تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص

تبدیل شرکت مسئولیت محدود به شرکت سهامی خاص در حقیقت فرآیندی است که در طی آن ماهیت شرکت از مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل می شود. در ابتدای مبحث تبدیل شرکت مسئولیت محدود به سهامی خاص، برای شما عزیزان این 2 مدل شرکت را شرح خواهیم داد و در ادامه به مراحل تبدیل شرکت مسئولیت محدود به سهامی خاص می پردازیم.

 


چه مراحلی برای تبدیل شرکت مسئولیت محدود به سهامی خاص باید انجام شود؟


یکی از مطرح ترین نوع تقاضا ها برای تبدیل انواع شرکت، تبدیل شرکت مسئولیت محدود به شرکت سهامی خاص است. به این دلیل که در ابتدای امر سهامداران و مدیران شرکت های تازه تاسیس شده تعداد محدودی بروکراسی ثبتی دارند، شرکت خود را با عنوان شرکت با مسئولیت محدود تاسیس می کنند و به مرور و بعد از رشد شرکت، مالکان شرکت به علت دست یافتن به اعتبار بالاتر نزد موسسات مالی و شرکت ها و بانک ها و همچنین تسهیل و تسریع بخشیدن در روند امور شرکت اقدام به تغییر شرکت از شرکت با مسئولیت محدود به شرکت سهامی خاص می کنند. برای تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به شرکت سهامی خاص در ابتدا باید مجمع عمومی فوق العاده و یا توافق تمامی شرکا برای این موضع اخذ و صورتجلسه شود. سپس باید مدارک مورد نیاز که در ادامه مقاله گفته می شود فراهم گردد و درخواستی برای اداره ثبت شرکت ها جهت اعمال تغییرات شرکت با مسئولیت محدود به شرکت سهامی خاص ارسال گردد.


همچنین لازم است تا اساسنامه شرکت جدید صرف نظر از اساسنامه شرکت مسئولیت محدود تهیه شود تا در آن اساسنامه، سهامداران و شرکا مقدار ارزش هر سهم را مشخص کنند. همچنین باید افرادی برای هیئت مدیره شرکت انتخاب شوند. این موضوعات در جلسه مجمع عمومی اولیه باید انجام گردد. شایان ذکر است در اساسنامه قدیمی شرکت که مربوط به شرکت با مسئولیت محدود است تبدیل شرکت به سهامی خاص نیز ذکر می شود ولی پس از تبدیل معیار، اساسنامه جدید می باشد. همچنین لازم است تا برای ثبت شرکت به سهامی خاص، ابتدا اعضای شرکت به حداقل 3 نفر افزایش بیابد. ثبت شرکت سهامی خاص با وجود 2 عضو غیرممکن است. هرکدام از اعضای هیئت مدیره نیز برای موضوع شرکت به صورت کتبی مسئولیت خود را در شرکت قبول کنند.


در شرکت سهامی باید یک نفر به عنوان بازرس اصلی و یک نفر به عنوان بازرس علی البدل یا جایگزین الزاما معرفی شود. در شرکت های سهامی به اندازه سرمایه ای که هریک از شرکا دارند میزان مسئولیت و سهم آنها مشخص می شود. همچنین حتما باید روزنامه کثیر الانتشار برای آگهی های شرکت معرفی شود.
پس از این بایستی ساختار شرکت به همراه درخواست برای تغییرات به اداره ثبت شرکت ها ارائه شده تا در دقاتر این شرکت تغییرات اعمال شده و موضوع تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به شرکت سهامی خاص آگهی شود. آگهی تغییرات شرکت در روزنامه کثیر الانتشار و روزنامه رسمی به چاپ برسد.


بعد از انجام این کار ها باید هرگونه نام و عنوان شرکت با مسئولیت محدود از شرکت حذف شود و نام شرکت سهامی خاص به عنوان شرکت و سربرگ و مستندات آن اضافه شود. همچنین نباید نام هیچکدام از شرکا در نام شرکت قید شود. به این دلیل که با انجام این کار شرکت حکم تضامنی پیدا خواهد کرد.

  تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص چیست؟


شرکت های سهامی خاص هم نوعی دیگر از شرکت های سهامی می باشد که در موضوعات محدود تر و کوچکتر نسبت به شرکت های سهامی عام به ثبت می رسند. تمامی سرمایه این شرکت منحصرا توسط موسسین آن تامین می شود.این نوع شرکت ها برای تاسیس حداقل به سه نفر شریک نیاز دارند و برای ثبت آن مبلغ 100 هزار تومان برای سرمایه نیاز است. این نوع شرکت به دلیل ساختاری قانونمند و و تحت چارچوب مشخص محبوبترین نوع شرکت در ایران محسوب می شود. شایان ذکر است در شرکت های سهامی خاص در ابتدای کار باید 35 درصد از سرمایه در حساب مخصوص سپرده شود و همچنین تمام سهام این شرکت ها باید در بانک ذخیره شود.


شرکت با مسئولیت محدود چیست؟


این نوع شرکت ها که در دنیا و بسیاری از قوانین تجاری دنیا شناخته شده اند را می توان از بهترین نوع شرکت های دنیا دانست که البته در ایران هم با رتبه دوم پس از شرکت های سهامی قرار دارند. همچنین این گونه شرکت ها قوانین و مقررات ساده تری دارند وبرای ثبت حداقل به دو شریک نیاز دارند.

تامین سرمایه در این نوع شرکت فقط نیاز به 100 هزار تومان است با این تفاوت که تمام سرمایه شرکت را مدیرعامل شرکت تعهد می کند که سرمایه تعهد شده در مدت زمانی مشخص باید توسط شرکا تامین شود. نکته دیگر در این نوع شرکت ها نوع سرمایه است که بصورت سهم الشرکه است به این ترتیب که هر فرد میزانی از سرمایه مورد نیاز را تعهد، تادیه و نهایتا به اندازه همان سرمایه در قبال شرکت مسئولیت به عده دارد و به همین دلیل مسئولیت شرکا در این شرکت ها محدود به سرمایه است.

لازم به ذکر است که شرکت سهامی خاص هم اعتبار و شرایط حقوقی لازم را به همان اندازه شرکت های سهامی دارد و عمدتا به دلیل ساختار ساده تر و قوانین جاری تر و آسان تر مورد توجه می باشد و در همه انواع موضوعات هم می توان از این نوع شرکت استفاده کرد. معمولا افرادی که دوست دارند آزادتر باشند و در قید و بند مقررات سخت گیرانه نشوند از شرکت های با مسئولیت محدود استفاده می کنند.

در ثبت نام شرکت باید عبارت با مسئولیت محدود ذکر شود که در غیر اینصورت آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکتی تضامنی محسسوب می شود و باید از قوانین و مقررات آن پیروی کنند. نام شرکت مجاز نیست که شامل اسم هیچ یک از شرکا باشد، در صورتی که نام شریکی در اسم شرکت ثبت شود آن فرد حکم شریک ضامن در یک شرکت تضامنی را دارا می شود.

 مزایای تبدیل شرکت مسئولیت محدود به سهامی خاص


تبدیل شرکت مسئولیت محدود به شرکت سهامی خاص چه مزیت هایی دارد؟

 

 1. سرمایه اولیه هر شرکتی از اهمیت زیادی در نزد اعتبار دهندگان و فعالین اقتصادی طرف حساب آن شرکت برخوردار می باشد به همین دلیل با توجه به اینکه در شرکت های با مسئولیت محدود نیازی به واریز 35 درصد میزان سرمایه اولیه شرکت در نزد بانک نیست و بروکراسی( دیوان سالاری) های کمتری را شامل می شود به همین جهت بیشتر شرکت های با مسئولیت محدود با سرمایه اولیه بالا ثبت شده اند و با تبدیل خود به شرکت سهامی خاص می توانند در زمان دریافت تسهیلات و اعتبارات از وام دهندگان و یا شرکت در مزایده ها و مناقصات و مراودات اقتصادی از اعتبار بسیار بالاتری برخوردار شوند.

