انحلال شرکت

انحلال شرکت (18)

بسمه تعالی

صورتجلسه انحلال شرکت سهامی خاص

صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت…………………………. سهامی خاص ثبت شده به شماره ………………………… درساعت ………………….. مورخ ………………… با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت(اگر جلسه در محل دیگری تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید.

الف:در اجرای مفاد ماده ۱۰۱لایحه اصلاحی قانون تجارت:

۱- خانم / آقای                                                                 به سمت رییس جلسه

۲- خانم / آقای                                                                 به سمت ناظر جلسه

۳- خانم / آقای                                                                 به سمت ناظر جلسه

۴-خانم / آقای                                                                  به سمت منشی جلسه انتخاب شدند

بسمه تعالی

صورتجلسه انحلال شرکت با مسئولیت محدود

 

نام شرکت...................................... شماره ثبت....................... سرمایه ثبت شده............................ ریال در تاریخ...................... ساعت.................. مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به انحلال شرکت اتخاذ تصمیم شد..

نام شرکاء میزان سهم الشرکه

۱ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه

۲ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه

۳ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه

۴ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه

علل انحلال شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود ،مانند شرکت های دیگر در این موارد منحل می شود:

 1. در صورتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده بود انجام داده و یا انجام دادن آن غیر ممکن شده باشد (بند"الف"ماده 114 ناظر به ماده 93 قانون تجارت)
 2. وقتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل و مدت منقضی شده باشد(بند "الف"ماده 114 ق.ت)
 3. در صورت تصمیم همه شرکاء(اقاله)
 4. در صورت انتفای تعدد شرکاء ،یعنی در صورتی که به هر دلیلی ،بیش از یک شریک در شرکت باقی نماند
 5. در صورت ورشکستگی شرکت(بند "الف"ماده 114 ق.ت)

در این فرضها،نکته خاصی در مورد شرکت با مسئولیت محدود وجود ندارد و بنابراین به بیان صرف موارد مزبور اکتفا می کنیم.

ماده ۱۹۹- شرکت سهامی در موارد زیر منحل می‌شود:

۱- وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.

۲- در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد مگر این که مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد.

۳- در صورت ورشکستگی.

۴- در هر موقع که مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام به هر علتی رأی به انحلال شرکت بدهد.

۵- در صورت صدور حکم قطعی دادگاه.

نتایج انحلال شرکت سهامی

نتیجه انحلال شرکت سهامی، تصفیه و تقسیم اموال آن است. البته طبق ماده 274 لایحه، زمانی که شرکت به حکم دادگاه باطل می‌‌‌شود، نیز تصفیه و تقسیم اموال شرکت صورت می‌‌‌گیرد.

‌بر اساس ماده 274 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347، دادگاهی که حکم بطلان شرکت را صادر می‌کند، باید ضمن حکم خود یک یا چند نفر را به عنوان مدیر تصفیه تعیین کند تا بر طبق‌ مقررات این قانون انجام وظیفه کنند.

 انحلال شرکت سهامی در قانون تجارت

به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، شرکت سهامی، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می‌شود:

نوع اول- شرکت‌هایی که موسسان آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می‌کنند که این گونه شرکت‌ها، شرکت سهامی عام نامیده می‌شوند.

نوع دوم- شرکت‌هایی که تمام سرمایه آنها در موقع تاسیس منحصراً توسط موسسان تامین شده است که شرکت سهامی خاص نامیده می‌شوند.

شرکت سهامی، شرکت بازرگانی محسوب می‌شود؛ حتی اگر موضوع عملیات آن، بازرگانی نباشد.

در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد.

اصطلاح شرکت سهامی عام یا شرکت سهامی خاص باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در تمامی اوراق، اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت به طور خوانا قید شود.

موسسان شرکت سهامی نسبت به همه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می‌دهند، مسئولیت تضامنی دارند.

علل خاص انحلال شرکت با مسئولیت محدود

موارد خاص انحلال شرکت در بند های "ب"،"ج"،"د" ماده 114 قانون تجارت مندرج است .این موارد عبارتند از:

 1. در صورت تصمیم عده ای از شرکاء از سهم الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد (بند "ب").این اکثریت ،یک اکثریت سرمایه ایی است و بنابراین حتی اگر دو نفر از شرکاء دارای بیش از 50 درصد سرمایه باشند،شرکت قابل انحلال است ولو اینکه تعداد شرکای دیگر بسیار زیاد باشند،و راضی به انحلال شرکت نباشند.

انحلال شرکت سهامی

شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می‌شود:

نوع اول- شرکت‌هایی که موسسان آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می‌کنند که این گونه شرکت‌ها،شرکت سهامی عام نامیده می‌شوند.

نوع دوم- شرکت‌هایی که تمام سرمایه آنها در موقع تاسیس منحصراً توسط موسسان تامین شده است که شرکت سهامی خاص نامیده می‌شوند.

شرکت سهامی، شرکت بازرگانی محسوب می‌شود؛ حتی اگر موضوع عملیات آن، بازرگانی نباشد.

 • انحلال شرکت تعاونی
 • شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در موارد زیر منحل می شوند:

 •  تصمیم مجمع عمومی فوق العاده .
 •  کاهش تعداد اعضاء از حدنصاب نقر در صورتی که حداکثر ظرف سه ماه تعداد اعضاء به نصاب مقرر نرسیده باشد.
 •  انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مشروط بر اینکه مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد.
 •  توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عذر موجه.
 •  عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از 3بار اخطار کتبی در سال به وسیله وزارت تعاون.
 •  ورشکستگی.

