاء برسانند.

اگر اختیار تغییر آدرس شرکت در اساسنامه به هیأت مدیره داده شده باشد هیأت مدیره باید صورتجلسه را برای ثبت تغییر آدرس تنظیم کند

تغییرات آدرس شرکت سهامی:

برای تغییر آدرس شرکت سهامی باید مجمع عمومی فوق العاده تشکیل شود و صورت جلسه ای با امضای هیات رئیسه تنظیم شود

مراحل تغییر موضوع شرکت

تغییرات موضوع شرکت

تغییرات موضوع شرکت سهامی خاص:

 • تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.
 • صورتجلسه با امضای اعضای هیأت رئیسه تنظیم شود
 • اخذ جواز در صورت نیاز
 • تهیه ی لیست سهامداران حاضر در جلسه به همراه و امضای آنها.
 • صورتجلسه ی تنظیمی به همراه لیست سهامداران و اصل روزنامه آگهی دعوت و جواز به اداره ثبت شرکتها فرستاده شود

تغییرات موضوع شرکت با مسولیت محدود:

 • تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.
 • تنظیم نمودن صورتجلسه و امضای ی شرکای شرکت با قید میزان سهام
 • اخذ مجوز از مراجع مربوطه متناسب با موضوع شرکت.
 • استعلام به مرجع ذی صلاح تحویل داده شود
 • دریافت پاسخ استعلام
 • پاسخ استعلام و صورتجلسه به اداره ثبت تحویل داده شود
 • امضای دفاتر ثبت توسط متقاضی.

هزینه ی تغییرات شرکت

برای آگاهی از هزینه ی تغییرات شرکت و هزینه های صورتجلسات و هزینه ی وکیل میتوانید با مشاوران ثبتی و حقوقی موسسه ی حقوقی تکسفیر در ارتباط باشید و مشاوره ای رایگان دریافت کنید هزینه ی تغرات با توجه به نوع تغییرات نوع شرکت و شهر آن میتواند متفاوت باشد.

  

بازدید 562 بار آخرین ویرایش در پنج شنبه, 23 خرداد 1398 ساعت 10:00