 2. از آنجا که در شرکت های با مسئولیت محدود مسئولیت اعضا و سهامداران شرکت محدود به سهم الشرکه خود می باشد، طرفین اقتصادی این نوع شرکت ها بسیار محتاطانه با این گونه شرکت ها وارد قرارداد می شوند و از دید طرفین اقتصادی این شرکت ها در زمان بروز مشکلات حقوقی و قانونی، وصول مطالبات از این شرکت ها از ریسک بالاتری نسبت به شرکت های سهامی خاص برخوردار است. ازهمین سو با تبدیل شرکتهای با مسئولیت محدود به شرکت سهامی خاص اعتبار آن شرکت در نزد فعالین اقتصادی افزایش چشمگیری می یابد.

 3. از آنجا که قالب یک شرکت سهامی خاص نوعی پیشرفته را دارا است و به راحتی قابل تبدیل به شرکت های سهامی عام است، با تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به شرکت سهامی خاص امکان رشد بیشتر شرکت و چشم انداز توسعه شرکت را به طور چشمگیری افزایش داده اید.

 4. از آنجا که هر نوع تغییرات شرکت مانند ورود و خروج شرکا، افزایش و یا کاهش سرمایه در شرکت های مسئولیت محدود به مراتب ساده تر از شرکت های سهامی خاص است، متقاضیان بهتر است ابتدا نسبت به تغییرات مورد نظر خود اقدام نموده و سپس نسبت به تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص اقدام کنند. این حسن انجام ساده تغییرات در شرایط فعلی و سپس تبدیل ماهیت شرکت به سهامی خاص یکی از محاسن بزرگ این نوع تبدیل می باشد.تفاوت‌ها و شباهات شرکت‌ سهامی خاص و مسئولیت محدود

 

شباهت ها

• حداقل سرمایه برای ثبت هر دو شرکت یک میلیون ریال است.
• افزایش سرمایه در هر دو شرکت اختیاری می‌باشد.

 

انواع تفاوت‌ها

در شرکت با مسئولیت محدود:
• تعداد شرکا حداقل 2 نفر است.
• انتخاب بازرس اصلی و علی‌البدل اختیاری می‌باشد.
• مدت زمان مدیریت، نامحدود و یا بر عهده شرکا می‌باشد.
• انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی اختیاری است.
• شرایط احراز حدنصاب مجامع عمومی مشکل‌تر است.
• سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی‌شود و شرکا فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات هستند.
• مدیران به‌ صورت موظف یا غیرموظف که از بین شرکا یا خارج انتخاب می‌شوند.
• حق رای محدود به نسبت سرمایه خواهد بود.
• تقسیم سود به نسبت سرمایه شرکا خواهد بود.
• تقویم سهم‌الشرکه غیرنقدی توسط شرکا صورت می‌پذیرد.


در شرکت سهامی خاص:
• تعداد سهام‌داران حداقل 3 نفر می‌باشد.
• انتخاب بازرس اصلی و علی‌البدل اجباری است.
• مدت زمان مدیریت حداکثر 2سال می‌باشد.
• انتخاب روزنامه کثیرالانتشار در شرکت سهامی اجباری است.
• شرایط احراز حدنصاب مجامع عمومی در شرکت سهامی آسان‌تر است.
• سرمایه به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی سهام آن‌ها است.
• مدیران الزاما بایستی سهام‌دار بوده یا مقدار سهام مقرر در اساسنامه را تهیه به صندوق شرکت بسپارند.
• حق رای به تعداد سهام خواهد بود.
• تقسیم سود به نسبت تعداد سهام تقسیم خواهد بود.
• تقویم آورده غیرنقدی با کارشناس رسمی دادگستری است.


در مبحث تبدیل شرکت مسئولیت محدود به سهامی خاص، زمانیکه صاحبان یک شرکت با مسئولیت محدود قصد انحلال این نوع شرکت را داشته باشند، باید مدارک زیر را تهیه کرده و روال قانونی انحلال شرکت را انجام دهند.