انحلال شرکت در ترکیه

یک شرکت چگونه می تواند در ترکیه منحل شود؟

عمل انحلال شرکت در ترکیه به وسیله کد بازرگانی تنظیم می شود. دلایل زیادی وجود دارد که شرکت ممکن است انحلال را ثبت کند و این تصمیم می تواند بوسیله مجمع عمومی شرکت یا یک دادگاه ذی صلاح انجام گیرد.

از دلایل انحلال شرکت می توان به موارد زیر اشاره کرد:

اتمام اهداف خاص مندرج در اساسنامه،انقضای مدت دسترسی به موضوعات نوشته شده در اساسنامه،تصمیم اعضاء مبنی بر اینکه شرکت دیگر خواسته های آنها را برآورده نمی کند، احضاریه طلبکاران برای حضور در دادگاه یا آغاز روند ورشکستگی.

انحلال شرکت تضامنی

شرکت تضامنی مانند هر شرکت تجاری دیگری،تحت شرایط عام حقوق شرکت ها منحل می شود.این شرایط عمدتا˝عبارتند از:انتفای تعدد شرکاء،انقضای مدت شرکت ،انتفای موضوع شرکت ،ورشکستگی شرکت ،بطلان قرار داد شرکت ،تصمیم تمام شرکاء و انحلال شرکت به نظر دادگاه هنگامی که دلایل موجه وجود داشته باشد و یکی از شرکاء آن را تقاضا کند.

شرکت تضامنی به سبب آنکه در آن شخصیت یکایک شرکاء واجد اهمیت خاص است،بیشتر از هر شرکت دیگری - به دلیل حوادثی که برای خود شرکاء در طول حیات شرکت پیش می آید- در معرض خطر انحلال است.اهمیت شخصیت شرکاء موجب شده است که در مورد شرکت تضامنی،قواعد ویژه ای در قانون تجارت پیش بینی شود که عمدتا˝در اصول زیر خلاصه می شوند:

انحلال شرکت مختلط غیر سهامی

چه در مورد انحلال شرکت مختلط غیر سهامی و چه در مورد نتایج انحلال آن،همان مقرراتی اعمال می شود که بر شرکت تضامنی حاکم است.

موارد انحلال شرکت مختلط غیر سهامی:

انحلال شرکت مختلط غیر سهامی در مواردی تابع قواعد کلی و مشترک راجع به شرکت ها است در نتیجه شرکت در موارد زیر منحل میشود:

 1. وقتی شرکت به مقصودی که برای انجام دادن آن تشکیل شده برسد و یا انجام دادن آن مقصود غیر ممکن شود
 2. وقتی که شرکت برای مدت معین تشکیل شده و مدت منقضی شده باشد
 3. هرگاه شرکت ورشکست شود
 4. در صورت تراضی تمام شرکاء
 5. در صورت انتفای تعدد شرکاء

انحلال و تصفیه شرکت تضامنی

انحلال هر شرکت به معنای پایان عمر آن است. در واقع هر شرکت تجاری در یک برهه از زمان ایجاد و زمانی نیز از بین می‌‌‌رود. یکی از مهم‌ترین شرکت‌های تجاری، شرکت تضامنی می‌‌‌باشد.

شرکت تضامنی شرکتی است که؛ تحت اسم مخصوصی برای انجام امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی[1] تشکیل می‌‌‌شود. (ماده 116 قانون تجارت)

ماده‌ی 136 قانون تجارت، موارد انحلال شرکت تضامنی را بیان نموده است. این موارد و آثار آن به طور مختصر توضیح داده می‌‌‌شود.

دلایل انحلال شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود ممکن است در موارد زیر منحل ‌شود:

۱- انجام موضوع شرکت؛

در صورتی که شرکت موضوعی را که برای انجام آن ایجاد شده بود انجام بدهد، یا انجام آن غیر ممکن شود. (بند الف م ۱۱۴ق.ت).

۲- انقضاء مدت؛

وقتی که شرکتی برای مدت معینی تشکیل شده باشد، و آن مدت سپری شود. (بند الف م ۱۱۴ق.ت)

انحلال شرکت - 5.0 امتیاز از 5 بر اساس 1 رای

انحلال شرکت سهامی

چه عواملی باعث انحلال شرکت های سهامی خواهد شد؟

enhlal

اول- از بین رفتن قسمتی از سرمایه شرکت

هرگاه ر اثر زیان های وارده به شرکت حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود هیات مدیره مکلف استبرای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده بلافاصله از صاحبان سهام دعوت به عمل آورد تا در مورد تقلیل سرمایه شرکت با رعایت ماده 5ل.ا.ق.ت،یا ادامه کار شرکت و یا منحل آن تصمیم آن تصمیم بگیرد در صورتی که هیات مدیره بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده را دعوت ننماید یا در صورت دعوت ،مجمع در در مورد انحلال شرکت اتخاذ تصمیم نکند و یا در همان جلسه سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش ندهد و بالاخره مجمع پس ا]ز دعوت تشکیل نشود. در این صورت هر ذینفع (شرکت – سهامدار – ثالث) می تواند از دادگاه صلاحیت دار انحلال شرکت را درخواست نماید.

مواد انحلال شرکت سهامی خاص

وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن باشد. (بند «الف» 114 ناظر به ماده 93 ق.ت)

در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد مگر این که مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد. (بند 2 ماده 199 ل.ا.ق.ت)

انحلال شركت‌ در قانون تجارت

اصطلاح شرکت سهامی خاص یا عام باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در تمامی اوراق، اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت به طور خوانا قید شود.

به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، شرکت سهامی، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

از جمله دلایل تصمیم به انحلال شرکت در کرج

1-ورشکسته شدن شرکت

2-حکم دادگاه مبنی بر انحلال شرکت

3-درصورتی که برای شرکت زمان مشخصی تعیین شده باشد و حال زمان معین گذشته باشد .

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image