بنر ثبت شرکت
مدارک لازم برای انحلال شرکت مسئولیت محدود

 1. اصل صورتجلسه انحلال شرکت
 2. آخرین روزنامه رسمی شرکت
 3. کپی شناسنامه مدیر تصفیه در صورتی‌که خارج از شرکا انتخاب شده باشد.
 4. ارائه مستند دایر بر ارسال دعوتنامه چنانچه مجمع عمومی فوق‌العاده با حد نصاب اکثریت تشکیل شده باشد.

مدارک مورد نیاز در شرکت سهامی خاص برای تبدیل شرکت مسئولیت محدود به سهامی خاص را در ذیل برای شما عنوان می‌کنیم.


مدارک لازم برای انحلال شرکت سهامی خاص

 1. دو برگ اظهارنامه
 2. دو جلد اساسنامه
 3. گواهی بانک دایر بر پرداخت 35درصد سرمایه تعهدی
 4. فتوکپی شناسنامه سهام‌داران و بازرسان
 5. صورتجلسات مجمع موسس و هیات مدیره


هزینه تبدیل شرکت مسئولیت محدود به خاص


هزینه تبدیل شرکت و ثبت صورتجلسه تبدیل نوع شرکت مسئولیت محدود به سهامی خاص به قرار زیر می باشد:


• تنظیم و ثبت صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده.
• ورود سیستمی صورتجلسات تنظیم شده.
• وکالت پرونده و پرداخت حق التمبر پرونده
• پرداخت حق الثبت اداره ثبت شرکت جهت تغییر نوع شرکت
• پرداخت هزینه روزنامه های رسمی و روزنامه کثیرالانتشار.
• ·تنظیم و ثبت اشخاص حقوقی شرکت از جمله معرفی نامه اشخاص حقوقی و استعلام های مربوطه برای اشخاص حقوقی.
• آگهی دعوت روزنامه کثیرالانتشار درصورت تشکیل جلسه با حضور حداکثری باشد.

 


الزامات تبدیل شرکت مسئولیت محدود به سهامی خاصتبدیل شرکت با مسئولیت محدود به شرکت سهامی خاص


تبدیل شرکت مسئولیت محدود به سهامی خاص با رعایت مواد اساسنامه و یا شرکتنامه و سایر مقررات می بایست به تصویب رکن صلاحیت دار داخلی شرکت برسد.
شرایط عمومی تبدیل شرکت ها به یکدیگر به قرار زیر می باشد:

 1. شخصیت حقوقی باید حداقل الزامات قانونی نوع جدید شرکت مانند تعداد شرکاء و یا میزان سرمایه را داشته باشد.
 2. حداقل دو سال از تاریخ به ثبت رسیدن شرکت گذشته باشد و در خصوص شرکت های سهامی دوترازنامه مالی شرکت را به تصویب رسانده باشند.
 3. تمامی سرمایه شرکت تادیه و ثبت شده باشد و کلیه سرمایه شرکت پرداخت شده باشد.
 4. ممنوعیت های مالیاتی به دلیل بدهی و یا غیرفعال بودن نداشته باشد.
 5. تبدیل شرکت به موجب حکم یا دستور قضایی ممنوع نشده باشد و دادگاهی این موضوع را منع نکرده باشد.


نام شرکت بعد از تبدیل شرکت مسئولیت محدود به سهامی خاص


بعد از تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص می بایست در کلیه اوراق نام شرکت بعد از تبدیل و سرمایه شرکت به همراه شناسه ملی سابق و شماره ثبت جدید ذکر گردد یا به عبارتی شرکت های تبدیل شده باید در کلیه اسناد خود در ادامه نام شرکت، نوع جدید را با همان شناسه ملی قبلی اعلام نمایند و توجه داشته باشید بعد از تبدیل نوع شرکت شماره ثبت شرکت تغییر خواهد کرد.


صورتجلسه تبدیل نوع شرکت مسئولیت محدود به سهامی خاص


در صورتجلسه تغییر نوع شرکت می بایست ابتدا مشخصات سابق شرکت از جمله نام شرکت, نوع شرکت سابق, میزان سرمایه, شناسه ملی شرکت و شماره ثبت سابق شرکت ذکر شود.
سپس تاریخ و ساعت جلسه مجمع عمومی فوق العاده که با حضور کلیه یا اکثریت برگزار می گردد, در محل قانونی شخصیت حقوقی را مشخص کنید. شرکت های سهامی می بایست نسبت به ماده ۱۰۱ قانون تجارت مربوط به انتخاب هیات رئیسه جلسه اقدام کنند.

 


آگهی ثبتی تبدیل نوع شرکت مسئولیت محدود به سهامی خاص


مرجع ثبت شرکت ها پس از وصول درخواست الکترونیکی مکلف است حداکثر ظرف مدت ۵ روز نسبت به ثبت تبدیل شرکت اقدام نماید.
چنانچه پرونده ارسالی با نقص مدارک یا عدم رعایت موارد قانونی رو به رو بود، مرجع موظف است مراتب را ظرف مدت مذکور اعلام نماید. متقاضی تا ۱۰ روز پس از تاریخ ابلاغ فرصت دارد نواقص را مرتفع نماید و اگر مدت زمان مذکور به اتمام برسد، درخواست بایگانی می گردد.
درصورتی که درخواست با تایید کارشناسان اداره ثبت همراه باشد، با دریافت آگهی ثبتی تبدیل شرکت، می تواند به پرداخت روزنامه ها اقدام نموده و امور ثبت تبدیل را به پایان رساند.
تبدیل شرکت پس از ثبت نسبت به اشخاص ثالث قابل استناد بوده و مقررات حاکم بر نوع جدید بر شرکت محقق می شود.

توجه داشته باشید کلیه زمان در نظر گرفته برای ثبت صورتجلسه تغییرات نوع شرکت زمانی بین ۱۰ الی ۱۵ روز کاری می باشد و هیچ فرقی ندارد که چه تعداد عضو, چه مقدار سرمایه و چه تعداد شریک یا سهامدار داشته باشد.

 

صورتجلسه تبدیل نوع شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص

بسمه تعالی

                 صورتجلسه تبدیل نوع شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص

نام شرکت.................................. شماره ثبت........................ سرمایه ثبت شده......................... ریال در تاریخ................ ساعت............. مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییرنوع شرکت بشرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.

نام شرکاء میزان سهم الشرکه

۱ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه

۲ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه

۳ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه

۴ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه

پس از بحث و بررسی مقرر گردید که:

الف: نوع شرکت از مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردد. و دو برگ اظهار نامه ثبت شرکت سهامی خاص تنظیم وامضاء شد و همچنین اساسنامه جدید مشتمل بر............ ماده........... تبصره به تصویب رسید و ذیل تمام صفحات امضاء و جایگزین اساسنامه قبلی شد.

ب: سرمایه شرکت مبلغ................ ریال منقسم به تعداد........... سهم.......... ریالی با نام (یا بی نام) که تماماً پرداخت شده می باشد در نتیجه پس از تبدیل، لیست سهامداران و سهم آنها بشرح ذیل است.

نام شرکاء میزان سهم

۱ـ خانم / آقای ….......................... دارای…..................... سهم ….......................... ریالی

۲ـ خانم / آقای ….......................... دارای…..................... سهم ….......................... ریالی

۳ـ خانم / آقای ….......................... دارای…..................... سهم ….......................... ریالی

۴ـ خانم / آقای ….......................... دارای…..................... سهم ….......................... ریالی

ج: خانم ها / آقایان …..................... و …...................... و…...................... به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و با امضاء ذیل این صورتجلسه قبولی سمت خود را اعلام می نمایند.

محل امضاء

د: خانم / آقای.......................... به سمت بازرس اصلی و خانم /آقای......................... به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب و با امضای ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام نمودند.

هـ: روزنامه کثیرالانتشار............................ جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

کلیه سهامداران به خانم /آقای.......................... احدی از شرکاء عضو هیئت مدیره یا وکیل رسمی شرکت وکالت دادند که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

نام سهامداران تعداد سهام

۱ـ خانم / آقای.......................... دارای......................... سهم........................... امضاء

۲ـ خانم / آقای.......................... دارای......................... سهم........................... امضاء

۳ـ خانم / آقای.......................... دارای......................... سهم........................... امضاء

تذکرات:

۱ـ دو برگ اظهار نامه ثبت شرکت سهامی تهیه و به امضاء کلیه سهامداران برسد و ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

۲ـ دو جلد اساسنامه تهیه و ذیل تمام صفحات آن به امضای کلیه سهامداران برسد و ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

۳ـ در صورتیکه بازرسان جزء (شرکاء قبلی) سهامداران نباشند فتوکپی شناسنامه آنها به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

۴ـ صورتجلسه هیأت مدیره ای دایر بر انتخاب اعضای هیئت مدیره (رئیس هیأت و نایب رئیس و مدیرعامل) و دارندگان حق امضاء تنظیم و به امضاء تمامی اعضا برسد و ضمیمه صورتجلسه مجمع تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

۵ـ در صورتیکه جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت دعوت شرکاء وفق اساسنامه شرکت یا قانون تجارت با ارائه مستندات الزامی است.

۶ـ شرکاء اصالتاً یا وکالتاً یا ولایتاً نام خود را همراه با ذکر سمت ومیزان سهم الشرکه در صورتجلسه نوشته و امضاء نمایند و در صورتی که وکالتاً امضاء می نمایند ارائه وکالت نامه رسمی (اصل رونوشت برابر اصل شده) الزامی است.

۷ـ در صورتیکه تعداد شرکاء از ۱۲نفر بیشتر باشد انتخاب هیأت نظار مرکب از سه نفرالزامی و درابتدا صورتجلسه نام اعضای هیأت نظار نوشته شود و ذیل صورتجلسه را امضاء نمایند

۸ـ تمام شرکاء ذیل تمام صفحات صورتجلسه را امضاء نمایند.

۹ـ صورتجلسه در دو یا چند نسخه تهیه و تمام آنها امضاءا و یک نسخه به اداره ثبت شرکتها ارائه شود.

۱۰ـ صورتجلسه ظرف مدت یکماه ازتاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

بنر پاسخ به سوال

 

خلاصه مطلب

تبدیل شرکت با مسئولیت محدودبه سهامی خاص یک فرایندی است که معمولا شرکت های رو به پیشرفت انجام می دهند. معمولا هم با اهداف و چشم انداز های وسیع، همچنین دست یابی به سود و منفعت و اعتبار بیشتر در بین مردم اینگونه تبدیل ها انجام می شود و در این مقاله به مراحل کامل این تبدیل شرکت اشاره کردیم.

 

سوالات متداول

شرکت سهامی خاص چیست؟


شرکت های سهامی خاص هم نوعی دیگر از شرکت های سهامی می باشد که در موضوعات محدود تر و کوچکتر نسبت به شرکت های سهامی عام به ثبت می رسند. تمامی سرمایه این شرکت منحصرا توسط موسسین آن تامین می شود.این نوع شرکت ها برای تاسیس حداقل به سه نفر شریک نیاز دارند و برای ثبت آن مبلغ 100 هزار تومان برای سرمایه نیاز است. این نوع شرکت به دلیل ساختاری قانونمند و و تحت چارچوب مشخص محبوبترین نوع شرکت در ایران محسوب می شود. شایان ذکر است در شرکت های سهامی خاص در ابتدای کار باید 35 درصد از سرمایه در حساب مخصوص سپرده شود و همچنین تمام سهام این شرکت ها باید در بانک ذخیره شود.

 

شرکت با مسئولیت محدود چیست؟


این نوع شرکت ها که در دنیا و بسیاری از قوانین تجاری دنیا شناخته شده اند را می توان از بهترین نوع شرکت های دنیا دانست که البته در ایران هم با رتبه دوم پس از شرکت های سهامی قرار دارند. همچنین این گونه شرکت ها قوانین و مقررات ساده تری دارند وبرای ثبت حداقل به دو شریک نیاز دارند.

 

چه مدارکی مورد نیاز است برای ثبت شرکت سهامی خاص؟

 1. دو برگ اظهارنامه

 2. دو جلد اساسنامه

 3. گواهی بانک دایر بر پرداخت 35درصد سرمایه تعهدی

 4. فتوکپی شناسنامه سهام‌داران و بازرسان

 5. صورتجلسات مجمع موسس و هیات مدیره

 • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.